intTypePromotion=1
ADSENSE

Chống hàng giả và buôn lậu

Xem 1-20 trên 76 kết quả Chống hàng giả và buôn lậu
 • Khóa luận tốt nghiệp "Quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai" được thực hiện nhằm phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Từ đó, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

  pdf62p charaznable 06-06-2022 33 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá đúng về thực trạng quản lý nhà nước về buôn bán hàng cấm, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý nhà nước về buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  pdf26p cuahapbia 15-09-2021 9 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chông buôn lậu trên địa bàn tỉnh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động phòng, chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

  pdf109p beloveinhouse02 19-08-2021 10 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Từ đó, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cục Quản lý thị trường trong thời gian tới.

  pdf117p beloveinhouse02 19-08-2021 29 10   Download

 • Quyết định số 251/2020/QĐ-­BCĐ ban hành việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-BCĐ389 ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

  doc2p ngaohaicoi999 26-06-2020 6 0   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phân tích đánh giá thực trạng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ thực tiễn của lực lượng hải quan các tỉnh vùng Tây Nguyên và từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của lực lượng Hải quan các tỉnh vùng Tây Nguyên trong thời gian tới.

  pdf131p kethamoi5 29-05-2020 60 7   Download

 • Quyết định 285/2019/QĐ-BCD ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

  doc3p cotithanh999 05-05-2020 7 0   Download

 • Quyết định 94/2019/QĐ-­BGTVT ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải. Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  doc8p anphongduong999 03-12-2019 28 1   Download

 • Để góp phần đưa ra một số giải pháp hữu hiệu, nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu làm rõ một số nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ Việt Nam.

  pdf8p viriyadh2711 19-12-2019 25 0   Download

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc11p sohucninh000 23-08-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  doc11p thiennga_12 19-03-2018 22 0   Download

 • Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  doc9p daovanmanh_123 03-03-2018 23 2   Download

 • Quyết định số 09/QD-TTg năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

  doc4p bachma45 14-12-2017 36 0   Download

 • Quyết định số 32/2017/QĐ-­UBND ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  doc15p daoquocmanh28 13-12-2017 17 0   Download

 • Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ năm 2017 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  doc9p daoquocmanh28 13-12-2017 52 1   Download

 • Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực Thuộc Trung Ương

  doc9p bachma45 08-12-2017 59 1   Download

 • Nghị quyết số 96/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định mức chi thực hiện các hoạt động của ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Thành Phố Đà Nẵng.

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 31 0   Download

 • Nghị quyết số 114/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi đảm bảo hoạt động của ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 30 0   Download

 • Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của bộ trưởng bộ tài chính.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 21 0   Download

 • Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND ban hành về mức chi đảm bảo hoạt động của ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 44 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1367 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chống hàng giả và buôn lậu
p_strCode=chonghanggiavabuonlau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2