intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác di dân

Xem 1-20 trên 1540 kết quả Công tác di dân
 • Tài liệu "Cẩm nang công tác dân vận" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; Một số vấn đề về công tác dân tộc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf198p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Qua bài viết tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, góp phần đưa nghị quyết đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III của tỉnh Quảng Nam năm 2019 đi vào thực tế với mục tiêu: “Phát huy truyền thống, hội nhập và phát triển bền vững”.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 9 1   Download

 • Nội dung của bài viết sẽ đi sâu phân tích hiệu quả của nhóm cọc xi măng đất áp dụng trong việc giữ ổn định cho công trình cảng SITV trong quá trình thi công cũng như khai thác sau này. Công tác thiết kế và quan trắc hiện trường đã được tiến hành đầy đủ và cẩn thận để rút ra những kết luận được sử dụng như những hướng dẫn, kinh nghiệm cho những công trình tương tự khác.

  pdf4p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc trong trường phổ thông nhằm mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc trên quê hương mình. Giáo dục truyền thống văn hóa, bồi dưỡng ý thức dân tộc, nâng cao thái độ trân trọng di sản văn hóa dân tộc và trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng, hình thành ở học sinh tình cảm trong sáng, cao đẹp, yêu thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p alucardhellsing 04-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết bàn về sự nhận diện về logo, tên trường và kiến trúc thương hiệu của Trường Đại học Tây Nguyên với mong muốn khẳng định thương hiệu văn hóa của Trường Đại học Tây Nguyên trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội và ổn định quốc phòng an ninh các tỉnh Tây Nguyên và trong khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p alucardhellsing 04-05-2022 8 1   Download

 • Bản Di chúc trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề xây dựng Đảng thông qua tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf4p vistephenhawking 20-04-2022 5 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại và kinh yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Bài viết tập trung nghiên cứu nội dung đại đoàn kết dân tộc trong tác phẩm "Di chúc" cảu Người.

  pdf3p vistephenhawking 20-04-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách "Có 500 năm như thế" là một tác phẩm khảo cứu lịch sử đắt giá về vùng đất và con người Quảng Nam của tác giả Hồ Trung Tú. Đây là một công trình nghiên cứu tỉ mỉ về bản sắc văn hóa của người Quảng Nam và đất Quảng Nam trong mối tương quan chặt chẽ với văn hóa và con người Chăm Pa. Sách gồm có 2 phần, phần thứ nhất viết về những chuyến di dân từ Bắc miền Trung vào Quảng Nam và đến Phú Yên theo từng thời kỳ lịch sử quan trọng, qua đó tìm cách giải thích điều làm nên bản sắc người Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây để biết thêm chi tiết.

  pdf168p cucngoainhan9 07-04-2022 10 1   Download

 • Cuốn sách Đường Bác Hồ đi cứu nước được GS.TS. Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết cấu thành hai phần: Phần I: Đường Bác Hồ đi cứu nước khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf378p cucngoainhan9 07-04-2022 7 0   Download

 • Văn hóa phi vật thể của cư dân văn hóa Óc Eo - Phù Nam ở khu vực Tây sông Hậu có đặc trưng là loại hình văn hóa tổ chức cộng đồng. Trong đó, cộng đồng cư dân cổ cư trú quanh các “thế đất cao”, dọc theo những đường nước cổ trong sự tương tác với môi trường đồng bằng sông nước. Đồng thời, cư dân cổ có hình thức cố kết cộng đồng “xóm ấp” theo quan hệ ngành nghề gắn với sự chi phối của tín ngưỡng - tôn giáo.

  pdf12p viedison 13-04-2022 3 1   Download

 • Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như giảm chi phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Bài viết trình bày đánh giá thực trạng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021 nhằm nhân rộng triển khai toàn bệnh viện.

  pdf9p viedison 13-04-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích làm rõ khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và thực tiễn áp dụng tại dự án công trình thủy điện Tuyên Quang, so sánh với các nguyên tắc, tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế có liên quan, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục.

  pdf126p badbuddy09 29-03-2022 2 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về quan hệ cấp dưỡng, từ đó đi sâu vào phân tích các trường hợp cần cấp dưỡng khi ly hôn; đánh giá việc áp dụng pháp luật về cấp dưỡng trong quá trình giải quyết ly hôn; trên cơ sở thực tiễn áp dụng pháp luật về cấp dưỡng chỉ ra được những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong công tác xét xử của tòa án để đề xuất những kiến nghị, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và quyền, lợi chính đáng của vợ chồng, các con khi ly hôn.

  pdf89p badbuddy08 16-03-2022 3 0   Download

 • Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng khi giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân. Từ những giải pháp và đề xuất, tác giả mong muốn rằng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 8 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở kế thừa và phát triển các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước, kết hợp với thực tiễn thời gian từ năm 2000- 2008, đặc biệt dưới góc độ lịch sử để làm sáng tỏ vấn đề lịch sử về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, phân tích khái niệm, các dấu hiệu pháp lý và tình tiết định khung hình phạt, tổng kết và đánh giá thực tiễn xét xử loại tội phạm này để đề ra một số giải pháp hữu hiệu, hạn chế và qua đó làm giảm các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.

  pdf132p badbuddy06 04-03-2022 2 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở kế thừa các công trình khoa học của các tác giả đi trước, đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh lý luận và thực tiễn của vấn đề và cập nhật số liệu thực tiễn vẫn có tính cấp thiết, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và giảm việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế liên quan đến tài sản có đăng ký quyền sở hữu trong tình hình hiện nay.

  pdf113p badbuddy06 04-03-2022 4 1   Download

 • Quá trình đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đến những biến đổi mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư nông thôn, từ phương thức sản xuất, cơ cấu nghề nghiệp, đến tổ chức xã hội, phân bố dân dân cư,... Đi cùng với đó là những biến đổi trong đời sống văn hoá của người dân nơi đây, nhất là ở những nơi có sự chuyển đổi một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ cho các mục tiêu phi nông nghiệp, từ lối sống (nếp ăn, mặc, ở) đến các sinh hoạt văn hoá, lễ hội, phong tục tập quán, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

  pdf4p vigandhi 23-02-2022 7 0   Download

 • Phương pháp mới tổng hợp khung pyrido-fused quinazolinones đi từ 2’- haloacetophenones và 2-aminopyridines trong điều kiện xúc tác tâm đồng bằng phương pháp đóng vòng nhiều giai đoạn lần đầu tiên được công bố. Quy trình này thích hợp cho tổng hợp nhiều khung pyrido-fused quinazolinone mang nhiều nhóm thế khác nhau.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 5 0   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề về mặt lý luận và những quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về kháng nghị phúc thẩm hình sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Thông qua việc phân tích tình hình kháng nghị phúc thẩm hình sự của ngành kiểm sát nhân dân và cụ thể đi sâu phân tích tình hình kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thuộc thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây (2002-2006), luận văn đánh giá đúng thực trạng công tác kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân.

  pdf120p badbuddy04 11-02-2022 3 1   Download

 • Qua nghiên cứu đề tài, tác giả đi sâu phân tích những nội dung và giải pháp nâng cao chất lượng trong việc ra các quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo luật tố tụng hiện hành 2003 và luật tố tụng hình sự 2015, nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác áp dụng pháp luật và phối hợp trong giải quyết vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; kiến nghị các biện pháp để hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung trong thời gian tới khi luật tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành.

  pdf89p badbuddy01 29-01-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác di dân
p_strCode=congtacdidan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2