Chuẩn tương thích

Xem 1-20 trên 653 kết quả Chuẩn tương thích
 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-194:2000 về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến - Phương pháp đo và thử quy định chuẩn mực chung để đánh giá các đặc tính của thiết bị viễn thông phải chịu ảnh hưởng của các trường điện từ tần số vô tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc24p bautroibinhyen9 18-12-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-197:2001 được dùng làm cơ sở để hợp chuẩn các thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn hữu tuyến, cấp nguồn và giám sát (được gọi chung là thiết bị mạng viễn thông) về mặt tương thích điện từ (được viết tắt là EMC).

  doc22p bautroibinhyen9 18-12-2016 6 0   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-2: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH ĐIỆN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 73 19   Download

 • Tham khảo sách 'qcvn 18:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p meoconbatca 26-04-2011 85 14   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2013/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz, làm việc ở chế độ mono.

  doc12p thangnamvoiva12 12-08-2016 12 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 93:2015/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm và phương pháp đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí chất lượng của các thiết bị truyền hình ảnh số không dây. Mời các bạn cùng tham khảo

  doc8p thangnamvoiva11 10-08-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7000:2002 quy định các yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu mô tô, xe máy (sau đây gọi chung là xe) và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng về tương thích điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc33p bautroibinhyen9 18-12-2016 8 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện quy định các yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị thông tin vô tuyến và phụ trợ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc24p thangnamvoiva12 12-08-2016 15 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2015/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ, điều kiện đo kiểm và phương pháp đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí chất lượng của các thiết bị đầu cuối di động GSM Pha 1, Pha 2, Pha 2+; thiết bị vô tuyến cầm tay, di động DCS dùng để thu phát thoại/số liệu trong hệ thống thông tin di động số; và các thiết bị phụ trợ liên quan.

  doc10p thangnamvoiva12 12-08-2016 12 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10 :2015/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA) quy định các yêu cầu tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất TETRA và thiết bị phụ trợ.

  pdf16p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-191:2000 áp dụng cho các thiết bị viễn thông khi chưa có các tiêu chuẩn phát xạ dành riêng cho thiết bị hay họ thiết bị cụ thể. Khi đã có tiêu chuẩn phát xạ dành riêng cho một thiết bị hay họ thiết bị, thì tiêu chuẩn đó sẽ được ưu tiên áp dụng thay cho tiêu chuẩn này.

  doc5p bautroibinhyen9 18-12-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-192:2000 về Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Yêu cầu chung về tương thích điện từ được dùng làm cơ sở để hợp chuẩn thiết bị thông tin vô tuyến điện về lĩnh vực tương thích điện từ (được viết tắt là EMC).

  doc20p bautroibinhyen9 18-12-2016 9 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-193:2000 qui định phương pháp đo các đặc tính nhiễu vô tuyến của thiết bị viễn thông. Mục đích của tiêu chuẩn này là đề ra các yêu cầu thống nhất về phương pháp đo và tiêu chuẩn hoá các qui định về điều kiện làm việc và cách xử lý kết quả đo.

  doc23p bautroibinhyen9 18-12-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-195:2000 quy định phương pháp thử khả năng miễn nhiễm của thiết bị viễn thông đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến. Tiêu chuẩn này bao gồm các phép thử về khả năng miễn nhiễm của các thiết bị viễn thông đối với nhiễu dẫn trong dải tần từ 9 kHz đến 80 MHz.

  doc31p bautroibinhyen9 18-12-2016 11 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-196:2001 quy định các yêu cầu về khả năng miễn nhiễm điện từ đối với các thiết bị đầu cuối viễn thông (TTE) sử dụng trong các môi trường dân dụng, thương mại và công nghiệp nhẹ.

  doc19p bautroibinhyen9 18-12-2016 11 0   Download

 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ trong nghiệp vụ cố định. Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng ăng ten của thiết bị vô tuyến không thuộc phạm vi của quy chuẩn này. Các chỉ tiêu kỹ thuật này được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng để sử dụng hiệu quả phổ tần số.

  doc11p dien_vi08 14-11-2018 1 0   Download

 • Ngoài phần mở đầu, phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn trích dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, hai phần chính trong tiêu chuẩn được đề cập đến trong tài liệu hướng dẫn này là phần 4 - Các yêu cầu về quản lý và phần 5 - Các yêu cầu về kỹ thuật. Bố cục của ISO/IEC 17025 khác nhiều so với ISO/IEC Guide 25, để các yêu cầu về quản lý của tiêu chuẩn tương thích với ISO 9000.

  pdf2p tuongvan 04-09-2009 893 237   Download

 • Cho phép S7-200 giao tiếp với mạng IE (Industrial Ethernet). Cho phép S7-200 được lập trình, chuẩn đoán lỗi và cấu hình từ xa. Cung cấp khả năng giao tiếp OPC server Cung cấp khả năng giao tiếp qua Email và theo dõi trạng thái PLC qua Web Browser. Hỗ trợ các PLC 222, 224, 226 và 226 XM (ver 1.1 trở lên)

  ppt22p minhhoan1358 25-07-2012 269 142   Download

 • HART là một giao thức truyền thông được giới thiệu vào năm 1980, những ứng dụng của HART được phát triển bởi tổ chức HCF. HART cho phép thiết bị làm việc trong môi trường công nghiệp có nhiễu cao và tương thích với các chuẩn 4-20mA. ..

  pdf141p chuhop 06-10-2010 368 132   Download

 • Tài liệu đầy đủ các phần của môn tư tưởng, thích hợp để cho những ai đang tìm hiểu tài liệu học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gốm 9 câu bao quát tất cả vấn đề.

  doc23p quocnamdhnl 05-11-2010 271 109   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản