intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công tác lập chiến lược

Xem 1-20 trên 365 kết quả Công tác lập chiến lược
 • Bài giảng Kiểm toán căn bản được biên soạn gồm 6 chương, trình bày cụ thể như sau: Khái quát chung về kiểm toán; Các loại kiểm toán; Những khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; Quy trình kiểm toán; Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán; Tổ chức công tác kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p khanhchi2530 06-05-2024 4 2   Download

 • Giáo trình Quản trị học (Ngành: Kinh doanh thương mại - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản trong và ngoài doanh nghiệp; Lập chiến lược phát triển doanh nghiệp trung và dài hạn; Lập kế hoạch tác nghiệp cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p boghoado08 05-02-2024 9 3   Download

 • Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã sử dụng nhiều chiến lược chiến tranh khác nhau hòng tiêu diệt cách mạng miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam. Bài viết này đề cập đến quá trình Mỹ và chính quyền Sài Gòn thiết lập hệ thống ấp chiến lược ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

  pdf9p visystrom 22-11-2023 8 2   Download

 • Tài liệu đào tạo khuyến nông cộng đồng Kỹ năng hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp gồm có nội dung và cách thức xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp; Đánh giá hiện trạng của Hợp tác xã nông nghiệp; Điều tra, tổng hợp phân tích nhu cầu thị trường; Phân tích và đánh giá các yếu tố tác động đến kế hoạch kinh doanh; Hướng dẫn xây dựng chiến lược và xây dựng mục tiêu khi lập kế hoạch kinh doanh;..

  pdf48p minhquan0791 02-11-2023 5 3   Download

 • Bài viết "Xây dựng các ứng dụng hỗ trợ công tác lập quy hoạch tỉnh Lào Cai" giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng ArcObject lập trình một số công cụ trên Desktop để hỗ trợ công tác lập quy hoạch tỉnh. Các ứng dụng này được xây dựng theo trình tự: Xác định vấn đề cần giải quyết; Quyết định loại ứng dụng cần tạo; Định vị các ArcObject chính xác cho chức năng; Phát triển ứng dụng; Kiểm tra ứng dụng; Triển khai ứng dụng...

  pdf12p kimphuong1137 27-10-2023 12 6   Download

 • Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán tin học - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác; vận dụng các phương pháp lập kế họạch vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất;...

  pdf101p kimphuong1126 12-09-2023 17 10   Download

 • Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác; vận dụng các phương pháp lập kế hoạch vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất;...

  pdf81p kimphuong1124 23-08-2023 15 8   Download

 • Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác; biết cách áp dụng các phương pháp lập kế hoạch vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất.

  pdf81p kimphuong1124 23-08-2023 9 8   Download

 • Giáo trình Tổ chức và quản lý y tế trình bày những nội dung về: lịch sử ngành dược; tổ chức ngành y tế Việt Nam; quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác y tế; chiến lược phát triển ngành dược tới năm 2010; công tác dược ở tuyến cơ sở; đạo đức hành nghề y dược; chức trách nhiệm vụ của người Dược sĩ trung học; đại cương về quản lý và quản lý dược; quản lý dược bệnh viện; lập kế hoạch y tế; chính sách quốc gia về thuốc, chính sách yếu của Việt Nam;...

  pdf82p tichhythan 17-08-2023 8 3   Download

 • Nghiên cứu đề tài “Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng cơ bản thuộc dự án Nhà xưởng thực phẩm GN mở rộng tỉnh Long An” với mục đích: Nắm được các quy trình lập hồ sơ dự thầu; biết đọc hồ sơ mời thầu, từ đó đưa ra chiến lược dự thầu cho công ty; Đưa ra giải pháp nâng cao khả năng trúng thầu của nhà thầu.

  pdf162p chankora09 29-06-2023 20 16   Download

 • Tài liệu tham khảo "Quản lý tổ chức y tế (Dành cho đào tạo Y sĩ đa khoa)" cung cấp tới người học nội dung kiến thức như: đại cương về quản lý y tế; hệ thống tổ chức ngành Y tế Việt Nam; những quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p phuong3129 07-06-2023 5 2   Download

 • Mục tiêu của Luận án là làm rõ điều kiện thiết lập, nội hàm cơ bản và những phương diện cốt lõi của khuôn khổ đối tác chiến lược của Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp cụ thể của khuôn khổ đổi tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức trong giai đoạn 2011-2021.

  pdf27p bongbay02 08-05-2023 9 3   Download

 • Ebook Lịch sử tuyển giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930-2010): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Cổ động, tuyên truyền phục vụ vận động thành lập Đảng bộ và đấu tranh giành chính quyền; công tác Tuyên huấn phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; góp phần đấu tranh giữ gìn lực lượng cách mạng, tiến lên đồng khởi, làm chủ nông thôn, đồng bằng; trực tiếp đọ sức với quân xâm lược Mỹ, góp phần đưa sự nghiệp giải phóng miền Nam; thống nhất đất nước đến thắng lợi hoàn toàn.

  pdf225p anhnangmattroi09 21-03-2023 4 1   Download

 • Cuốn sách gồm có lời giới thiệu và 7 chương nội dung, được trình bày như sau: Công tác tuyên truyền trong giai đoạn vận động cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945); Công tác tuyên giáo trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Công tác tuyên giáo trong 10 năm sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc (1954-1965); Công tác tuyên giáo trong giai đoạn trực tiếp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1965-1975); Công tác tuyên giáo trong 10 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-1985); Công tác tuyên giáo trong 10 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996); Cô...

  pdf211p bapxao06 17-03-2023 3 1   Download

 • Bài viết Quản trị chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam được thực hiện nhằm điều tra chiến lược và thực tiễn quản lý chuỗi cung ứng tại các công ty sản xuất chế tạo tại Việt Nam. Tác giả đặc biệt nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thiết kế chuỗi cung ứng, tích hợp, lập kế hoạch, kiểm soát, và các công cụ truyền thông để quản lý chuỗi cung ứng.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 10 3   Download

 • Cuốn "Hướng dẫn lập kế hoạch xã an toàn hơn" đặt ra các mục tiêu sau: Giảm tình trạng dễ bị tổn thương của người dân và công trình tại 10 xã dự án trọng điểm thảm hoạ do tác động của hiểm hoạ tự nhiên; Tăng khả năng của 10 xã đó trong lập kế hoạch có sự tham gia và giao quyền chủ động trong đánh giá và quản lý rủi ro thảm hoạ; Phát triển và thực hiện các chiến lược giảm nhẹ rủi ro phù hợp với hiểm hoạ và điều kiện địa phương... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p phuogchi205 07-03-2023 9 3   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum" đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công tác quản lý tài chính tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum trong thời gian qua, tìm ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài chính để thực hiện một số định hướng chiến lược đề ra.

  pdf119p starandsky03 28-01-2023 12 5   Download

 • Luận văn "Lập kế hoạch tổng hợp cho bộ phận sản xuất tại Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) Đà Nẵng" đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về lập kế tổng hợp cho doanh nghiệp; phân tích thực trạng lập kế hoạch tổng hợp tại nhà máy bia VBL; đánh giá khách quan về thực trạng công tác lập kế hoạch tổng hợp tại nhà máy. Xây dựng phương pháp kế hoạch tổng hợp giúp Nhà máy bia VBL cho năm 2016.

  pdf98p starandsky01 03-01-2023 10 3   Download

 • (NB) Giáo trình Tổ chức, quản lý sản xuất (Nghề: Cơ điện nông thôn - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy quản lý một cơ sở sản xuất, dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp; trình bày được nhiệm vụ và nội dung chiến lược của kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài vụ và công tác định mức lao động của một đơn vị sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p trangxanh0906 27-12-2022 14 4   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC CORP)" trình bày cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư xây dựng; phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC CORP); một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC CORP)...

  pdf100p bigdargon03 17-11-2022 25 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2