intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách kiều hối

Xem 1-20 trên 63 kết quả Chính sách kiều hối
 • Luận án gồm 3 chương với nội dung cơ sở lý luận về chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế; thực trạng chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế; giải pháp về chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf195p gaunguyen6789 17-09-2019 36 7   Download

 • Luận án phân tích và làm rõ cơ sở lý luận về kiều hối và chính sách kiều hối; đánh giá phân tích thực trạng về chính sách kiều hối của Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines; tìm hiểu bài học kinh nghiệm trong việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn kiều hối một cách có hiệu quả để phát huy tối đa mặt tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của dòng kiều hối đến nền kinh tế, xã hội.

  pdf15p change06 14-06-2016 48 6   Download

 • Luận án phân tích và làm rõ cơ sở lý luận về kiều hối và chính sách kiều hối; đánh giá phân tích thực trạng về chính sách kiều hối của Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines, luận án tìm hiểu bài học kinh nghiệm trong việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn kiều hối một cách có hiệu quả để phát huy tối đa mặt tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của dòng kiều hối đến nền kinh tế, xã hội.

  pdf156p change06 14-06-2016 31 7   Download

 • Luận án với mục tiêu hệ thống cơ sở lý luận về chính sách kiều hối nhằm phát triển kinh tế; đánh giá tác động của kiều hối đối với phát triển kinh tế; phân tích và đánh giá chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế; phân tích và đánh giá chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam Thứ tư, xây dựng khung chính sách và đề xuất giải pháp chính sách kiều hối nhằm phát triển kinh tế Việt Nam.

  pdf25p gaunguyen6789 17-09-2019 37 1   Download

 • Bài giảng "Chính sách xã hội" do GV. Nguyễn Thị Thu Trang biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn hiểu được những khía cạnh chủ yếu xung quanh khái niệm CSXH; các lý thuyết và kiểu nghiên cứu CSXH thự nghiệm, các mô hình CSXH trên thế giới và ở Việt Nam; rèn luyện kỹ năng phân tích một vấn đề CSXH thông qua việc làm bài tập, thảo luận nhóm.

  pdf77p thiuyen14 17-09-2011 1229 213   Download

 • Nghiên cứu này đưa ra các khái niệm về kiều hối, qua đó thử phân loại theo các tiêu chí, phân tích các hàm ý chính sách có thể áp dụng nhằm nâng cao vai trò của nguồn ngoại tệ này đối với phát triển kinh tế đất nước.

  pdf5p vivientiane2711 28-06-2020 7 0   Download

 • Bằng những minh chứng từ quá trình phát triển hệ thống phúc lợi xã hội của Hàn Quốc giai đoạn 1960-1990, nghiên cứu này góp phần trả lời các câu hỏi nêu trên, đồng thời rút ra một vài gợi ý cho quá trình xây dựng chính sách xã hội ở Việt Nam từ mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á. 

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 141 7   Download

 • Sau năm 1954, để giải quyết dứt khoát vấn đề Hoa kiều ở miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn cho ban hành một loạt các đạo dụ liên quan đến vấn đề quốc tịch, kinh tế, văn hóa – xã hội nhằm thực hiện chính sách Việt Nam hóa Hoa kiều. Điều khó khăn nhất đối với chính quyền Việt Nam Cộng hòa là ở chỗ “sức mạnh Trung Hoa” vẫn cản trở bước đường Việt Nam hóa Hoa kiều. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây để hiểu thêm chi tiết về vấn đề này.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 68 16   Download

 • Một số chính sách xã hội của các chúa Trịnh đối với ngoại Kiều phương Tây 1 Từ thế kỷ XVI, khi nhiều nước phương Tây đến Đàng Ngoài xin được đặt quan hệ ngoại giao thì cũng như các nước phương Đông khác, quốc gia Đại Việt phải đối diện với một làn sóng văn minh mới. Hệ quả của sự giao lưu đó dẫn đến những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền văn hoá và trên thực tế đã tạo ra những biến đổi xã hội không nhỏ. Đây là mối lo ngại cho triều đình Lê -...

  pdf6p ctnhukieu10 14-05-2011 97 15   Download

 • Để tạo điều kiện cho những người tham gia hội thảo: • Chia sẻ lý thuyết và những nhận định mới nhất về mối liên hệ giữa nghiên cứu – chính sách từ khắp nơi trên thế giới; • hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để hoạch định chính sách, truyền tải chính sách và về các kiểu quản lý hoạch định chính sách; • sử dụng các bằng chứng một cách hiệu quả hơn trong việc gây ảnh hưởng tới quá trình hoạch định chính sách; • xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các nhà nghiên cứu, những người...

  pdf80p badaovl 20-05-2013 88 10   Download

 • Một số chính sách xã hội của các chúa Trịnh đối với ngoại Kiều phương Tây 3 Năm Chính Hoà thứ tám (1687), chúa Trịnh Căn đã ra một lệnh chỉ, trong đó cấm người nước ngoài không được tụ tập và trú ngụ tại kinh thành. Nội dung của đạo chỉ như sau: “Điều một: Một đạo lệnh cấm ngặt người nước ngoài không được tụ họp ở Kinh sư và trú ngụ ở đấy. Truyền lệnh cho viên đề lĩnh phải thẳng tay thi hành… Điều bốn: Các người ở trên tàu (chỉ những ngoại kiều) khi đến đây...

  pdf7p ctnhukieu10 14-05-2011 74 8   Download

 • Sau khi thành lập n-ớc năm 1949, Chính phủ n-ớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Quốc) đã nhanh chóng xây dựng cơ cấu và chính sách Kiều vụ, trong đó, đ-a ra những chính sách và biện pháp thiết thực giải quyết thoả đáng các vấn đề về quyền lợi chính trị, kinh tế, xã hội của Hoa kiều và ng-ời Hoa còn tồn tại từ thời Dân quốc nhằm củng cố niềm tin của họ đối với chính quyền mới, từ đó, h-ởng ứng và tham gia vào công cuộc xây dựng...

  pdf11p bengoan258 06-12-2011 67 9   Download

 • Một số chính sách xã hội của các chúa Trịnh đối với ngoại Kiều phương Tây 2 Những điều kiện thuận lợi mà các chúa Trịnh đã dành cho ngoại kiều làm cho người phương Tây hoà nhập rất nhanh vào cộng đồng người Việt. Hơn nữa, người dân Đại Việt cũng tỏ ra không có sự nghi kỵ người phương Tây. Chính những người phương Tây đã khẳng định rằng, khi đến Đàng Ngoài họ đã nhận được nơi đây những tình cảm bằng hữu thân thiết và “cảm thấy tự do y như sống ở nhà riêng của họ...

  pdf6p ctnhukieu10 14-05-2011 72 7   Download

 • Bài viết Vai trò giảm nghèo của kiều hối trong khủng hoảng kinh tế: Trường hợp Việt Nam trình bày tổng quan về kiều hối và người VN ở nước ngoài, tác động của kiều hối đến tình trạng nghèo; kết luận và hàm ý chính sách.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 51 6   Download

 • Trong bài viết này tác giả đã trình bày khái quát những đặc điểm cơ bản về đặc điểm cư trú, điều kiệu về kinh tế, xã hội, văn hóa của vùng đồng bào Khmer vùng Tây Nam bộ. Từ đó đã nêu lên vai trò và tầm quan trọng của chính sách xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đồng bào Khmer vùng Tây Nam bộ. Đó là những căn cứ lý luận, là cơ sở quan trọng cho chính sách xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ nước ta hiện nay.

  pdf7p sieunhansoibac5 18-04-2018 68 6   Download

 • Bài viết đã phân tích tổng thể hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ dưới ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của những thay đổi quan trọng trong chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, nhất là tác động chuyển hướng thương mại và tác động tạo lập thương mại. Đồng thời, bài viết đã xác định các cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trước sự bất định của Trumponomics, một chính sách thương mại kiểu mới của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

  pdf23p hanh_tv32 03-05-2019 64 7   Download

 • Ngân hàng Nhà nước đang được giao chức năng quản lý nhà nước về ngoại hối, thực hiện các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối, thực hiện mục tiêu hành chính tiền tệ quốc gia. Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa nguồn kiều hối và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.

  pdf4p cothumenhmong 01-11-2019 24 3   Download

 • Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng là đầu mối giao thông thủy, bộ của khu vực. Thành phố Cần Thơ có 09 đơn vị hành chính cấp quận, huyện gồm: quận Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt, Cái Răng và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh, với 85 xã, phường, thị trấn và 604 ấp, khu vực. Hiện nay ở Cần Thơ có đến 27 dân tộc sinh sống cộng cư cùng nhau phát triển.

  pdf11p angicungduoc2 03-01-2020 42 1   Download

 • Trong thời đại ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy mới tồn tại và phát triển được. Do đó để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để quảng bá được mẫu mã sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng hay nói cách khác các nhà kinh doanh phải làm thế nào...

  doc28p nguyenhuong0289qn 18-11-2010 1296 435   Download

 • Hoạt động kiều hối 8 tháng ổn định. Doanh số có giảm chút ít do đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở địa ốc, chứng khoán... nhưng không đáng kể. Từ giữa năm 2012, tỷ giá VND/USD có nhiều lần điều chỉnh tăng, thậm chí có lúc nhảy vọt lên trên 21.000 VND/USD. Càng về cuối năm, nhu cầu USD càng tăng mạnh, kiều hối về ít, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm, chênh lệch lãi suất VND và USD được thu hẹp... khiến kỳ vọng tỷ giá VND/USD biến động mạnh vào cuối năm càng có...

  pdf3p bibocumi15 16-11-2012 85 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách kiều hối
p_strCode=chinhsachkieuhoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2