intTypePromotion=4
ADSENSE

Chủ thể của luật thương mại

Xem 1-20 trên 172 kết quả Chủ thể của luật thương mại
 • Chương 1 trình bày những vấn đề lý luận chung về Luật Thương mại quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm của Luật Thương mại quốc tế; chủ thể của Luật Thương mại quốc tế; nguồn của Luật Thương mại quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p ngocbattrac7 04-01-2018 208 42   Download

 • Tham khảo Bài giảng môn Luật thương mại nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành tìm hiểu khái quát chung về luật thương mại và một số nội dung cơ bản của luật thương mại, tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp,....

  ppt48p duyck5a1 16-06-2011 644 153   Download

 • Câu 1. Quan niệm về Luật kinh tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại. Câu 2. Các loại chủ thể của Luật thương mại. Câu 3. Nguồn của Luật Thương mại. Câu 4. Thương nhân là gì?

  pdf5p butmaulam 29-10-2013 687 112   Download

 • 1. Thương mại quốc tế? Luật thương mại quốc tế? 2. Chủ thể của Luật thương mại quốc tế? 3. Tại sao nói quốc gia là chủ thể đặc biệt trong quan hệ thương mại quốc tế? 4. Nguồn của Luật thương mại quốc tế?

  pdf6p butmaulam 29-10-2013 566 63   Download

 • Bài giảng Khái quát Thương mại quốc tế của Phan Đặng Hiếu Thuận trình bày các nội dung về khái quát về thương mại quốc tế, chủ thể của thương mại quốc tế, nguồn của Luật Thương mại quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế.

  ppt20p hoa_cuc91 27-06-2014 171 40   Download

 • Giáo trình Luật thương mại (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung khái quát về luật thương mại Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, tổ chức quản lý công ty nhà nước, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước đối với công ty nhà nước và đối với vốn nhà nước ở các doanh nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf228p comamngo1902 01-04-2019 150 36   Download

 • 1. Phân tích đặc điểm pháp lí của thương nhân theo pháp luật Việt Nam. Phân biệt các khái niệm: thương nhân và pháp nhân ? 2. Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh.

  pdf5p luckystar_1201 04-11-2013 173 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nội hàm quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Căn cứ pháp lý của việc giới hạn quyền lựa chọn pháp luật của chủ thể kinh doanh, thương mại nhằm tăng cường quyền tự định đoạt của các chủ thể và bảo đảm pháp luật được các chủ thể lựa chọn có phạm vi áp dụng rộng nhất, nhưng không phương hại đến các giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf49p hanh_tv30 24-04-2019 13 0   Download

 • Luật chống bán phá giá là một trong những bộ luật non trẻ nhất của hệ thống luật thương mại quốc gia cũng như thế giới bởi cho đến đầu thế kỷ XX, khái niệm chống bán phá giá hầu như vẫn chưa hình thành. Tuy nhiên, trong bối cảnh tự do hoá thương mại ngày càng phát triển, khi mà các hàng rào thương mại cổ điển dần được tháo bỏ, thì khái niệm bán phá giá và chống bán phá giá ngày càng phổ biến và luật chống bán phá giá, do vậy, ngày càng được chú trọng....

  pdf88p ngochanh 28-07-2009 1428 724   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế của TS. Phạm Văn Chắt trình bày tổng quan về luật kinh tế, chủ thể của các quan hệ kinh tế, hợp đồng về luật kinh tế, phá sản doanh nghiệp và hợp tác xã,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

  pdf167p ntliem1011 06-07-2011 1624 600   Download

 • Quan hệ thương mại Viêt - Mỹ là một nhân tố rất quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt - Mỹ kể từ sau kết thúc chiến tranh Việt Nam. Bình thường hoá quan hệ Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại là chủ trương quan trọng và nhất quán của Đảng và nhà nước ta về mở rộng, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại nhằm thực hiện nhiệm vụ do Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá VIII ) đã đề ra “Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi...

  doc36p kimnamcute 16-10-2010 780 383   Download

 • Khái niệm kinh doanh và doanh nghiệp Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. (K2 Đ4 LDN)  Tính thường xuyên, liên tục của hoạt động kinh doanh

  ppt117p thanh951196 01-06-2011 254 87   Download

 • Những vấn đề chủ yếu liên quan tới sự phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam Chương II: Quan điểm, mục tiêu và các chính sách phát triển Chương III: Các chương trình, dự án trọng điểm TỔNG QUAN Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử Giai đoạn 2006 – 2010 Cho tới năm 2005 thương mại điện tử (TMĐT) đã hình thành ở Việt Nam và đã bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số doanh nghiệp. Nhà nước đã vạch ra chủ trương, đường lối chung mở đường cho TMĐT phát...

  pdf26p muaythai3 19-09-2011 139 24   Download

 • Quyết định 1099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật Thương mại thế giới (WTO)

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 55 4   Download

 • Quyết định 1099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật Thương mại thế giới (WTO)

  pdf1p 1huutri 06-08-2009 68 3   Download

 • Luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nội hàm quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Căn cứ pháp lý của việc giới hạn quyền lựa chọn pháp luật của chủ thể kinh doanh, thương mại nhằm tăng cường quyền tự định đoạt của các chủ thể và bảo đảm pháp luật được các chủ thể lựa chọn có phạm vi áp dụng rộng nhất, nhưng không phương hại đến các giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf166p sohucninh321 09-07-2019 11 3   Download

 • Chủ thể của hành vi pháp luật là người có năng lực hành vi pháp luật. Tùy từng hành vi pháp luật cụ thể, pháp luật có các quy định tiêu chuẩn năng lực cụ thể để thực hiện hành vi đó. Thông thường, một người được coi là có năng lực hành vi pháp luật khi có sự hoàn thiện về thể chất, đủ sức khỏe để thực hiện hành vi, có trạng thái thần kinh bình thường, nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, đạt đến độ tuổi nhất định do pháp luật quy định....

  pdf4p bravetocxu 26-04-2013 34 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu và luận bàn đến 4 yếu tố được coi là trụ cột của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, bao gồm: (1) Đối tượng tác động của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân; (2) Khách thể của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân; (3) Chủ thể của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân; (4) Hình thức và biện pháp của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân.

  pdf11p vihana2711 10-07-2019 21 1   Download

 • Mua bán hàng hóa : Là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận ( Điều 3-Luật Thương mại 2005)

  doc14p nguyenhuong0289qn 11-10-2010 3322 569   Download

 • Theo yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong quản lý kinh tế, với việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, quản trị doanh nghiệp thương mại với cơ chế độc lập, tự chủ, cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh theo pháp luật và thông lệ thị trường nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao,...

  pdf353p buoi_chieu 23-04-2013 296 135   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ thể của luật thương mại
p_strCode=chuthecualuatthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2