Công văn về việc điều chỉnh danh mục

Xem 1-20 trên 60 kết quả Công văn về việc điều chỉnh danh mục
 • Công văn về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá mua để xuất khẩu; và quy trình về dịch vụ nhập khẩu, phân phối cho doanh nghiệp FDI.

  doc2p giangdien 18-08-2009 241 21   Download

 • Công văn 97/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh danh mục dữ liệu giá

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 74 1   Download

 • Công văn 2663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010

  doc2p uyenson 19-08-2009 34 1   Download

 • Công văn 9079/BKH-QLDA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  doc2p thachsanh 18-08-2009 41 2   Download

 • Quyết định 46/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawxnk2 10-11-2009 51 5   Download

 • Quyết định số 16/2005/QĐ-BTC về việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk2 10-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM về việc điều chỉnh danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 0088/QĐ-BTM ngày 18/1/2000 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawtm8 29-10-2009 50 1   Download

 • VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV, ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn...

  pdf2p minhtri2205 04-06-2013 29 2   Download

 • Thị trường chứng khoán được xem là phong vũ biểu của nền kinh tế; việc đầu tư - kinh doanh chứng khoán đòi hỏi công chúng và các nhà đầu tư không chỉ có kiến thức về thị trường chứng khoán mà còn phải thường xuyên quan tâm, theo dõi, bám sát thực trạng, phân tích xu hướng phát triển của thị trường vốn.

  pdf42p nhanma1311 09-12-2012 84 24   Download

 • Quyết định số 209/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án công nghệ thông tin cho sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p phithanhvan 23-10-2009 75 5   Download

 • Quyết định số 88/2000/QĐ-BTM về việc ban hành danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện do Bộ Thương mại ban hành

  pdf45p lawtm9 29-10-2009 74 5   Download

 • Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawttnh21 19-11-2009 81 5   Download

 • Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Khánh Hòa

  pdf7p lawttnh10 12-11-2009 42 3   Download

 • Quyết định số 516-TCHQ/PC về việc ban hành danh mục hàng cấm xuất, nhập khẩu và xuất, nhập khẩu có điều kiện bằng đường phi mậu dịch do Tổng Cục Hải quan ban hành

  pdf5p lawtm11 22-11-2009 37 3   Download

 • Quyết định số 1341/2004/QĐ-BTM về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng Ban hành kèm theo Quyết định số 0440/2004/QĐ-BTM ngày 01/04/2004 do Bộ Thương Mại ban hành

  pdf2p lawxnk3 10-11-2009 38 2   Download

 • Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

  pdf2p lawttnh20 19-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

  pdf2p lawttnh23 19-11-2009 79 2   Download

 • Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN về việc ban hành Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 5, Mục I , Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt9 02-12-2009 42 2   Download

 • Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và danh mục công trình đầu tư năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 55 1   Download

 • Quyết định số 1301/QĐ-BTP Điều chỉnh danh mục văn bản, đề án kèm theo quyết định số 281/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của bộ tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017.

  doc6p daoducmanh0410 05-01-2018 8 0   Download

Đồng bộ tài khoản