intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghiệp hoá đấ nước

Xem 1-20 trên 3303 kết quả Công nghiệp hoá đấ nước
 • Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện của đất nước, nông thôn nước ta đã và đang chuyển đổi và phát triển mạnh mẽ và khu vực nông thôn giữ vai trò chiến lược, trước mắt cũng như lâu dài. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học & công nghệ phù hợp nhằm kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng.

  pdf18p viellenkullman 17-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết bàn về việc nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng vào điều kiện thực tế Hải Phòng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy tối đa nguồn lực của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết trình bày về việc phát huy các giá trị di sản, danh thắng trong phát triển đô thị đặc trưng giàu bản sắc và tạo động lực phát triển kinh tế du lịch bền vững, du lịch xanh, loại hình du lịch được xây dựng dựa trên mô hình cảm nhận đa giác quan, trải nghiệm có sự gắn kết của du khách và có sự tham gia của nhiều bên, nhất là tham gia của cộng đồng địa phương đóng vai trò quan trọng.

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 6 2   Download

 • Phát triển chuỗi cung ứng (CM) và cải thiện mạng lưới thương mại (TN) cho nông sản (TN-ap) được nước muốn thông qua xuất khẩu nông sản để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa bắt kịp quan tâm. Ở Việt Nam, dù đã đạt nhiều thành tựu, nhưng các hoạt động này chưa được như kỳ vọng, còn nhiều hạn chế, yếu kém bởi nhiều nguyên nhân. Để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, cần tiến hành phân vùng kinh tế, chỉ ra cơ cấu sản phẩm, phát triển các CM toàn cầu để cải thiện TN quốc tế cho nông sản.

  pdf16p vistephenhawking 26-04-2022 13 0   Download

 • Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.

  pdf10p viedison 13-04-2022 13 3   Download

 • TTCK có thể phát triển ổn định và bền vững được hay không phần lớn tùy thuộc vào môi trường kinh doanh, chất lượng hàng hoá giao dịch trên thị trường, thông tin được cung cấp trên thị trường là yếu tố góp phần tăng thêm chất lượng, củng cố niềm tin của các chủ thể kinh doanh. Về phía Nhà nước nhằm thực hiện điều này, đã ban hành Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành vào đầu năm 2007.

  pdf83p badbuddy08 25-03-2022 4 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích tình hình lao động-việc làm hiện nay ở nước ta, thực trạng người lao động ngày càng có vị thế yếu đi, sự phát triển nhanh chóng của tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá đất nước đã ảnh hưởng như thế nào đến người lao động.

  pdf112p badbuddy08 16-03-2022 11 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là lựa chọn và ứng dụng một số giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của Đại học Đà Nẵng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phát triển một cách toàn diện, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf253p caphesuadathemtieu 02-03-2022 7 3   Download

 • Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Luật Đất đai năm 2003 ra đời nhằm giải quyết những vấn đề căn bản mà từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  pdf134p cucngoainhan7 23-02-2022 9 1   Download

 • Kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trong năm 2021 về tác động của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 cho thấy, Chương trình đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện lý luận, cơ chế, chính sách cho mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở nước ta.

  pdf12p vigandhi 23-02-2022 7 0   Download

 • Nội dung chính của bài viết trình bày mối quan hệ tiêu cực giữa khoảng cách văn hóa và hiệu quả làm việc của nhân viên tại các công ty đa quốc gia đã được chứng minh. Biến ngành công nghiệp là một biến kiểm soát đối với hiệu quả làm việc của nhân viên. Đồng thời biến khoảng cách thể chế điều tiết tiêu cực đối với mối quan hệ này. Mời các bạn tham khảo!

  pdf34p feriaonoda 13-02-2022 10 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá được hiện trạng khai thác tại mỏ chì – kẽm Pác Ả; nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt đông khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường; phân tích và đánh giá tổng thể về các biện pháp và công trình bảo vệ môi trường mỏ đang áp dụng; đề xuất các được giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí khu vực mỏ.

  pdf76p guitaracoustic08 04-01-2022 6 3   Download

 • Quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều cơ hội về phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các nước đang phát triển, nhưng cũng đem đến những thách thức trong việc gia tăng bất bình đẳng xã hội giữa các nhóm dân cư. Bên cạnh đó, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa làm cho cơ cấu xã hội, cơ cấu kinh tế có nhiều biến chuyển. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy sự biến đổi cơ chế kinh tế dẫn đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội đã làm cho xu hướng phân tầng xã hội ngày càng mạnh mẽ hơn, và ảnh hưởng đến di động xã hội của người lao động.

  pdf12p vihassoplattner 04-01-2022 14 0   Download

 • Giáo trình giới thiệu về tổ hợp lạnh cụ thể, về tính toán thiết kế kho lạnh, phương pháp làm lạnh chất lỏng, chất khí, tủ lạnh gia đình, máy lạnh thương nghiệp và buồng lạnh lắp ghép, các phương pháp và máy sản xuất nước đá, đá khô, các ứng dụng của kỹ thuật lạnh trong công nghiệp thực phẩm, kỹ thuật bơm nhiệt, điều hòa không khí;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình.

  doc366p ninhmk 27-12-2021 38 5   Download

 • Nền kinh tế phi tiền mặt là xu hướng hiện đại tất yếu của bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Ấn Độ là nước thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế phi tiền mặt trong khuôn khổ chương trình Số hóa Ấn Độ với rất nhiều các chính sách hỗ trợ, các giải pháp đi kèm đã được triển khai. Bài viết này đề cập đến những điểm đã nêu trên đồng thời đánh giá thành quả đạt được cũng như những thất bại của chương trình tại Ấn Độ và rút ra bài học cần thiết cho Việt Nam.

  pdf8p redemption 20-12-2021 3 0   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là ikểm chứng tính đúng đắn của chủ trương đa dạng hóa các hình thức sở hữu, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p guitaracoustic02 08-12-2021 0 0   Download

 • Bắt nguồn từ thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp liên quan đến vấn đề phun hòa trộn nhiều hỗn hợp dạng lỏng như nước-thuốc bảo vệ thực vật, nước-phân bón lá… đặc biệt phục vụ sản xuất nông nghiệp dạng cánh đồng lớn hay các vùng cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu… Bài viết đưa ra tưởng thiết kế hệ thống phun hòa trộn với nhiều điểm ưu việt so với hệ thống đã có sẵn từ đó tính toán và mô phỏng để đưa ra các bộ thông số phù hợp.

  pdf3p viwilliamleiding 04-12-2021 18 0   Download

 • Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực thi từ năm 2011 đến nay đã mang lại những kết quả khả quan: công cụ lãi suất được vận dụng chủ động, đã dẫn dắt và định hướng được thị trường; nghiệp vụ thị trường mở thực hiện linh hoạt, thanh khoản VND của hệ thống các TCTD liên tục được cải thiện, tình trạng Đôla hóa trong nền kinh tế đã có chiều hướng giảm….

  pdf6p visergeybrin 26-11-2021 10 2   Download

 • Giá đất là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất của Luật Đất đai. Giải quyết được cơ chế định giá đất thì các quy định khác của Luật Đất đai sẽ được xử lý dễ dàng và thuận lợi. Tuy Luật đất đai 2013 có nhiều tiến bộ so với Luật đất đai 2003, đã tiếp cận và thể hiện đầy đủ vấn đề về tài chính đất đai theo cơ chế thị trường, nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, quyền lợi của Nhà nước, chủ đầu tư và đảm bảo ổn định xã hội; đồng thời phù hợp với quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf6p huyetthienthan 23-11-2021 7 0   Download

 • Là một nước kinh tế còn phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, việc thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, trong đó bao gồm cả việc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở Việt Nam là việc làm cần thiết. Đóng góp của các làng nghề đã tạo ra nhiều nét khởi sắc cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, có một thực tế đáng báo động đang diễn ra, đó là sự suy giảm nghiêm trọng về quy mô và chất lượng các làng nghề truyền thống. Làng nghề nón lá Tri Lễ -Thanh Oai cũng không phải là một ngoại lệ.

  pdf8p visergeybrin 23-11-2021 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công nghiệp hoá đấ nước
p_strCode=congnghiephoadanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2