intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

Xem 1-20 trên 68 kết quả Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới
 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 1960-1986" dưới đây để nắm bắt được nội dung đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và sau đổi mới. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc7p khanhhoang0501 20-11-2015 344 28   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - Đường lối công nghiệp hóa bao gồm những nội dung về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt26p thuytrang_9 04-09-2015 244 68   Download

 • Bài giảng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa hướng đến giới thiệu công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt17p cuonghuyen0628 10-11-2015 300 32   Download

 • Dưới đây là bài giảng Đường lối công nghiệp hóa, bài giảng này cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số vấn đề về lý luận về công nghiệp hóa - hiện đại hóa (khái niệm, tính tất yếu phải thực hiện ở nước ta, nội dung); công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

   

  ppt21p thuytrang_9 04-09-2015 150 30   Download

 • Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa" bao gồm những nội dung về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf35p sontungantv 16-05-2016 82 19   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 do ThS. Trương Thùy Minh biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về đường lối công nghiệp hóa (một số vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới).

  ppt12p thuytrang_9 04-09-2015 77 17   Download

 •  Công nghiệp hóa thời kỳ  trước đổi mới: chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. đại hội III từ một nền nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải trải qua giai đoạn TBCN. tính tất yếu của công nghiệp hóa độí với cuộc xậy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. công nghiệp hóa XHCN là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ lên CNXH. quan điểm này được khẳng định nhiều lần trong các đại hội đảng sau này...............

  ppt56p taonemay108 11-12-2010 976 315   Download

 • Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ thực tế đó mà đề tài "Tiểu luận: Đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới" đã được nghiên cứu.

  pdf28p lucky_b0y 05-05-2016 1190 161   Download

 • Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới (1960 – 1986) 1.1 Chủ trương của Đảng về Công nghiệp hóa 1.2 Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân Công nghiệp, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới (1986 – nay) 2.1 Quá trình đổi mới về tư duy CNH 2.2 Mục tiêu, quan điểm về CNH,HĐH 2.3 Nội dung và định hướng CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.4 Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân...

  ppt30p hl1994 30-03-2013 681 142   Download

 •  Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt17p doinhugiobay_06 14-12-2015 126 23   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo những kiến thức về đường lối công nghiệp hóa vào thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ đổi mới thông qua bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 do ThS. Bùi Thị Huyền biên soạn sau đây.

  ppt22p thuytrang_9 04-09-2015 57 21   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới (1960 – 1986), công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, quá trình đổi mới tư duy của đảng, mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.

  ppt18p kloikloi 12-10-2017 69 12   Download

 • Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa" giới thiệu tới người học một số vấn đề lý luận chung, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p doinhugiobay_10 08-01-2016 71 10   Download

 • Lịch sử công nghiệp hóa thế giới cho đến nay đã trải qua hơn 200 năm, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Cuộc cách mạng công nghiệp này sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước Tây Âu và các nước khác như một trào lưu phát triển mới của thế giới. Tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, chính trị , xã hội mà quá trình phát triển công nghiệp hóa ở mỗi quốc gia có những sự khác biệt....

  doc10p anhketnhok 24-09-2011 675 125   Download

 • Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Chương IV - Đường lối công nghiệp hóa" cung cấp đến các bạn những kiến thức: Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt35p vovanvovan2013 13-05-2016 72 18   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa trình bày về công nghiệp hóa thời kỳ trước Đổi mới và công nghiệp hóa - hiện đại hóa thời kỳ Đổi mới.

  ppt39p hungdaigia91 28-10-2014 480 79   Download

 • Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tìm hiểu vấn đề công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

  pdf18p luongmylm 24-03-2014 136 34   Download

 • Bài thuyết trình: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa do nhóm sinh viên trường CĐ Xây dựng số 2 phối hợp thực hiện. Nội dung bài trình bày về quá trình chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang sản xuất công nghiệp, khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa thời kỳ trước và trong đổi mới và công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf56p colendaica32 03-06-2014 166 33   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 trình bày về đường lối công nghiệp hóa. Bài giảng bao gồm những nội dung về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa - hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt18p thuytrang_9 04-09-2015 70 14   Download

 • Bài thuyết trình: Đường lối của đảng thời kì trước đổi mới và thời kì đổi mới trình bày đường lối của Đảng trước thời kỳ đổi mới, phương hướng cơ bản, đặc trưng chủ yếu, hạn chế của công nghiệp hóa trước thời kì đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kì đổi mới, đại hội VIII của Đảng, đại hội X, đại hội IX, khoa học công nghệ là nền tảng, động lực của CNH-HĐH,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn Đường lối của Đảng.

  ppt26p ndhleader 20-04-2014 2500 590   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới
p_strCode=congnghiephoathoikytruocdoimoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2