intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng ngữ nghĩa

Xem 1-20 trên 369 kết quả Chức năng ngữ nghĩa
 • Bài viết này nghiên cứu, phân tích bổ sung thêm về ý nghĩa, chức năng ngữ pháp của từ “永远” trong tiếng Hán hiện đại, hi vọng có thể làm tài liệu tham khảo góp phần giải quyết một số khó khăn của giáo viên khi giảng dạy điểm ngữ pháp này.

  pdf6p vikakashi2711 28-05-2019 23 2   Download

 • Các nhà nghiên cứu vấn đề này hiện vẫn chưa đưa ra được quan điểm chung về cách phân loại từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Nga, mặc dù tần suất sử dụng từ “когда” trong tiếng Nga tương đối cao. Việc nghiên cứu từ đồng âm khác nghĩa về mặt chức năng của từ “когда” rất hữu ích cho việc học và nghiên cứu tiếng Nga.

  pdf5p vikakashi2711 28-05-2019 21 4   Download

 • Bài viết với mục đích tìm ra con đường chung của quá trình chuyển nghĩa của từ tình thái trong tiếng Việt, đã chọn ra hai đại diện cho hai nhóm từ tình thái trong tiếng Việt: phải - đại diện cho nhóm vị từ tình thái; nhé - đại diện cho nhóm tiểu từ tình thái cuối câu. Việc phân tích hai từ tình thái này sẽ là những căn cứ để đi đến kết luận rằng những đơn vị vốn được xem hư hóa, đặc biệt các tiểu từ cuối, vẫn đang trên đường thực hiện chức năng ngữ nghĩa lẫn ngữ dụng của mình một khi được gắn kết với phát ngôn cụ thể.

  pdf10p kaiyuan1121 21-08-2018 43 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 Tài liệu Nhập môn Ngôn ngữ học lý thuyết trình bày các nội dung:Cấu trúc ngữ pháp, các phạm trù ngữ pháp, các chức năng ngữ pháp, ngữ nghĩa học những nguyên lý cơ bản, cấu trúc ngữ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Tài liệu này.

  pdf427p tsmttc_002 20-05-2015 193 69   Download

 •  Phần 2 của Tài liệu Ngữ nghĩa học trình bày các nội dung: Từ nhân tố hoạt động chức năng, tầng nghĩa và kiểu nghĩa chức năng từ vựng, tầng nghĩa và kiểu nghĩa trong các phạm trù ngữ pháp, tầng nghĩa và kiểu nghĩa cấu tạo theo thành phần chức năng của câu, tầng nghĩa và kiểu nghĩa kiến tạo theo tham tố nghĩa của câu, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Tài liệu này.

  pdf112p tsmttc_002 20-05-2015 189 56   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ dụng của phép nối trong tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh) làm rõ cấu trúc và chức năng của phép nối trong văn bản; đề xuất một số cánh hiểu, cách phân chia mới về cấu trúc và ngữ nghĩa của phép nối; tìm và nêu lên những đặc điểm nổi bật của phép nối trong tiếng Việt và tiếng Anh.

  pdf264p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 152 44   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu "Tóm tắt việc xác định từ loại tiếng Việt" để cùng tìm hiểu đặc điểm ngữ pháp, tiêu chí phân định từ loại trong tiếng Việt, ý nghĩa khái quát của từ, khả năng kết hợp với các từ ngữ khác trong ngữ lưu, chức năng ngữ pháp.

  pdf6p abcdef_38 20-10-2011 332 34   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Chức năng cú pháp của một số vai nghĩa trong câu tiếng Việt tập trung miêu tả chức năng cú pháp của một số vai nghĩa như vai đối thể; vai tạo thể; vai phương thức; vai nguồn; vai vị trí không gian trong câu tiếng Việt.

  pdf126p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 100 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thể nghiệm các năng lực giao tiếp - đọc, viết và chuyển dịch ngữ nghĩa các bản tin từ góc nhìn ngữ pháp chức năng – kinh nghiệm', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p trongminh123 16-10-2012 131 25   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Câu quan hệ có từ “là” trong tiếng Việt gồm có 2 chương tóm tắt quan điểm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ trong và ngoài nước về câu quan hệ; chức năng ngữ nghĩa của từ “là” trong câu quan hệ (câu quan hệ sâu theo Halliday), hình thức các tham thể xung quanh vị từ “là” trong câu quan hệ và một số nội dung khác.

  pdf146p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 58 21   Download

 • Dựa trên mô hình lý thuyết về Ngữ pháp chức năng của M.A.K Halliday, bài viết nghiên cứu và chỉ ra mối quan hệ giữa cấu trúc đề - thuyết với cấu trúc cú pháp, cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có vị tố "như", thông qua các ví dụ và dẫn ngữ cụ thể.

  pdf6p nganga_08 12-10-2015 127 18   Download

 • Cho đến nay chưa có một tổ chức quốc tế nào đưa ra định nghĩa đầy đủ về thực phẩm chức năng, mặc dù đã có nhiều Hội nghị quốc tế và khu vực về thực phẩm chức năng. Thuật ngữ “Thực phẩm chức năng” hiện vẫn được chấp nhận sử dụng ở nhiều nước trên thế giới

  pdf0p trua_nang 22-04-2013 72 16   Download

 • Hòa Xã hội loài người tồn tại và phát triển được là nhờ có ngôn ngữ. Ngôn ngữ được hiểu là một hệ thống ký hiệu được phát sinh và phát triển một cách có quy luật trong một cộng đồng văn hoá. Chức năng quan trọng nhất của ngôn ngữ là chức năng giao tiếp và là công cụ của tư duy. Chức năng giao tiếp được hiểu là chức năng tạo lập, lưu giữ và truyền đạt thông tin. Ngôn ngữ là một hình thái cơ b.n có ý nghĩa, mang tính xã hội của con người, ph.n...

  pdf8p tuanlocmuido 14-12-2012 82 13   Download

 • g, giới ngôn ngữ học rồi cũng nhanh chóng bị thất vọng về chủ nghĩa tạo sinh vì bên cạnh những đặc điểm về tâm lí ngôn ngữ học thì ngôn ngữ còn là một thực thể chịu tác động của rất nhiều nhân tố trong môi trường xã hội hay các đặc trưng xã hội và chủng tộc. Chính vì vậy, rất dễ hiểu là vì sao chủ nghĩa chức năng phải ra đời mà không đi tiếp con đường mà chủ nghĩa tạo sinh đã khai phá....

  pdf10p muaxuan_102 19-02-2013 133 11   Download

 • Bài viết đề cập tới thành phần “Khởi ngữ” trong câu tiếng Việt, một thành phần theo tác giả, có những đặc điểm rất riêng, rất đặc thù cho ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời tác giả cũng xem xét thành phần này trong hệ thống, với các vấn đề từ khái niệm khách thể “khởi ngữ”, quan niệm bên trong và bên ngoài, đến các tiêu chí phân loại khởi ngữ, mối quan hệ của khởi ngữ với trong cấu trúc cú pháp câu.

  pdf10p nganga_05 25-09-2015 100 10   Download

 • Chức năng của giới từ tiếng Việt (xét trên bình diện ngữ pháp và ngữ nghĩa) chỉ ra những điểm khác biệt giữa giới từ và liên từ, nhấn mạnh chức năng của giới từ trên cả hai bình diện ngữ pháp và ngữ nghĩa, trong đó đặc biệt khảo sát sự thể hiện đa dạng và linh hoạt của giới từ với tư cách là phương tiện đánh dấu các vai nghĩa trong nội dung sự tình mà câu biểu hiện.

  pdf11p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 124 10   Download

 • Khuynh hướng tiếp cận ngữ nghĩa, chức năng, cấu trúc trong dạy, học cú pháp được đưa ra với mục đích bước đầu nghiên cứu hệ thống câu gắn với chức năng thông báo của nó, từ đó phát hiện ra những mối liên hệ hữu cơ giữa hình thức và nội dung nhằm lựa chọn và miêu tả ngữ liệu trong giáo trình dạy lí thuyết tiếng cũng như dạy dịch có liên quan đến câu tiếng Nga. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Khuynh hướng tiếp cận ngữ nghĩa, chức năng, cấu trúc trong dạy, học cú pháp tiếng Nga".

  pdf6p dutru2011 21-09-2015 87 6   Download

 • Bình thường, nút xoang giữ chức năng chủ nhịp của tim bởi vì tần số phát xung động của nó là cao nhất trong tất cả các chủ nhịp tiềm tàng của tim. Nút xoang chịu những chi phối của những thay đổi trương lực của hệ thần kinh thực vật, và điều đó cắt nghĩa sự gia tăng nhịp tim trong gắng sức và sự giảm nhịp tim khi nghỉ ngơi và lúc ngủ. Tăng tần số xoang bình thường là do tăng trương lực giao cảm thông qua các thụ thể giao cảm bêta và/hoặc giảm trương...

  pdf10p hibarbie 18-09-2010 90 5   Download

 • Thuật ngữ thực phẩm chức năng đầu tiên được giới thiệu ở Nhật Bản vào những năm thập niên 1980 và đề cập đến các loại thực phẩm chế biến chứa các thành phần hỗ trợ chức năng cụ thể cho cơ thể ngoải việc mang lại tính bổ dưỡng. Đến nay, Nhật Bản là nước duy nhất đã xây dựng quy trình phê duyệt quy định cụ thể cho các loại thực phẩm chức năng. Viện Y học Thực phẩm và Dinh dưỡng định nghĩa thực phẩm chức năng là "bất kỳ thành phần thực phẩm hoặc thức ăn có thể cung cấp lợi ích cho sức khỏe ngoài các chất dinh dưỡng truyền thống mà chúng chứa".

  pdf2p uocvongxua08 31-08-2015 63 4   Download

 • Trong bài viết này áp dụng cách tiếp cận chức năng dựa trên lí thuyết giao tiếp và ngữ dụng học để đưa người phát ngôn vào trung tâm của việc miêu tả, phân tích ý nghĩa và chức năng của từ Đây. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hetiheti 06-03-2017 106 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
819 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng ngữ nghĩa
p_strCode=chucnangngunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2