Chuyên đề khảo sát hàm số

Tham khảo và download 16 Chuyên đề khảo sát hàm số chọn lọc sau:
 • Luyện thi đại học môn Toán chuyên đề khảo sát hàm số trình bày về đồ thị hàm số và các bài toán liên quan giúp học sinh cũng cố kiến thức về các bài toán khảo sát hàm số.

  pdf40p concongda 21-03-2014 688 351   Download

 • Ôn Tập TNTHPT Trường THPT Lê Hồng Phong, Chuyên đề khảo sát hàm số 12...

  doc30p trangchocolate 10-06-2011 916 315   Download

 • tài liệu luyện thi cao đẳng đại học chuyên đề khảo sát hàm số...

  doc28p tututhoi1234 14-04-2011 1136 612   Download

 • Tính đơn điệu của hàm số Định lý: (điều kiện cần) Định lý: (điều kiện đủ) Định lý mở rộng B. Cực tri của hàm số: Định lý: Định lý: (dấu hiệu thứ nhất) Định lý : (dấu hiệu thứ hai) Định lý Bài 1: Cho hàm số y = x 4 − 2mx 2 + m (1) . Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị; đồng thời ba điểm cực trị đó tạo thành một tam giác có diện tích bằng 32 2

  pdf15p dalytn 19-09-2010 886 411   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong thời gian ôn thi đại học Chuyên môn toán học - Chuyên đề khảo sát hàm số.

  pdf10p tututhoi1234 14-04-2011 366 197   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong thời gian ôn thi đại học chuyên môn toán học - Chuyên đề khảo sát hàm số.

  pdf7p nguyenmanhbg 22-02-2011 421 108   Download

 • Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số là một phần bài tập không thể thiếu trong các đề thi, tài liệu này đã lựa chọn một số bài toán điển hình liên quan đến hàm số, nhằm giúp các em học sinh cũng như các thầy cô có một nguồn tư liệu phục vụ ôn tập và giảng dạy, luyện thi đại học.

  pdf11p quangcom 06-06-2010 3820 1708   Download

 • Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo chuyên đề luyện thi ĐH (2013-2014): Khảo sát hàm số.

  pdf303p conheo_sua 14-05-2014 164 80   Download

 • Tài liệu tham khảo Chuyên đề toán học về khảo sát hàm số

  pdf90p lequocdo1 14-12-2010 915 503   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI ĐẠI HỌC- CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT KHẢO SÁT HÀM SỐ

  pdf70p anhtuanntb4 28-06-2011 811 410   Download

 • Các bài tập về chuyên đề hàm số, hệ thống một cách cụ thể, ôn thi đạt kết quả cao

  pdf4p yuki_snow_86 19-05-2009 2678 542   Download

 • Tài liệu luyện thi đại học 2010 tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn tập và củng cố nâng cao kiên thức môn toán học là hành trang giúp các bạn hoàn thành môn hóa hoc. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới

  doc4p deltan 21-05-2010 372 105   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề luyện thi đh phần khảo sát hàm số', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p nhantaivn 18-06-2010 452 99   Download

 • www.PNE.edu.vn Chuyªn ®Ò kh.o s¸t hµm sè: Híng dÉn vµ ®¸p ¸n Baøi 1: 1) Khaûo saùt haøm soá: y  y'  2 0 ( x  1)2 x 1 x 1 (C) TXÑ: D = R \ (1)  Haøm soá giaûm treân töøng khoaûng xaùc ñònh. TCÑ: x = 1 vì lim y   x 1 TCN: y = 1 vì lim y  1 x  BBT: Ñoà thò: y 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm P(3, 1): Ñöôøng thaúng (d) qua P coù heä soá goùc k:y = k( x-3) + 1  x+1  x-1 = k(x-3) + 1  (d) tieáp xuùc...

  pdf81p khaiancut_2000 13-11-2012 258 128   Download

 • Tài liệu tham khảo bài tập Khảo sát hàm số của thầy Trần Sĩ Hùng giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản về môn Toán.

  pdf85p conheo_sua 13-05-2014 279 95   Download

 • Tham khảo sách 'chuyên đề luyện thi vào đại học khảo sát hàm số', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf342p norther_bka 17-12-2012 580 323   Download

Đồng bộ tài khoản