intTypePromotion=1
ADSENSE

Công cụ của chính sách thương mại

Xem 1-20 trên 197 kết quả Công cụ của chính sách thương mại
 • Tiểu luận trình bày cơ sở lý luận về những công cụ của chính sách thương mại quốc tế mà các chính phủ thường sử dụng để quản lý các hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia mình trong quan hệ thương mại với các quốc gia khác. Liên hệ về những quốc gia trên thế giới (Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc ) đã áp dụng các công cụ của chính sách thương mại quốc tế và tác động của nó tới các quốc gia.

  pdf31p huonggiang_12120 27-05-2020 51 15   Download

 • Chương này sẽ giới thiệu những công cụ chính sách khác nhau được các quốc gia sử dụng để can thiệp vào việc phân phối nguồn lực trong thương mại tự do. Mặc dầu những lợi ích được mang lại từ thương mại tự do đã được khẳng định trong lý thuyết cũng như trong thực tế, nhưng những nhà hoạch định chính sách đã cố gắng đưa ra những công cụ chính sách nhằm hạn chế những luồng hàng hóa và dịch vụ tự do thương mại ...

  pdf10p ntgioi120404 10-11-2009 957 292   Download

 • Chương 5 Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, trong chương học này với mục tiêu tìm hiểu các hàng rào mậu dịch (thuế quan, phi thuế quan) và tác dụng điều tiết thương mại quốc tế của chúng. Cùng đi vào tìm hiểu chương học với những nội dung chính về: Chính sách thương mại quốc tế và hàng rào mậu dịch, thuế quan, các hàng rào phi thuế quan.

  pdf40p kevinle124 04-06-2014 178 50   Download

 • Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 5: Tổng quan về chính sách thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận chung về chính sách thương mại quốc tế; các nguyên tắc điều chỉnh buôn bán quốc tế, các nguyên tắc điều chỉnh buôn bán quốc tế, các loại hình chính sách thương mại quốc tế, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p thangnamvoiva25 20-10-2016 57 6   Download

 • Chính sách thương mại quốc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề không chỉ của Việt Nam mà của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Tiếp cận với vấn đề này bài viết được chia làm 3 nội dung chính đề cập đến chính sách thương mại quốc tế ở Việt Nam bao gồm: Các nguyên tắc trong chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam hiện nay và các công cụ của chính sách đó.

  pdf12p vimaryland2711 05-04-2021 0 0   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Thương mại quốc tế của TS. Định Thị Liên nội dung gồm có 3 phần. Phần 1 các lý thuyết về thương mại quốc tế; phần 2 các công cụ và chính sách thương mại quốc tế, phần 3 các xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá.

  pdf210p anhhuyk13tc8 07-11-2009 2944 1438   Download

 • Chương vừa rồi đã trình bày những công cụ chính sách thương mại khác nhau. Tuy nhiên, chưa phân tích nhiều đến ảnh hưởng của những công cụ này đến lợi ích đạt được của quốc gia sử dụng chúng. Giống với bất kỳ công cụ chính sách nào, chính sách thương mại được đưa ra cũng có chi phí và nguồn lợi của nó. Chương này sẽ xem xét đến những người hưởng lợi và mất mát khi những biện pháp bóp méo thương mại được thực hiện. Hiệu quả thực của toàn quốc gia cũng được xem...

  pdf24p ntgioi120404 10-11-2009 1034 296   Download

 • Chính sách thương mại là một hệ thống các quan điểm, mục tiêu,nguyên tắc và các công cụ, biện pháp thích hợp mà một chính phủ sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia mình trong thời kì nhất định, phù hợp với định hướng phát triển KTXH của quốc gia đó.Chính sách thương mại tự do là chính sách mà trong đó nhà nước không can thiệp trực tiếp vào quá trình điều tiết ngoại thương, mở cửa hoàn toàn thị trường nội địa để cho hàng hóa và tư bản được tự do lưu thông giữa trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho thương mại...

  ppt15p nhutthanh060990 19-06-2012 664 72   Download

 • Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế. Cho ví dụ minh hoạ. Trả lời: - KN: Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các chính sách, công cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định nhằm đạt được mục tiêu đã định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. ...

  pdf69p yenhoangbank321 25-06-2013 653 55   Download

 • I. Chính sách thương mại 1. Khái niệm: Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước áp dụng để điều chỉnh các hoạt động ngoại thương của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia đó.

  ppt26p page_12 16-08-2013 126 37   Download

 • Chương 6 Kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế nhằm giới thiệu về thương mại tự do, các công cụ trong chính sách thương mại, những trường hợp can thiệp của chính phủ.

  pdf12p four_12 24-03-2014 160 15   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại Việt Nam (phần lý thuyết) giới thiệu tới người học các kiến thức: Tổng quan về chính sách thương mại, chính sách thương mại Việt Nam, chính sách nhập khẩu (vai trò của nhập khẩu, nguyên tắc và chính sách NK, các công cụ quản lý, điều hành NK). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt238p doinhugiobay_05 02-12-2015 136 15   Download

 • Tài liệu "Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc những năm gần đây" trình bày về một số quan điểm và các công cụ chính sách phát triển thương mại Hoa Kỳ từ giữa thập kỷ 1990, sự lớn mạnh của Trung Quốc và định hướng chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf15p pechi1412 25-11-2015 94 9   Download

 • Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 7: Chính sách nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, vai trò của nhập khẩu, nguyên tắc – chính sách nhập khẩu, công cụ quản lý điều hành nhập khẩu, định hướng sử dụng các công cụ quản lý điều hành nhập khẩu.

  pdf53p thangnamvoiva25 20-10-2016 53 5   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế chương 9 trình bày về chính sách nhập khẩu thông qua các nội dung sau: Vai trò của nhập khẩu, những nguyên tắc và chính sách nhập khẩu, các công cụ quản lý, định hướng sử dụng các công cụ quản lý nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p namthangtinhlang_00 30-10-2015 45 4   Download

 • Một số vấn đề mà bài viết nêu lên một số quan điểm và các công cụ chính sách phát triển thương mại Hoa Kỳ từ giữa thập kỷ 1990, sự lớn mạnh của Trung Quốc và định hướng chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc. Các công cụ chính sách thương mại chủ yếu của Mỹ đối với Trung Quốc từ giữa thập kỷ 90 đến nay...

  pdf16p lalala06 30-11-2015 70 2   Download

 • Bài giảng môn học "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 9: Chính sách nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của nhập khẩu, nguyên tắc nhập khẩu, các công cụ quản lý nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_14 28-01-2016 45 1   Download

 • Qua phân tích thực tiễn phối hợp giữa chính sách thương mại và chính sách công nghiệp ở nước ta bài viết Phối hợp giữa chính sách thương mại và chính sách công nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn Việt Nam kiến nghị cụ thể về chính sách trong thời gian tới.

  pdf7p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 33 1   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Bài 7: Công cụ chính sách thương mại" được biên soạn hỗ trợ cho các bạn trong học tập và nghiên cứu. Thông qua bài này các bạn nắm được phân tích thuế quan theo cân bằng tổng thể ở nước nhỏ; phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước lớn; phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước nhỏ; chi phí và lợi ích của thuế quan; trợ cấp xuất khẩu; hạn ngạch nhập khẩu; hạn định xuất khẩu tự nguyện; chính sách thương mại khác.

  pdf14p cothumenhmong10 19-03-2021 0 0   Download

 • Chính sách thương mại là một hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các công cụ, biện pháp thích hợp mà một chính phủ sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia mình trong thời kì nhất định, phù hợp với định hướng phát triển KTXH của quốc gia đó. Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu về những chính sách cho thương mại tự do ở Việt Nam, đồng thời làm rõ những yêu cầu cần điều chỉnh liên quan cho phù hợp với tình hình mới.

  pdf9p vimaryland2711 05-04-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công cụ của chính sách thương mại
p_strCode=congcucuachinhsachthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2