intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách bảo hiểm xã hội

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chính sách bảo hiểm xã hội
 • Bài giảng Lao động và việc làm - Chương 5: Chính sách lao động và việc làm. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách lao động; chính sách việc làm; chính sách phát triển thị trường lao động; chính sách quan hệ lao động; chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Giải pháp nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" nhằm xác lập cơ sở lý luận về nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế, đánh giá thực trạng tổ chức khai thác, phát triển nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế, đề xuất giải pháp nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  pdf87p dsdaithuong 22-06-2022 15 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công "Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Thực trạng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; Giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn tới.

  pdf81p vipatriciawoertz 02-06-2022 29 5   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội" được biên soạn nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thông qua việc lồng ghép, đặt ra những tình huống giả định cụ thể để bạn đọc dễ áp dụng luật trong thực tiễn đời sống.

  pdf178p viginnirometty 04-05-2022 23 5   Download

 • Bài viết nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn quy định các tội phạm về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Hình sự, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật đối với các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 15 2   Download

 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 220 người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, nhóm tác giả đã tìm ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức gồm: Nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nhập, truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện; ý thức sức khỏe khi về già; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  pdf4p viedison 13-04-2022 28 7   Download

 • Qua các thời kỳ phát triển, chính sách bảo hiểm y tế Việt Nam, đã không ngừng đổi mới và ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt hơn cho người tham gia hiểm y tế. Những thay đổi này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm y tế vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay và đề xuất một số khuyến nghị.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 21 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát là tập trung nghiên cứu phân tích chính sách, pháp luật về BHTN ở Việt Nam hiện nay, qua đó tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p badbuddy03 22-02-2022 47 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu vấn đề lí luận BHXH và chính sách về BHXH ở nước ta hiện nay như các chế độ BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật; thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về BHXH; đóng góp những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi Luật BHXH để phù hợp thực tế cuộc sống và sự phát triển của nước ta trong thời gian tới.

  pdf109p badbuddy03 22-02-2022 43 4   Download

 • Luận văn đã hệ thống hoá và hoàn thiện cơ sở lý luận về chế độ TNLĐ và BNN; nghiên cứu chế độ, chính sách và tình hình thực hiện chế độ TNLĐ và BNN ở Việt Nam, từ đó chỉ ra những mặt tồn tại, bất cập; đưa ra những giải pháp hoàn thiện chế độ TNLĐ và BNN, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của chế độ TNLĐ, BNN trong việc bảo đảm đời sống của người lao động sau khi bị TNLĐ, BNN.

  pdf96p badbuddy05 16-02-2022 18 5   Download

 • Nghị quyết 118/NQ-CP năm 2021 ban hành về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 12 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài này là xem xét một cách có hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ khi được thực thi; đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm về pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay.

  pdf103p badbuddy05 16-02-2022 17 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện của người dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời được áp dụng.

  pdf5p vialexanderfleming 09-02-2022 28 5   Download

 • Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện tại tỉnh Long An là đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng và kiểm định mô hình những nhân tố có ảnh hưởng đến ý định hành vi tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện nghiên cứu tại tỉnh Long An. Tác giả dựa trên lý thuyết hành vi cùng với những nghiên cứu thực nghiệm để đề xuất cho mô hình nghiên cứu gồm 6 biến độc lập.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 11 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi tại Bảo hiểm xã hội huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An giai đoạn 2018 – 2020 và đề xuất những giải pháp về tăng cường quản lý đối tượng hưởng, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 6 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Chính sách công "Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số (nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lào Cai)" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách BHYT đối với đồng bào DTTS; Thực trạng thực hiện chính sách BHYT đối với đồng bào DTTS từ thực tế tỉnh Lào Cai; Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện chính sách BHYT đối với đồng bào DTTS.

  pdf185p viaristotle 26-01-2022 36 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát nội bộ (KSNB) thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định. Nghiên cứu đã khảo sát 36 viên chức tại BHXH tỉnh Bình Định, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, Bưu điện tỉnh đang làm việc liên quan đến BHTN và sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá.

  pdf9p viaristotle 26-01-2022 36 2   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bằng sự kết hợp phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phương pháp hồi quy bội, bài viết kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  pdf14p vielonmusk 21-01-2022 30 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ hơn mặt lý luận về tổ chức kế toán trong cơ quan BHXH; Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hà Nam; Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hà Nam.

  pdf124p hoaanhdao709 19-01-2022 10 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách bảo hiểm xã hội
p_strCode=chinhsachbaohiemxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2