intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế một cử

Xem 1-20 trên 3805 kết quả Cơ chế một cử
 • Đề tài tập trung nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Cung cấp những căn cứ khoa học phân tích, đánh giá được thực trạng và cải cách thủ tục hành chính cho việc xác định nguyên nhân của từng mặt hạn chế chủ yếu còn tồn tại của mô hình “một cửa” đang vận hành hiện nay ở UBND quận Kiến An. Mời các bạn tham khảo!

  pdf131p valhein 08-10-2019 84 28   Download

 • Luận văn này là một công trình nghiên cứu tương đối hệ thống và toàn diện về quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ hơn các vấn đề về CCHC, cải cách TTHC, các cơ chế cải cách TTHC, mà cụ thể là cơ chế “một cửa liên thông” được áp dụng vào thực tiễn hoạt động của UBND cấp huyện ở nước ta.

  pdf26p mucong999 04-03-2021 2 0   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng và kiểm định thang đo chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ quan một cửa liên thông; phân tích sự đồng ý của người dân đối với dịch vụ trong từng yếu tố.

  pdf19p kequaidan3 03-03-2020 22 5   Download

 • Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc40p sensacoolfree 26-04-2019 7 0   Download

 • Trong cuốn sách này, tác giả đã sử dụng một hệ thống khái niệm (cơ chế, cơ chế thị trường, cơ chế nhà nước, cơ chế cộng đồng, sự kết hợp tối ưu giữa 3 cơ chế, và nhiều khái niệm kinh tế, chính trị, xã hội khác...), đó là những công cụ của nhận thức và thao tác khoa học và thực tiễn của tác giả. Những khái niệm trong hệ thống khái niệm ấy nói chung là quen thuộc trong giới nghiên cứu, giới hoạch định chính sách và giới quản lý, song hiện nay, ở nước ta......

  pdf0p hallo 01-03-2009 485 131   Download

 • Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chiến thắng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bắt đầu công cuộc xây dựng CNXH và con đường cách mạng CNXH cơ bản được hình thành. Năm 1960, sau cải cách CNXH, nước ta áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung cho cơ chế quản lý kinh tế theo quan niệm lúc bấy giờ. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn tự do, thống nhất Tổ quốc, cơ chế kế hoạch hóa một lần nữa được sử dụng, đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc....

  pdf18p pnq9292 04-07-2012 1134 124   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, để từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Lạng Sơn trong thời gian tới.

  pdf129p anhinhduyet000 01-07-2019 127 34   Download

 • Trong cơ chế thị trường, lãi suất là một trong những biến số được theo dõi một cách chặt chẽ nhất trong nền kinh tế. Diễn biến của nó được đưa tin hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự dao động của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của cá nhân, doanh nghiệp cũng như hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ nền kinh tế. Chính sách lãi suất là một trong những công cụ quan trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ quốc...

  pdf40p banglang_1523 19-07-2012 90 28   Download

 • Bài giảng Chuyên đề: Khái quát QLNN về kinh tế trong cơ chế thị trường định hướng XHCN - TS. GVCC Đào Đăng Kiên tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về tổng quan về phát triển kinh tế và vai trò của nhà nước trong quản lý Kinh tế - Xã hội; vai trò của nhà nước trong quản lý nền KTTT;... mời các bạn cùng tìm hiểu thêm một số chuyên đề được trình bày cụ thể trong bài giảng.

  ppt107p cuonghuyen0628 10-11-2015 76 15   Download

 • Chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng biến động cả vể kinh tế và sự thay đổi lớn vè môi trường xã hội do kết quả trực tiếp của sự phát triển kinh tế đó. Kinh tế phát triển là điều kiện quan trọng đầu tiên cho mọi sự phát triển. Do đó chúng ta muốn giữ vững và phát triển phải không ngừng thích ứng với môi trường xung quanh. Trong cơ chế thị trường ngừng phát triển đồng nghĩa với không tồn tại. Không những phát triển mà còn vươn lên giữ vị trí...

  pdf30p chopchop1122 18-03-2013 45 13   Download

 • Việt Nam là một trong những nước đang phát triển tham gia vào nghị định thư Kyoto. Trong những năm gần đây nhiều dự án phát triển sạch đã và đang được Việt Nam xây dựng và thực hiện. Bài viết "Cơ chế CDM và một số thách thức của Việt Nam khi tham gia nghị định thư Kyoto" sẽ phân tích một số thách thức của Việt Nam khi tham gia Nghị định thư và một số giải pháp khi tiến hành dự án CDM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tinhluong123 26-11-2015 85 8   Download

 • Nội dung của luận văn chia thành 3 chương, cụ thể như: Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở cấp xã trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ; Giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cấp xã, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 25 6   Download

 • Nguyên nhân của sự cần thiết phải có một cơ chế nhân quyền ASEAN: 1. a. Xu hướng: Tính phổ quát: (nhắc lại) Tính phổ quát của nhân quyền để thể hiện khi sự tồn tại của con người là hiển nhiên, đáng quý trọng, có giá trị cao quý và được công nhận rộng rãi từ thời xa xưa cho đến nay bởi ngày càng nhiều các quốc gia, lục địa bằng các văn bản, điều ước song và đa phương. Con người được sinh ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với bất kỳ màu da...

  pdf14p nuber_12 26-08-2013 46 5   Download

 • Bài viết Triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới trình bày: Thực hiện tốt chính sách này sẽ tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của dân cư, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch vụ công lên một trình độ cao hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 52 5   Download

 • Bài giảng Lập trình MiniChat bằng VC++ dùng cơ chế xử lý sự kiện của Nguyễn Quang Hùng sau đây sẽ hướng dẫn các bạn một cách cụ thể và chi tiết về việc lập trình MiniChat bằng VC++. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt31p cocacola_06 04-11-2015 42 2   Download

 • Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;...

  pdf63p codon_09 29-03-2016 64 2   Download

 • Quyết định số: 11/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 35 2   Download

 • Quyền sống là quyền cơ bản nhất trong tất cả các quyền của con người, và cần được đảm bảo trong một xã hội dân chủ. Việt Nam đã và đang thể chế hóa cụ thể quyền sống trong luật. Việc tìm hiểu kinh nghiệm thực thi quyền này trên thế giới sẽ giúp những bài học hữu ích cho Việt Nam. Chúng tôi chọn phân tích Công ước Nhân quyền châu Âu và một số phán quyết của Tòa án Nhân quyền về quyền sống, vì Công ước này được xem là một công ước Nhân quyền có tính thực thi cao, ràng buộc các nước thành viên thi hành các phán quyết của Tòa án Nhân quyền.

  pdf17p 035522894 17-04-2020 17 2   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p ngochuyen2345 23-10-2015 62 1   Download

 • Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 50 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế một cử
p_strCode=cochemotcu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2