intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

Xem 1-20 trên 255 kết quả Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế
 • Bài giảng Bài 23: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ gửi đến các bạn một số vấn đề cơ bản về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; về cơ cấu thành phần kinh tế; chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế;... HY vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt13p cuonghuyen0628 10-11-2015 139 16   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ những năm đầu thế kỷ 21, chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế ở Việt Nam, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p doinhugiobay_04 25-11-2015 99 13   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm phân tích lý luận và luận giải thực tế, đề tài hy vọng sẽ có những đóng góp hữu ích trên phương diện đề xuất chính sách và giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HDH) và phát triển kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn TP.HCM.

  doc168p vaythoinhaem 16-10-2014 294 99   Download

 • Khái niệm: Cơ cấu kinh tế là mối tương quan giữa các bộ phận trong tổng thể nền kinh tế Phân loại cơ cấu kinh tế: Cơ cấu ngành kinh tế Cơ cấu vùng kinh tế Cơ cấu thành phần kinh tế Cơ cấu khu vực thể chế Cơ cấu tái sản xuất Cơ cấu thương mại quốc tế

  ppt57p home_12 12-08-2013 148 17   Download

 • Luận văn nghiên cứu với các mục tiêu: đánh giá các nguồn lực phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nghiên cứu hiện trạng và quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 1993 – 2006, phân tích những thành tựu và hạn chế,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p dangthingocthuy96 11-01-2017 40 4   Download

 • Bài viết trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2015 trên ba phương diện cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu kinh tế vùng và cơ cấu thành phần kinh tế.

  pdf7p viatani2711 18-02-2020 17 1   Download

 • Bài giảng Địa lí lớp 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tìm hiểu chuyển dịch cơ cấu theo ngành kinh tế; chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế; chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ kinh tế.

  ppt23p nangthothubon_vn20 14-06-2020 2 0   Download

 • "Giáo án Địa lí 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế" cung cấp những kiến thức về sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới.

  pdf3p nguyentanloc09 17-10-2020 1 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ, trường hợp nghiên cứu ở quận Ô MÔN”, được thực hiện trong thời gian từ tháng 8/2006 đến tháng 2/2007. Phương pháp điều tra bán cấu trúc và điều tra hộ gia đình kết hợp với thống kê mô tả, phân tích hồi qui tương quan (mô hình PROBIT) và phương pháp phân tích SWOT được ứng dụng để phân tích chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu GTSX và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch lao động......

  doc103p basso 16-03-2009 761 343   Download

 • Cơ cấu kinh tế: là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế với các mối quan hệ chủ yếu về định tính và định lượng, ổn định và phát triển giữa các bộ phận hợp thành với nhau trong những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: là một quá trình cải biến và phát triển của nền kinh tế-xã hội dẫn đến sự tăng trưởng khác nhau của các bộ phận hợp thành của nền kinh tế làm thay đổi mối quan hệ tỷ lệ giữa chúng so với...

  ppt33p ht_hvnh 17-11-2010 1801 162   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng trưởng nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Từ đó rút ra những vấn đề có tính phương pháp luận cho việc nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP. Cần Thơ; phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở TP. Cần Thơ giai đoạn 2000-2010.

  pdf120p thaodien102 16-11-2015 353 128   Download

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) là một yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, vì để xây dựng và phát triển một nền kinh tế ổn định, vững chắc, với tốc độ nhanh đòi hỏi phải xác định được một CCKT hợp lý, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh tế...

  pdf82p tuyetmuadong2013 26-04-2013 214 85   Download

 • Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh chủ trương của Đảng và nhà nước xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong giai đoạn 2001-2004 lao động làm việc trong các thành phần kinh tế đều tăng ngoại trừ kinh tế ngoài nhà nước. Cụ thể: Đối với khu vực kinh tế nhà nước: Năm 2001 lao động làm việc trong khu vực này là 76.003 người chiếm 25,06% về tỷ trọng, đến năm 2004 chỉ tiêu này tương ứng là 92.942 người chiếm 26,52% tức là...

  pdf11p caott6 22-05-2011 211 51   Download

 • Cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ với nhau rất mật thiết .Nếu cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lý phù hợp thì sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ngược lại.Cơ cấu kinh tế tổng thể các bộ phận cấu thành nền kinh tế như cơ cấu ngành,cơ cấu các khu vực kinh tế,cơ cấu vùng lãnh thổ ... Về hình thức cơ cấu kinh tế được thể hiện dưới các dạng tỷ trọng của các chỉ tiêu kết quả.Trong cơ cấu kinh tế thì cơ...

  pdf114p inside33 08-12-2012 130 43   Download

 • Hiện nay việc sử dụng vốn cũng như vận dụng các giải pháp tài chính còn nhiều bất cập chưa đủ động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp tường xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh Thanh Hóa. Để khắc phục được những vấn đề tồn tại này, cần phải xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp tài chính cụ thể thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Chính từ thực tế đó mà "Luận án Tiến sĩ: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa" đã được thực hiện.

  pdf10p codon_05 09-01-2016 122 34   Download

 • Hiện nay việc sử dụng vốn cũng như vận dụng các giải pháp tài chính còn nhiều bất cập chưa đủ động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh Thanh Hóa. Để khắc phục được những vấn đề tồn tại này, cần phải xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp tài chính cụ thể thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Chính từ thực tế đó mà "Luận án Tiến sĩ: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa" đã được thực hiện.

  doc256p change06 14-06-2016 104 30   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đặc điểm và thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành TP. Hồ Chín Minh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf92p doinhugiobay_05 01-12-2015 119 22   Download

 • Với mong muốn quý bạn đọc có thêm nhiều tư liệu để tham khảo, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Địa lý 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  ppt25p hongvang_26 21-02-2014 167 20   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, các giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành TP. HCM. Mời các bạn tham khảo.

  pdf73p doinhugiobay_05 01-12-2015 74 17   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các giáo án được thiết kế chi tiết môn Địa lý 12 bài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

  doc4p hongvang_26 21-02-2014 253 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế
p_strCode=chuyendichcocauthanhphankinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2