intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn hóa địa danh

Xem 1-20 trên 129 kết quả Chuẩn hóa địa danh
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần xây dựng từ điển địa danh Hà Nội mới, cập nhật cho đến thời điểm hiện tại. Việc làm này là hết sức cần thiết, có thể góp phần giải quyết vấn đề chuẩn hóa địa danh ở một vùng miền trong tình hình Hà Nội vừa được mở rộng địa giới hành chính kể từ ngày 01/8/2008.

  pdf20p truongtien_06 31-03-2018 17 2   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 37:2011/BTNMT VỀ CHUẨN HÓA ĐỊA DANH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ National technical Regulation on Standardization of Geographic name for mapping Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ QCVN 37:2011/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2011. ...

  pdf90p waduroi 15-11-2012 94 7   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường số 271/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định chuẩn hóa địa danh Việt Nam phục vụ công tác lập bản đồ được ban hành để áp dụng trong đề án "xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ".

  pdf5p bigstar19 23-04-2014 45 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích, đánh giá tồn tại, khó khăn từ các nguồn tư liệu địa chính từ đó đề xuất giải pháp chuẩn hóa nguồn tư liệu một cách thống nhất, khoa học phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện chất lượng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đi vào vận hành.

  pdf17p truongtien_05 28-03-2018 68 15   Download

 • Trên nền tảng cơ sở dữ liệu địa danh, được xây dựng, sẽ cho ra một loạt sản phẩm dạng giấy và dạng số như Đề án Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ đang được thực hiện là một việc làm có giá trị thiết thực.

  pdf10p sieunhansoibac3 12-04-2018 19 1   Download

 • Nghiên cứu đưa ra quy trình chuẩn hóa, tính toán trong đánh giá phát triển bền vững tổng hợp cấp địa phương: (i) Sử dụng phương pháp chuẩn hóa Min-Max để đưa giá trị các chỉ tiêu về miền giá trị [0,1] và có cùng ý nghĩa biến động trong đánh giá, sử dụng giá trị tham chiếu là mục tiêu hoặc giá trị xu hướng; (ii) Sử dụng số bình quân nhân giản đơn để tính toán chỉ số thành phần đại diện cho các nhóm chỉ tiêu; (iii) Sử dụng số bình quân nhân giản đơn tính chỉ số phát triển bền vững tổng hợp từ các chỉ số thành phần.

  pdf7p hanh_tv34 11-05-2019 23 0   Download

 • Đánh giá năng lực là một trong những định hướng và yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015. Theo đó, cần xác định các năng lực chuyên biệt và năng lực chung mà môn học hướng đến; từ đó áp dụng quy trình đánh giá năng lực chuẩn hóa, chú trọng việc xây dựng chuẩn đánh giá, coi trọng đánh giá quá trình, chú ý đến các tình huống phức hợp và thực tiễn, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá đa dạng.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 76 10   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai hệ thống hóa các phương pháp đánh giá đất đai của FAO; ứng dụng mô hình tích hợp vào đánh giá thích nghi đất đai bền vững cho trường hợp huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng và đánh giá kết quả mô hình.

  pdf105p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 43 7   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...

  pdf2p abcdef_42 02-11-2011 54 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Trên cơ cở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng công tác phát triển ĐNTTCM của các trường tiểu học huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đề xuất các biện pháp phát triển ĐNTTCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng NNL cho GD&ĐT tiểu học huyện Lệ Thủy trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax6 27-09-2018 25 5   Download

 • Bài báo này sử dụng hạn khí tượng được tính toán bằng chỉ số chuẩn hóa lượng mưa bốc hơi (SPEI) và kịch bản BĐKH cho nhiệt độ và lượng mưa được xây dựng dựa vào kết quả chi tiết hóa thống kê (Statistical Downscaling Model: SDSM) SDSM 5.1 từ kết quả mô phỏng của mô hình HadCM3 cho hai kịch bản phát thải là A2 và B2. Tác động của BĐKH lên hạn khí tượng được đánh giá bằng cách so sánh hạn khi tượng ở tương lai và hiện tại.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 13 0   Download

 • Địa lý địa phƣơng (ĐLĐP) là một bộ phận của địa lý đất nƣớc, bao gồm địa lý các cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã hoặc một địa khu cụ thể. Việc nghiên cứu ĐLĐP giúp ta tìm hiểu và đánh giá tiềm năng các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cƣ và xã hội của mỗi địa phƣơng. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của con ngƣời đối với quê hƣơng mình đồng thời chuẩn bị cho thế hệ trẻ hành trang trên đƣờng lập nghiệp trong tƣơng lai. ...

  pdf113p cancer23 07-08-2012 111 34   Download

 • Du hành đến một vùng đất mới lạ, một trong những điều bạn cần chuẩn bị trong hành trang lên đường là những hiểu biết về tập tục, văn hóa địa phương để chuyến đi vui vẻ trọn vẹn. Ngôn ngữ chính thức ở Ai Cập là tiếng Ả Rập. Tiếng Anh và Pháp là ngôn ngữ thứ hai. Ai Cập sử dụng đồng bảng Ai Cập (EGP). Một đồng EGP xấp xỉ 3.000 đồng Việt Nam. Ở Ai Cập, một năm có hai mùa đông và hạ. Mùa hạ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa đông từ...

  pdf2p luan89tn 23-04-2011 120 20   Download

 • Văn hóa Hồng Kông Hồng Kông được mệnh danh là vùng đất của tự do, nền kinh tế tự do nhất thế giới, các luật lệ, chính sách của chính quyền thì thông thoáng không một nơi nào trên thế giới sánh bằng. Nhưng đằng sau sự tự do ấy ẩn sâu trong con người Hồng Kông luôn có một nguyên tắc, một chuẩn mực mang đậm nét văn hóa của người Trung Hoa.Văn hóa Đông – Tây đan xen, hòa hợp tạo ra một nền văn hóa mới vừa quen vừa lạ với tất cả mọi người, cả phương Đông...

  pdf7p jinnie203 14-04-2011 86 9   Download

 • Du hành đến một vùng đất mới lạ như Ai Cập, một trong những điều bạn cần chuẩn bị trong hành trang lên đường là những hiểu biết về tập tục, văn hóa địa phương để chuyến đi vui vẻ trọn vẹn. Nhưng có một điều các bạn nên xác định trước là du lịch sang Ai Cập là đi để khám phá chứ không phải đi để hưởng thụ.

  pdf5p veronica203 28-04-2011 80 6   Download

 • Hà Lan - xứ sở muôn hoa "Xứ sở muôn hoa", một cái tên rất chuẩn xác mà cả thế giới đặt cho đất nước Hà Lan. Ở đây, không chỉ nổi tiếng với những loài hoa như tulip, uất kim hương, thủy tiên và muôn ngàn loài hoa khác, Hà Lan còn là một địa điểm du lịch hấp dẫn.

  pdf6p jinnie203 06-04-2011 59 3   Download

 • Bài viết đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ sinh thái trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống của các hệ sinh thái, được chia thành ba nhóm chỉ số: độ nhạy cảm, độ phơi nhiễm và khả năng thích ứng. Các chỉ số này được chuẩn hóa, tính toán thông qua các công cụ GIS để thành lập bản đồ đánh giá tính dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái. Từ đó xác định được không gian phân bố mức độ tổn thương của các hệ sinh thái được chia thành năm mức: rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao.

  pdf12p truongtien_09 10-04-2018 41 3   Download

 • Tài liệu “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 82 – 1995: Phần 1” giới thiệu về công trình thủy lợi tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá với những nội dung chính như: các điều cần chú ý khi thi công, phụt thử nghiệm, trình tự tiến hành phụt, biện pháp xử lý hố khoan, chính xác hóa chiều sâu các hố khoan của màn chống thấm, xác định vị trí tìm mốc các hố khoan ở ngoài thực địa, đánh số các hố khoan, khoan các hố khoan, đặt nút, thử nghiệm thủy lực, vật liệu chế tạo vữa xi măng, chế tạo vữa phụt.

  pdf22p thuytrangseven 08-10-2014 52 1   Download

 • "Thông tư số 28/2015/TT-BTNMT - Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi" phục vị công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ dịa hình quốc gia tỉ lệ 1:25000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 37 1   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều thử thách trong việc tìm kiếm và thực hiện những chính sách phát triển, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập khu vực và tiến tới hội nhập toàn cầu. Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, sự thành công trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đang đặt ra cho đất nước nhiều vấn đề về môi trường và xã hội bức xúc....

  doc27p xuanthe_2003 04-01-2013 419 104   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn hóa địa danh
p_strCode=chuanhoadiadanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2