intTypePromotion=1
ADSENSE

Chứng chỉ tiếng dân tộc

Xem 1-20 trên 75 kết quả Chứng chỉ tiếng dân tộc
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

  pdf5p oggianoel 09-01-2013 59 5   Download

 • Dân tộc Di có hơn 7.7 triệu người, chủ yếu phân bố tại Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Tây. Dân tộc Di sử dụng tiếng Di, thuộc ngữ hệ Hán Tạng. Người dân tộc Di sống chung và liên hệ khá nhiều với người Hán nên biết dùng tiếng Hán. Dân tộc Di là một dân tộc thiểu số dân số khá đông, phân bố khá rộng và lịch sử lâu đời. Hơn 2000 năm trước, người dân tộc Chi, Khương từ miền bắc di chuyển xuống miền nam không ngừng dung hợp với bộ lạc thổ dân...

  pdf3p daukho51 24-01-2011 106 15   Download

 • Dân tộc Mãn phân bố tại các địa phương toàn quốc, trong đó sống tập trung nhiều nhất tại tỉnh Liêu Ninh đông bắc. Dân tộc Mãn dùng tiếng Mãn, thuộc ngữ hệ Ác-tai. Do sống chung với dân tộc Hán, đi lại mật thiết, hiện nay người dân tộc Mãn đều quen dùng tiếng Hán, chỉ có một số ít làng ở vùng xa và một số ít người già biết nói tiếng Mãn. Người dân tộc Mãn từng theo đạo Sa Mãn đa thần. Dân tộc Mãn là một dân tộc có lịch sử lâu đời, tổ tiên...

  pdf3p daukho51 24-01-2011 149 12   Download

 • Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf5p lawvhxh6 16-11-2009 61 4   Download

 • Mô hình giáo dục tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang đã được áp dụng từ nhiều năm nay, song, tỏ ra ít hiệu quả. Thực trạng giáo dục tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, cả về số lượng lẫn chất lượng. Hệ thống giáo dục hiện tại (chương trình, phương pháp, sách giáo khoa) buộc những học sinh dân tộc phải học được kĩ năng đọc viết cơ bản bằng thứ tiếng mà chúng chưa nói và hiểu được trong gia đình.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 62 3   Download

 • Phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học nói chung, học sinh người dân tộc thiểu số thông qua hệ thống bài tập là một biện pháp tác động cả về nội dung và phương pháp dạy học. Từ trước đến nay, bài tập được sử dụng như một phương tiện cơ bản trong dạy học tiếng Việt. Sự ra đời của lí thuyết hoạt động lời nói với quan niệm về sự hình thành, phát triển ngôn ngữ như là hình thành, phát triển một hoạt động cũng đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống bài tập dạy học tiếng.

  pdf4p vicolor2711 10-07-2019 34 2   Download

 • Việc dạy học tiếng Việt như một “ngôn ngữ thứ hai” cho học sinh dân tộc thiểu số trong thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Trong bài báo này, chúng tôi muốn đề xuất một phương pháp dạy học thành ngữ tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học theo mô hình giáo dục song ngữ.

  pdf6p danhvi10 26-11-2018 36 1   Download

 • Bài viết của chúng tôi tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc trong nội dung ý nghĩa của nhóm thành ngữ có sử dụng hình ảnh động vật làm chất liệu biểu trưng. Chính việc sử dụng chất liệu biểu trưng là hình ảnh động vật cho thấy rõ dấu ấn riêng biệt của nền văn hóa Việt Nam được phản chiếu thông qua thành ngữ.

  pdf8p vivatican2711 12-02-2020 17 1   Download

 • Tạp chí Giáo dục - Số 2 (4/2001) trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở hóa để xác định "chuẩn" cho trường mầm non nông thôn, lao động có tay nghề ở nông thôn nước ta về vấn đề giáo dục - đào tạo, chung quanh việc dạy tiếng dân tộc cho học sinh tiểu học.

  pdf52p talata_6 22-12-2014 64 12   Download

 • Nguyễn An Ninh là một trí thức cách mạng, nhà tư tưởng, nhà hoạt động xã hội và chính trị nổi tiếng ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Theo Nguyễn An Ninh, để thực hiện lý tưởng cách mạng phải thành lập tổ chức đảng để tập hợp quần chúng, định ra đường lối cách mạng cho nhân dân thực hiện. Ông là người đã đứng ra tập hợp, tổ chức và đào tạo một lực lượng nòng cốt để giới thiệu cho đảng chính trị của Nguyễn Ái Quốc.

  pdf8p nguyenhong1235 29-11-2018 40 4   Download

 • Bài viết nhìn nhận thực tế tình hình dạy - học tiếng Gia - rai như một môn học ở trường tiểu học trong thời gian qua và thái độ của học sinh đối với môn học này. Trên cơ sở đó, chúng ta có cách nhìn đúng hơn về giáo dục tiếng mẹ đẻ như một môn học cho học sinh, phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục song ngữ Việt - dân tộc đối với cư dân, học sinh dân tộc Gia-rai nói riêng và cư dân, học sinh các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung, góp phần phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 23 2   Download

 • Phát hiện và sửa lỗi cú pháp không chỉ dừng lại ở mức độ giáo viên khi chấm bài, sửa bài cho học sinh, mà phải hướng đến việc cung cấp cho học sinh những kiến thức, những biện pháp để các em biết tự phát hiện và sửa lỗi, dần dần đi đến việc dùng câu đúng, câu hay. Từ quan niệm đó, trong bài viết, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các lỗi cú pháp của học sinh Khmer và đề ra những hướng khắc phục cụ thể.

  pdf7p bautroibinhyen17 13-02-2017 17 1   Download

 • Bài viết này tìm hiểu về các phương thức định danh của các từ ngữ chỉ đồ ăn, thức uống trong tiếng Nùng. Việc nghiên cứu tiếng Nùng nói chung và cụ thể là lớp từ ngữ chỉ đồ ăn, thức uống trong tiếng Nùng nói riêng thiết nghĩ là một việc làm cần thiết, góp phần giữ gìn và bảo vệ ngôn ngữ dân tộc, phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc Nùng.

  pdf5p sansan5 06-06-2018 38 1   Download

 • Kỹ năng sử dụng tiếng Việt của học sinh bậc tiểu học người Khmer hiện nay còn yếu kém. Thực trạng đó đặt ra các câu hỏi: làm sao để con em dân tộc Khmer trên địa bàn TPHCM nói riêng, đặc biệt là học sinh bậc tiểu học, có thể sử dụng tốt tiếng Việt? Những nguyên nhân nào khiến cho việc giảng dạy tiếng Việt cho đối tượng này chưa đạt kết quả như mong muốn? Chúng ta khắc phục nó bằng cách nào? Đây là những câu hỏi đang cần được sớm giải đáp.

  pdf7p nguyenhong1235 03-12-2018 34 1   Download

 • Mục đích của nhóm tác giả trên là tìm kiếm ngôn ngữ nguyên bản của các dân tộc ở miền cực bắc Việt Nam, trong đó có dân tộc Pà Thẻn. Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi xin trình bày những hiểu biết ban đầu về từ ngữ xưng gọi, một khía cạnh nhỏ trong tiếng Pà Thẻn - vấn đề mà lâu nay chưa được nhà nghiên cứu nào để tâm tìm hiểu.

  pdf5p cumeo2006 02-07-2018 25 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa của các văn bản quảng cáo bằng tiếng Nga trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, nhất là trên báo chí Nga để sử dụng quảng cáo như là một ngữ liệu quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ, tiến tới áp dụng phương pháp dạy và học ngoại ngữ qua quảng cáo.

  pdf14p caygaocaolon1 12-11-2019 18 0   Download

 • Bài viết này khảo sát, phân tích đặc điểm cấu tạo của các nhóm từ ngữ biểu thị hoạt động tín ngưỡng dân gian của người Việt ở Nam Bộ trong tín ngưỡng thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Thành Hoàng. Thông qua đó, chúng tôi góp phần khám phá ý nghĩa, vai trò của nhóm từ biểu thị tín ngưỡng trong hệ thống từ vựng tiếng Việt cũng như lí giải đặc trưng văn hóa dân tộc của con người nơi đây.

  pdf10p vivatican2711 10-02-2020 23 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu một số đặc trưng ngữ nghĩa và văn hóa của thành ngữ chỉ tốc độ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Các thành ngữ này trong cả hai ngôn ngữ không chỉ có một số điểm chung mà còn thể hiện những đặc trưng văn hóa riêng của mỗi dân tộc.

  pdf9p vilisa271 22-09-2020 7 0   Download

 • Chưa bao giờ học từ mới tiếng anh lại đơn giản và dễ dàng như thế này. Nhờ những tác giả vận dụng thơ lục bát, kiểu thơ truyền thống của dân tộc Việt đã làm cho việc học từ mới tiếng anh với người Việt trở nên nhẹ nhàng hơn chút đỉnh. Hãy khám phá nó các bạn

  doc20p vietnt 30-10-2009 1068 364   Download

 • Bác Sĩ riêng của Mao Tác giả : Lý Chí Thỏa Lời nói đầu Andrew Natan Giáo sư Đại học Tổng hợp Colombia Không có một nhà độc tài nào trong lịch sử nhân loại có uy quyền lớn như vậy đối với quần chúng như Mao Trạch Đông. Không ai trong số những người cai trị trong quá khứ đã mang đến cho dân tộc mình nhiều sự đau khổ bần hàn cho nước Trung quốc chia rẽ. Sự khát vọng uy quyền và mơ ước nắm giữ ngai vàng với bất kỳ giá nào đã buộc Mao phải cai...

  pdf8p caott4 22-05-2011 170 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chứng chỉ tiếng dân tộc
p_strCode=chungchitiengdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2