intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình phát triển dự án

Xem 1-20 trên 746 kết quả Chương trình phát triển dự án
 • Công ty URS Australia(URS) đã chuẩn bị kế hoạch trên nhằm sử dụng cho Chương trình phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Ngãi của AusAID theo sự chăm sóc và sự tỉ mỉ của chuyên gia tư vấn.Báo cáo dựa trên những thực tế đã được ghi nhân và tiêu chuẩn vào thờI điểm viết.Báo cáo trên không dựa vào những khuyến cáo chuyên môn mà theo phạm vi công việc và mục đích được khái quát trong Tài liệu Thiết kế của Chương trình....

  pdf24p thanhtruc 12-06-2009 205 43   Download

 • Tài liệu tham khảo về Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam - Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân. Thực hiện do Chương trình phát triển dự án Mê Kông.Đ ể hỗ trợ khu vực kinh tế tử nhân phát triển, các nhμ tμi trợ quốc tế chủ yếu vẫn tập trung tăng khả năng tiếp cận với các nguồn tμi chính cho khu vực nμy, giảm trở ngại do các quy...

  pdf103p transang3 27-09-2012 115 36   Download

 • Hoạt động phát triển cộng đồng mang tính chất đa dạng và liên ngành. Tuỳ thuộcvào bối cảnh thực hiện chương trình, các vấn đề trọng tâm của môic huyên ngành có thể được nhấn mạnh.

  doc176p hoangvanchuc_kn40a 26-01-2010 1618 499   Download

 • Ngày nay với nhịp độ phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng, các nước trên thế giới muốn khỏi bị tụt hậu thì dường như đều lao vào cuộc đua ứng dụng khoa học kỹ thuật nước đang phát triển đòi hỏi phải tận dụng mọi tiềm năng , các lợi thế về năng lực sản xuất ...

  doc54p luckys 20-04-2010 207 116   Download

 • Cùng nghiên cứu chương 1 Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và dự án đẩu tư thuộc bài giảng lập và quản lý dự án, với những nội dung chính trong chương học này trình bày về: Đầu tư, đầu tư phát triển, dự án đầu tư.

  pdf32p thuthum 16-04-2014 132 21   Download

 • Tài liệu tham khảo quy chế quản lý chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 41/2003-QĐ/BNN, ngày 28 tháng 1 năm 2003 của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn )

  doc7p phuocphanvan 23-10-2010 169 19   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung: Bảo tồn và phát triển bền vững Khu Phố Cổ, mục tiêu của dự án thí điểm, triển khai dự án thí điểm, đánh giá dự án thí điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf22p hpnguyen11 16-05-2018 36 0   Download

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công do Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên) biên soạn gồm 12 chương trình bày những nội dung cơ bản của phân tích tài chính và phân tích kinh tế. Quyển sách này thích hợp cho sinh viên đại học và cao học kinh tế thuộc chuyên ngành Tài chính Nhà nước và ngành Kinh tế phát triển.

  pdf507p namde01 14-03-2013 770 236   Download

 • Chương 8 Quy trình phát triển sản phẩm mới trìn bày sự hoạch định từ ý tưởng đến khi tung sản phẩm ra thị trường của một dự án.

  pdf9p six_12 12-03-2014 152 24   Download

 • Đánh giá tác động của dự án hoặc chương trình phát triển giúp cho chủ đầu tư hoặc nhà tài trợ xác định liệu dự án đã mang lại kết quả như mong muốn không, và liệu những kết quả đó có thực sự do dự án mang đến hay không. Bài viết này sẽ trình bày một cách cô đọng việc đánh giá sự tác động bằng phương pháp Propensity Score Matching (gọi tắt là phương pháp PSM), một phương pháp được đánh giá cao trong việc đưa đến một kết quả có sức thuyết phục cao......

  pdf5p phalinh17 13-08-2011 96 13   Download

 • Tóm tắt luận án tiến sĩ Văn hóa học trình bày nội dung 4 chương: Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch và tổng quan về văn hóa truyền thống ; Biểu hiện của biến đổi văn hóa truyền thống; Phương thức các yếu tố tã động và nguyên nhân biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái; Xu hướng và những vấn đề đặt ra trong biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p anankary 03-04-2018 46 6   Download

 • Trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, việc đề xuất triển khai thực hiện Dự án đầu tư phát triển Cục ATBXHN đến 2020 nhằm tăng cường nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân đối với chương trình phát triển điện hạt nhân cũng như các hoạt động ứng dụng NLNT nói chung trong cả nước hiện nay là cần thiết và cấp bách.

  pdf6p toritori 19-05-2020 10 0   Download

 • Các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn dù là của Chính phủ hay của các tổ chức nước ngoài tài trợ đều thực hiện dưới hình thức dự án. Nhưng từ trước năm 1995 môn học xây dựng và quản lý dự án chưa đưa vào giảng dạy chính thức trong các trường đại học. Điều đó khiến cho các sinh viên sau khi tết nghiệp trở thành cán bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp rất bỡ ngỡ khi tiếp xúc với dự án....

  pdf85p khanghy1989 09-11-2010 1870 785   Download

 • Nghị định số 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Nghị định số 81/2006/NĐ-CP Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  pdf9p minhanh 14-03-2009 858 129   Download

 • Nhằm giúp nông dân tăng tăng thu nhập và giảm nghèo từ chương trình chăn nuôi, việc thiết lập một hệ thống thú y tại các cấp thôn và xã là điều rất quan trọng. Tại Tỉnh Quảng Ngãi, các trạm thú y chỉ có tại vùng đồng bằng.

  pdf17p minhnguyen 17-06-2009 223 44   Download

 • Quản lý dự án phần mềm có liên quan tới những hoạt động nhằm đảm bảo chuyển giao phần mềm đúng thời hạn, đúng kế hoạch và phù hợp với các yêu cầu của tổ chức phát triển phần mềm. Một số đặc trưng: Sản phẩm là vô hình. Sản phẩm có khả năng thay đổi linh động. Công nghệ phần mềm không được thừa nhận như một quy tắc công nghệ có trạng thái chuẩn mực như các ngành công nghệ khác. Quy trình phát triển phần mềm không được chuẩn hoá. Nhiều dự án phần mềm là những dự án chỉ làm một...

  ppt17p thedaigiapro 22-11-2012 136 39   Download

 • Sản xuất cây ăn quả nói chung và cây có múi nói riêng là hướng đi mà tỉnh Yên Bái xác định có tầm quan trọng trong việc tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn, tạo công ăn việc làm nhằm thu hút được lực lượng lao động dư thừa ở nông thôn, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc tại địa phương.

  pdf23p muathu102 19-03-2013 156 37   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHẠM NGUYÊN THẢO – 0012665 LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS. ĐỒNG THỊ BÍCH THỦY NGUYỄN TRỌNG TÀI NIÊN KHÓA 2000 - 2004 XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PHẦN MỀM, GẮN KẾT VỚI HỆ THỐNG PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE PROJECT Mục lục: Danh sách các từ viết tắt : 3 Chương 1 : Mở đầu 4 1.1. Mục đích và lý do chọn đề tài 4 1.2. Đối tượng và phạm vi...

  pdf38p cnkbmt4 20-10-2011 150 32   Download

 • Chương 8 Quy trình phát triển sản phẩm mới - Sự hoạch định từ ý tưởng đến khi tung ra sản phẩm thị trường nằm trong Bài giảng Quản lý dự án nhằm trình bày về tại sao phải có 1 quy trình theo dạng cho các sản phẩm mới?

  ppt9p green_12 13-05-2014 160 30   Download

 • Công văn 456/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

  pdf1p lythong 18-08-2009 166 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình phát triển dự án
p_strCode=chuongtrinhphattrienduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2