intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ thể hợp đồng thương mại quốc tế

Xem 1-20 trên 61 kết quả Chủ thể hợp đồng thương mại quốc tế
 • Những vấn đề chung về hợp đồng thương mại quốc tế nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm về hợp đồng thương mại quốc tế, chủ thể hợp đồng thương mại quốc tế và cơ sở pháp lý của hợp đồng thương mại quốc tế.

  pdf23p canon_12 28-03-2014 142 33   Download

 • Nội dung chương 4 Hợp đồng ngoại thương nằm trong bài giảng Nghiệp vụ thương mại quốc tế nêu những vấn đề chung về hợp đồng ngoại thương. Hợp đồng ngoại thương là sự thỏa thuận giữa các bên mua – bán có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau. Trong đó qui định bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua,bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

  pdf47p next_12 17-04-2014 140 40   Download

 • Mặc dù kinh tế đối ngoại và kinh tế quốc tế là hai khái niệm có mối quan hệ với nhau, song không nên đồng nhất chúng với nhau. Kinh tế đối ngoại là quan hệ kinh tế mà chủ thể của nó là một quốc gia với bên ngoài - với nước khác hoặc với tổ chức kinh tế quốc tế khác. Còn kinh tế quốc tế là mối quan hệ kinh tế với nhau giữa hai hoặc nhiều nước, là tổng thể quan hệ kinh tế của cộng đồng quốc tế. ...

  pdf0p print_12 23-08-2013 74 13   Download

 • Thế giới ngày nay ngày càng có khuynh hướng tiến tới sự hội nhập. Điều này đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các quốc gia phát triển và mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, trong đó thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng. Việt Nam với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới cũng đã tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế nhằm...

  pdf97p minhtam 08-07-2009 1470 909   Download

 • Thế giới ngày nay đang ngày càng có xu hướng tiến tới sư hội nhập. Điều này đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các quốc gia trên thế giới và mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, trong đó thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng.Việt Nam với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới cũng đã tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế nhằm thu hút đầu tư, khai thông...

  pdf60p ti_du_hoang 31-08-2012 188 79   Download

 • Các quốc gia trên thế giới ngày càng tiến sâu hơn vào xu thế hội nhập, toàn cầu hóa. Điều này đã làm cho các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là thương mại quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia. Nhận thức được điều đó, Việt Nam đã chủ trương mở cửa nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động...

  pdf92p nhanma1311 08-12-2012 168 75   Download

 • "incoterms 2010" giải thích những điều kiện thương mại được viết tắt bằng ba chữ cái, thể hiện tập quán giao dịch giữa các doanh nghiệp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa, chủ yếu mô tả các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro trong quá trình hàng hóa được giao từ người bán sang người mua. phần 1 của trình bày về các điều kiện dùng cho một hoặc nhiều phương thức vận tải.

  pdf75p kloi1122 19-10-2017 108 32   Download

 • "incoterms 2010" giải thích những điều kiện thương mại được viết tắt bằng ba chữ cái, thể hiện tập quán giao dịch giữa các doanh nghiệp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa, chủ yếu mô tả các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro trong quá trình hàng hóa được giao từ người bán sang người mua. phần 2 của trình bày về các điều kiện áp dụng cho vận tải biển và vận tải thủy nội địa.

  pdf159p kloi1122 19-10-2017 112 28   Download

 • Chủ thể: - Thể nhân - Pháp nhân: Lưu ý về người đại diện pháp nhân Trong trường hợp người đại diện doanh nghiệp là chủ doanh nghiệp (người đứng đâu doanh nghiệp là đại diện theo pháp luật) là chủ thể ký HĐ, các trường hợp khác phải có quyết định ủy quyền. Tuy nhiên nếu phó giám đốc trong quyết định bổ nhiệm có ghi rõ chức năng quyền hạn VD: “nay bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A – phó Giám đốc với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn …ông A đc quyền ký những HĐ có giá...

  pdf26p paradise_12 03-01-2013 77 23   Download

 • Thế giới ngày nay ngày càng có khuynh hướng tiến tới sự hội nhập. Điều này đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các quốc gia phát triển và mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, trong đó thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng. Việt Nam với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới cũng đã tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế...

  pdf92p vaio1111 03-09-2012 52 12   Download

 • Ngày nay trong xu thế toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới, việt nam chúng ta đang trên đường mở cửa hội nhập, hợp tác, giao lưu buôn bán quốc tế. Đặc biệt năm 2007 khi chúng ta trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức kinh tế thế giới, một sự kiện mở ra kỷ nguyên phát triển toàn diện của kinh tế việt nam, mà tiên phong là thương mại quốc tế (chủ yếu là hoạt động xuất nhập khẩu), một hoạt động chiếm vị trí vô cùng quan trọng cho sự phát triển bền...

  pdf78p vptoan96 09-02-2011 607 276   Download

 • Câu 1: Trình bày các phương thức của hoạt động kinh doanh quốc tế thông qua những ví dụ thực tế đối với các chủ thể của Việt Nam trong những năm vừa qua. 1. Mua bán đối lưu Khái niệm: là phương thức giao dịch trao đổi hang hóa, trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hang hóa giao đi có giá trị tương đương với lượng hang hóa nhận về....

  doc20p saobang_251019912012 09-12-2012 413 176   Download

 • Ngày nay,quá trình toàn cầu hoá diễn ra với quy mô và tốc độ ngày càng lớn trong đó thương mại quốc tế có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và hội nhập của mỗi quốc gia.Thực hiện chủ trương đúng đắn,sáng tạo của đảng và nhà nước với chính sách mở cửa “Hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi” với tinh thần “Việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước”,chúng ta dần dần hội nhập với nền kinh tế thế giới,tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hợp...

  pdf59p vaio1111 03-09-2012 71 25   Download

 • Bài giảng chương 3 gồm có nội dung như sau: Đặc tính cơ bản của hàng hóa, yêu cầu về hàng hóa tại thị trường, các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất mặt hàng, chu kỳ, vòng đời của sản phẩm, mặt hàng thay thế,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt15p depthat 13-03-2014 95 4   Download

 • Đường lối đổi mới và mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đưa lại những thành tựu đầy ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội nước ta, làm thay đổi căn bản hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội và không ít thách thức. Cùng với việc ban hành luật khuyến khích đầu tư nước ngoài và một loạt các văn bản pháp luật hỗ trợ quá trình hội nhập, Việt...

  doc18p quangthiemxd 08-03-2013 136 39   Download

 • Hợp đồng kinh doanh: là hợp đồng được ký kết giữa các chủ thể kinh doanh với nhau hoặc với các bên có liên quan để triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. - Hợp đồng thương mại: là sự thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân hoặc giữa thương nhân với các bên liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và xúc tiến thương mại....

  pdf7p mrkingv2 05-08-2013 107 15   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương cung cấp cho sinh viên một số kiến thức chuyên môn sâu về các nghiệp vụ mua bán hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới, giúp cho sinh viên hiểu rõ cơ sở khoa học để lập các phương án kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

  doc88p minhchuyen_88nd 13-06-2010 2794 1221   Download

 • Tranh chấp kinh doanh , thương mại là gì ? Tranh chấp kinh doanh, thương mại là những bất đồng , xung đột chủ yếu về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể có liên quan đến lĩnh vực hợp đồng thương mại hoặc các hoạt động kinh tế khác được pháp luật quuy định là tranh chấp kinh tế , thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tài phán kinh tế .

  pdf28p 7sac_cauvong 24-06-2010 1776 556   Download

 • Ngày 20 tháng 3 năm 2000, Nguyên đơn (Người mua Việt Nam) do ông Phó giám đốc làm đại diện đã ký với Bị đơn (Người bán Hàn Quốc) hợp đồng số KRE-VN 05-2000 để mua hai loại vải “Polyhide PVC Casting Leather” với tổng trị giá hợp đồng là 42.365,8 USD. Vào giữa tháng 5 năm 2000, Nguyên đơn nhận được hàng. Tuy nhiên, khi kiểm tra chất lượng loại vải PVC, Nguyên đơn phát hiện hàng không đạt chất lượng giống như mẫu Bị đơn cung cấp cho Nguyên đơn khi ký hợp đồng. Do Bị đơn không chấp nhận mình giao hàng kém phẩm...

  doc5p titpro1410 11-12-2012 129 24   Download

 • Trước xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hoá, một nước không thể và không có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của mình mà không có sự trao đổi hợp tác với các nước khác. Do đó, Thương mại quốc tế ra đời là một tất yếu khách quan của sự phát triển kinh tế. Nó kéo theo nhu cầu trao đổi tiền tệ để thanh toán việc mua bán hàng hoá giữa các nước. Và hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ ra đời chủ yếu để thoả mãn...

  pdf57p hocbong1122 20-02-2013 76 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ thể hợp đồng thương mại quốc tế
p_strCode=chuthehopdongthuongmaiquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2