intTypePromotion=1
ADSENSE

Chống nghèo đói

Xem 1-20 trên 187 kết quả Chống nghèo đói
 • Trong lịch sử của xã hội loài người, đặc biệt từ khi có giai cấp đến nay, vấn đề phân biệt giàu nghèo đã xuất hiện và đang tồn tại như một thách thức lớn đối với phát triển bền vững của từng quốc gia, từng khu vực và toàn bộ nền văn minh hiện đại. Trong nền kinh tế thị trường, quy luật cạnh tranh đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển không đều, làm sâu sắc thêm sự phân hoá giữa các tầng lớp dân cư trong một quốc gia, giữa các quốc gia và...

  pdf56p vascaravietnam 16-08-2012 113 20   Download

 • Nghiên cứu này tìm và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói của các hộ ngư dân ven biển huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .Dựa trên các số liệu điều tra của 380 hộ ngư dân địa phương, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến và hồi quy phi tuyến Binary logistic để phân tích tình hình nghèo đói của các hộ dân khu vực này.

  pdf7p vidanh27 08-12-2018 32 0   Download

 • Ngày nay, nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 và đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa công học công nghệ. Tuy nhiên nạn nghèo đói vẫn tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia nói riêng và đối với nền văn minh nhân loại nói chung. Chính vì vậy mà nghèo đói và chống nghèo đói luôn là trọng tâm hàng đầu của các quốc gia....

  doc13p vietbac1986 19-06-2010 2227 620   Download

 • Sử dụng thước đo thu nhập hay tiêu dùng bằng tiền ử để xác định và đo lường đói nghèo là một phương pháp đã được áp dụng từ lâu. • Cách làm này cũng được nhiều quốc gia áp dụng vì nó có nhiều ưu điểm • Bên cạnh các ưu điểm nêu trên,phương pháp này còn có một số hạn chế. Đó là, các cách điều tra khác nhau giữa các thời kỳ, giữa các vùng, khu vực, giữa các quốc gia làm cho việc so sánh gặp nhiều khó khăn, số liệu thu thập từ các hộ gia đình thường không đầy đủ và chính xác, không...

  ppt44p uranusstar 15-06-2011 366 131   Download

 • Ngày nay, 1/4 dân số thế giới đang sống trong điều kiện cùng cực của sự nghèo khổ, không đủ khả năng đáp ứng được những nhu cầu cơ bản. Hàng triệu người khác cũng có cuộc sống trong điều kiện ngấp nghé ranh giới của sự tồn tại [2]. Trong một thế giới mà khoa học kỹ thuật đang phát triển với tốc độ cao như ngày nay mỗi ngày lại có tới 35.000 đứa trẻ chết vì những chứng bệnh lẽ ra có thể phòng chống được bằng những phương pháp dinh dưỡng và sự chăm sóc y tế sơ đẳng nhất. Những dữ liệu...

  pdf113p carol123 20-07-2012 135 29   Download

 • Đại dịch HIV / AIDS ảnh hưuỏng đến ngừoi dân mọi tỉnh , thành phố và sự thực là mọi cộng đồng việt nam. Nếu khôgn được kiểm soát đại dịch sẽ xóa đi những thành quả đnags ghi nhận của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã có những hành động để phát triển một ứng phó quốc gia hiệu quả nhằm làm giảm sự lây lan của dịch. Sự cam kết đang nagỳ càng mạnh mẽ đã được thể hiển bằng sự phê duyệt : Chiến lược quốc gia phòng chống HIV /...

  pdf0p peheo_1 29-07-2012 89 24   Download

 • Tài liệu "Đề xuất một số giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu Long" trình bày về tình trạng nghèo của dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long, tồn tại các vấn đề về nghèo, chính sách chống nghèo, đề xuất các giải pháp chống nghèo.

  pdf8p chuotchuot09 03-12-2015 84 12   Download

 • Cốt lõi của CTNS 2030 là các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Nhằm mục đích tạo ra một xã hội nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau, các SDG bao gồm xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức, chống lại sự bất bình đẳng và chống biến đổi khí hậu.

  pdf21p viino2711 08-05-2020 44 0   Download

 • Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến đổi lớn: khí hậu biến đổi, nhiệt độ trái đất đang nóng lên, mực nước biển đang dâng lên, dân số tăng nhanh, sự xâm nhập của các loài ngoại lai ..

  doc21p cuoi_len_em 05-05-2011 958 342   Download

 • Trong lịch sử của xã hội loài người, đặc biệt từ khi có giai cấp đến nay, vấn đề phân biệt giầu nghèo đã xuất hiện và đang tồn tại như một thách thức lớn đối với phát triển bền vững của từng quốc gia, từng khu vực và toàn bộ nền văn minh hiện đại. Đói nghèo và tấn công chống đói nghèo luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, bởi vì giầu mạnh gắn liền với sự hưng thịnh của một quốc gia....

  pdf33p quanvokiem 09-03-2010 690 255   Download

 • Bài giảng 1: Khung Lý Thuyết Cho Việc Phân Tích Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn Khái niệm và Mô Hình Rural Transformation - Spring 2006 Mục tiêu phát triển nông thôn • Khoản 850 triệu người luôn sống trong đói nghèo, đa số là nông dân sản xuất nhỏ • Do vai trò to lớn của nông dân sản xuất nhỏ ở nhiều nền kinh tế đang phát triển, việc hỗ trợ nông dân sẽ đẩy mạnh tiềm năng tăng trưởng kinh tế • Chống tình trạng nghèo đói ở nông thôn có nghĩa là: – – – – Nâng cao năng suất...

  pdf20p biodoc 17-06-2011 140 46   Download

 • Vấn đề đói nghèo xuất hiện và tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia cũng như của nhân loại. Cuộc chiến chống đói nghèo luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, riêng ở Lào việc xoá đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu và là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Hiện nay, ở các hộ gia đình nghèo đói chiếm tỷ lệ đến 28,7% trong các hộ gia đình cả nước, chủ yếu trên...

  pdf80p intel1212 04-12-2012 160 33   Download

 • Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành công to lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo với tỉ lệ nghèo nghèo đói giảm từ 58,1% trong năm 1993 xuống còn 12,1% vào 2008. mặc dù tỉ lệ này vẫn còn tương đương trên 10 triệu người nghèo trên cả nước. Những người nghèo chủ yếu tập trung ở những vúng núi, những vùng xa và những vùng dân tộc thiểu số có thể tự mình thoát khỏi nghèo đối do bị cô lập và không có khả năng tiếp cận với nguồn thông tin ,...

  pdf100p manutd1907 09-04-2013 82 20   Download

 • Vấn đề đói nghèo xuất hiện và tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia cũng như của nhân loại. Cuộc chiến chống đói nghèo luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, riêng ở Lào việc xoá đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu và là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Hiện nay, ở các hộ gia đình nghèo đói chiếm tỷ lệ đến 28,7% trong các hộ gia đình cả nước, chủ yếu trên địa...

  pdf97p buiduong_1 11-12-2012 125 18   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại hà giang', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p muathi2013 15-05-2013 58 9   Download

 • Tài liệu "Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Cách tiếp cận, phương pháp và ảnh hưởng" giới thiệu tới người đọc những xu hướng về nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo và và hỗ trợ cuộc sống của họ, giảm nguy cơ bị tổn thương,... Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

   

  pdf81p tsmttc_003 23-05-2015 34 2   Download

 • Tháng 5 năm 2002, chính phủ Việt Nam đã hoàn thành Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ( CPRGS) và bắt đầu quá trình triển khai thực hiện CPRGS ở cấp địa phương ....vùng sẽ được sử dụng như những công cụ xây dựng năng lực cho các quy trình lập kế ... đói giảm nghèo, một chương trình đã đạt được nhiều thành tựu đầy sức thuyết phục ...

  pdf68p ngoclanh 10-06-2009 366 194   Download

 • Môi trường là nơi con người khai thác nguồn vật liệu và năng lượng cần thiết cho hoạt động sản xuất và cuộc sống như đất, nước, không khí, khoáng sản và các dạng năng lượng như gỗ, củi, nắng, gió,... Các sản phẩm công, nông, lâm, ngư nghiệp và văn hoá, du lịch của con người đều bắt nguồn từ các dạng vật chất tồn tại trên trái đất và không gian bao quanh trái đất.

  doc18p x3mxongx0c 18-05-2011 401 165   Download

 • Nguồn gen thực vật có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc sống con người trên trái đất, nó là nền tảng của đa dạng sinh học, đa dạng nông nghiệp, đảm bảo cho phát triển bền vững và chống nghèo đói. Con người đã nhận thức được tầm quan trọng của nguồn gen thực vật, vì vậy nhóm tư vấn Quốc tế (Consultative Group on International Agricultural Research) viết tắt là CGIAR đã được thành lập năm 1971. Một trong những sứ mệnh của CGIAR là nghiên cứu, hỗ trợ và hướng dẫn bảo tồn nguồn gen thực vật, cho đến nay...

  pdf6p hoa_maudo 27-08-2011 178 65   Download

 • ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI Áo rách chi lắm áo ơi! Áo rách trăm mảnh không có nơi cho rận nằm. Ăn mày là ai, ăn mày là ta Đói cơm, rách áo thành ra ăn mày. Cây khô xuống nước cũng khô Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo. CA DAO Cực lòng nên phải biến dời Biến dời lại gặp phải nơi cực lòng. Gánh cực mà đổ nên non Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau. Gạo chợ một tiền mười thưng Mẹ con nhịn đói vì chưng không tiền....

  pdf13p banglang_ht 28-07-2010 657 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chống nghèo đói
p_strCode=chongngheodoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2