intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ thể xây dựng

Xem 1-20 trên 3619 kết quả Chủ thể xây dựng
 • Bài viết Định hướng tâm lý, tính cách nông dân đồng bằng Sông Cửu Long trong vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới nêu lên việc phát huy tính năng động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; những vấn đề đặt ra và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 30 3   Download

 • Nề nếp lớp học là một điều kiện không thể thiếu trong một lớp học. Nó là một nền tảng để tạo nên chất lượng dạy và học. Một lớp học muốn đạt chất lượng cao về mặt học lực, hạnh kiểm thì không thể coi không coi trọng việc xây dựng nề nếp học tập cho học sinh. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc29p thanhduc1968 08-09-2015 1074 238   Download

 • Bài báo "Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số và khai căn" đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên tính khó giải của bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố và bài toán khai căn trên vành Zn=p.q, ở đây: p, q là các số nguyên tố lớn. Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển các lược đồ chữ k‎ý có mức độ an toàn cao cho các ứng dụng trong thực tế.

  pdf11p luuhongdung 02-01-2016 42 5   Download

 • Ngay từ năm 1941, Hồ Chí Minh đã thiết kế một chế độ dân chủ cộng hòa cho nước ta, đó là chương trình thực hiện mục tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân trước vận mệnh của nước nhà, gắn độc lập, tự do của tổ quốc với quyền lợi của nhân dân. Dân chủ ở nước Việt Nam mới được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản nhất là các bản hiến pháp do Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng và được quốc hội thông qua. Hồ Chí Minh chú trọng đảm bảo quyền lực...

  ppt36p girl_a8 22-02-2011 619 237   Download

 • Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân" cung cấp các kiến thức về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p doinhugiobay_18 09-03-2016 359 63   Download

 • Đối với các tập đoàn lớn, xây dựng nhãn hiệu thường được coi là công việc của các chuyên gia. Các nhà tư vấn, thiết kế, marketing thường được mời để tham gia vào việc hoạch định chiến lược nhãn hiệu cũng như họ có nguồn ngân sách đáng kể dành cho truyền thông. Vậy làm cách nào các doanh nghiệp vừa và nhỏ với vài nhân viên, ít tiền và không có nhiều thời gian có thể xây dựng nhãn hiệu của mình. Các chủ doanh nghiệp nhỏ khi nghe đến thuật ngữ “xây dựng nhãn hiệu” thường có...

  pdf6p binhmap_5 08-01-2013 72 3   Download

 • Đất nước Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng, Việt Nam thu hút được sự quan tâm của các nước bạn. Ra nhập WTO, Việt Nam đang gần tiến ra so với thế giới. Thế nhưng, để nước ta nhanh chóng hội nhập, Đảng và nhà nước ta đã chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trước tiên, chúng ta phải hiểu rằng “Bản sắc văn hóa dân tộc là gì?” và tại sao chúng ta cần gìn giữ và phát triển chúng.

  doc4p lanzhan 20-01-2020 17 3   Download

 • Để nắm được các bí quyết xây dựng thương hiệu, không gì thiết thực bằng tìm tòi, học hỏi từ chính những doanh nghiệp mà ai cũng biết và tin tưởng. Nhóm phóng viên của tạp chí Entrepreneur đã cùng với Viện Nghiên cứu giá trị ở California thực hiện một cuộc khảo sát trên 1.220 người tiêu dùng Mỹ để tìm hiểu tại sao một số thương hiệu lại nổi tiếng đến thế. “Chúng tôi nhận thấy các công ty thường chú trọng xây dựng mối liên hệ cảm xúc với khách hàng - nhà tư vấn xây dựng thương...

  pdf4p bibocumi35 25-03-2013 151 56   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm về một vài kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các giáo viên và học sinh có thể xây dựng mối quan hệ thân thiện, phát huy vai trò tích cực của học sinh thể hiện tinh thần hứng thú, tự giác, tự tin chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập và rèn luyện.

  pdf9p trucdiem91 04-04-2014 543 53   Download

 • Pháp luật là công cụ chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, vì thế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một nhu cầu khách quan, là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng hàng đầu của nhà nước. Trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta, Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực thi pháp luật, quản lý, điều hành các...

  pdf85p dellvietnam 23-08-2012 164 46   Download

 • XÂY DỰNG VÀ KẾT XUẤT BẢN ĐỒ Khi chúng có những lớp dữ liệu riêng biệt về một khu vực lãnh thổ, chúng ta có thể xây dựng các bản đồ chuyên đề khác nhau. Xây dựng bản đồ trên máy tính là kết hợp các dữ liêu đã được số hoá, sắp xếp thứ tự, ghi chú giải,... cũng như sắp xếp vị trí của chúng để có thể in ra giấy. Chúng ta sẽ sử dụng các chức năng trong mục Map trên menu chính. Trước hết vào File Open Table, chọn mở các lớp dữ liệu...

  pdf14p vitconhaman 11-08-2011 104 31   Download

 • Văn hoá doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là bản sắc riêng, là bộ gen được duy trì, kế thừa và trường tồn qua nhiều thế hệ thành viên, nó là tài sản tinh thần, chất keo kết dính các thành viên lại với nhau. Vì vậy doanh nghiệp nào biết chú trọng xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp thực sự thì doanh nghiệp ấy phát triển bền vững. Trong quá trình xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, cần có nhận thức rõ ràng về một số quan điểm cơ bản sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p lanjingyi 23-03-2020 63 17   Download

 • Bài viết Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam bao gồm những nội dung về bản chất, quy luật và sự thể hiện trong điều kiện thực tế cụ thể; một số vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ này.

  pdf7p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 87 7   Download

 • Khai báo dữ liệu(thuộc tính) thành phần: như khai báo biến. Khai báo hàm thành phần: kiểu tênhàm(dsdoi) { …} Chú ý: có thể xây dựng hàm bên ngoài lớp bằng cách: - Trong thân lớp: kiểu tênhàm(dsdoi); - Bên ngoài lớp: kiểu Tên_lớp::tênhàm(dsdoi) {…}

  ppt17p viptieubang 21-10-2011 52 6   Download

 • Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ quan điểm của V.I.Lênin về trí thức và quá trình nhận thức của Đảng ta về vị trí, vai trò và chủ trương xây dựng đội ngũ trí thức từ đổi mới đến nay. Từ đó khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào trong từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

  pdf9p sieunhansoibac5 18-04-2018 36 4   Download

 • Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm xây dựng NLCN, chủ thể và khách thể xây dựng NLCN trong hoạt động QLKH và hoạt động NCKH, từ đó đưa ra nội dung và phương thức cơ bản xây dựng NLCN trong hoạt động QLKH và hoạt động NCKH ở Việt Nam.

  pdf9p jangni6 07-05-2018 37 4   Download

 • Các nguyên tắc xây dựng bộ sưu tập số; các giải pháp cụ thể xây dựng bộ sưu tập số; quy chẩn công tác số hóa tài liệu; lựa chọn siêu dữ liệu phù hợp; xây dựng kế hoạch bảo quản số; đẩy mạnh công tác phổ biến rộng rãi các bộ sưu tập số; chú trọng công tác đánh giá hiệu quả các bộ sưu tập số...

  pdf20p kinhdovanhoa 10-09-2019 18 2   Download

 • Lý luận nhận thức Tây Âu giai đoạn trung cổ cho tới thế kỷ XVII đã lâm vào khủng hoảng do không đánh giá đúng vai trò của con người trong quá trình nhận thức; gán cho lý tính của con người quá nhiều thẩm quyền, cho rằng lý tính có thể nhận thức được cả những thực thể như vũ trụ, linh hồn bất tử và thượng đế; thậm chí còn đưa nhận thức của con người vào ngõ cụt của chủ nghĩa duy cảm và chủ nghĩa duy lý.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 29 2   Download

 • Bài viết trình bày chu trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới; vai trò chủ thể của người dân trong tạo lập, phát triển và duy trì các kết quả của xây dựng nông thôn mới; bài học kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn và một số khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf10p kequaidan5 04-06-2020 12 2   Download

 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam là thực hiện các mục tiêu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bản Di chúc: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ thể xây dựng
p_strCode=chuthexaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2