intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xem 1-20 trên 567 kết quả Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Bài viết trình bày về vấn đề đổi mới công tác đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò chính trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Để xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tuyên bố mục tiêu chất lượng, lựa chọn các chỉ số thực hiện/hoạt động; bổ sung mục tiêu chất lượng và chỉ số hoạt động bên ngoài...

  pdf8p hanh_tv23 26-03-2019 22 1   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận án được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1/ Lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Chương 2/ Thực trạng huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam. Chương 3/ Giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam.

  pdf197p hanh_tv30 24-04-2019 16 1   Download

 • Tài liệu trình bày tăng trưởng xanh và xanh hóa đào tạo nghề chính sách và thực hiện tại Việt Nam; xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II.

  pdf36p trinhthamhodang1214 04-08-2020 3 1   Download

 • Tài liệu trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo triển khai xanh hóa đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tập huấn cán bộ nòng cốt về xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II; chung tay xanh hóa trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện lồng ghép các yếu tố xanh tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ...

  pdf78p trinhthamhodang1214 04-08-2020 3 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với DN nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các DN và KCN tỉnh Đồng Nai.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 14 5   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp và khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

  pdf236p phongtitriet000 08-08-2019 19 4   Download

 • Luận án "Huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác lập căn cứ khoa học và thực tiễn và đề xuất các giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập ở Việt Nam.

  pdf197p sohucninh321 09-07-2019 6 1   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tăng cường sự phối hợp giữa giáo dục nghề nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp tại Việt Nam.

  pdf6p vineptune2711 08-11-2019 11 0   Download

 • Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2016 thông tin đến quý độc giả các nội dung tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp; nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá,cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; kiểm định và đảm bảo chất lượng; tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam năm 2016.

  pdf126p trinhthuykieu_canhdieu 14-07-2020 16 0   Download

 • Ebook Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2016 với chủ đề gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp, phần 1 của ebook trình bày tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

  pdf68p trinhthamhodang1214 04-08-2020 2 0   Download

 • (NB) Luật Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014. Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p tangtuy16 01-07-2016 118 16   Download

 • Tài liệu Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 131 câu hỏi về những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua cuốn tài liệu này sẽ cung cấp những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất được quy định trong Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cũng như các đối tượng khác tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

  pdf143p tangtuy16 01-07-2016 93 11   Download

 • Từ ngày 01/7/2015, Luật Giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương, 79 điều, quy định hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật có những điểm mới quan trọng sau so với Luật Dạy nghề trước đây. Cùng tham khảo tài liệu Một số điểm mới trong Luật Giáo dục nghề nghiệp để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  4p caohocavhcm02 14-08-2015 88 7   Download

 • Luật số: 74/2014/QH13 - Luật giáo dục nghề nghiệp. Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

  doc34p losedtales 29-06-2015 120 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng đào tạo nghề chăm sóc da trên địa bàn thành phố Cần Thơ thông qua phương pháp nghiên cứu lí luận và thực tiễn để giải quyết vấn đề. Trên cơ sở các số liệu thống kê, bài viết đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan về thực trạng hoạt động đào tạo nghề chăm sóc da trình độ sơ cấp ở các cơ sở dạy nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

  pdf7p vinasa2711 06-09-2019 11 2   Download

 • Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2014 thông tin đến quý độc giả các nội dung tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp; nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá,cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; kiểm định và đảm bảo chất lượng; tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam năm 2014.

  pdf131p trinhthuykieu_canhdieu 14-07-2020 18 1   Download

 • Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 1 trình bày tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp của Việt Nam trong năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p trinhthamhodang1214 04-08-2020 1 1   Download

 • Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017 thông tin đến quý độc giả các nội dung tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp; nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá,cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; kiểm định và đảm bảo chất lượng; tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam năm 2017.

  pdf114p trinhthuykieu_canhdieu 14-07-2020 20 0   Download

 • Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2018 thông tin đến quý độc giả các nội dung tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp; nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá,cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; kiểm định và đảm bảo chất lượng; tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam năm 2018.

  pdf120p trinhthuykieu_canhdieu 14-07-2020 18 0   Download

 • Tài liệu trình bày thực trạng của sự tham gia khối doanh nghiệp trong đào tạo nghề ở Việt Nam, tìm ra một số nguyên nhân, giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của khối doanh nghiệp vào Giáo dục nghề nghiệp (TVET).

  pdf5p gaocaolon6 04-08-2020 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
p_strCode=cosogiaoducnghenghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2