intTypePromotion=1
ADSENSE

Cuộc triển lãm

Xem 1-20 trên 2005 kết quả Cuộc triển lãm
 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh" được nghiên cứu nhằm đánh giá năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các em học sinh THPT. Góp phần mở rộng tầm nhìn, làm phong phú kinh nghiệm cuộc sống, phát huy năng lực tư duy và nâng cao sự hiểu biết về văn hóa, xã hội của các quốc gia, dân tộc trên thế giới cũng như hiểu biết sâu hơn về văn hóa và xã hội của chính dân tộc mình, đặt nền tảng cho việc tiếp tục học ở các cấp học cao hơn, học tập suốt đời và sự phát triển toàn diện của học sinh.

  doc28p ngphuong321 30-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Bồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn thông qua khai thác các bài toán thực tế trong dạy học xác suất thống kê ở trường trung học phổ thông trình bày năng lực vận dụng kiến thức xác suất thống kê vào thực tiễn; Vận dụng xác suất thống kê vào thực tiễn; Chúng ta phải làm gì để giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng xác suất thống kê vào thực tiễn cuộc sống.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Thực trạng và nguyên nhân suy giảm diện tích rừng khộp ở Tây Nguyên trình bày đánh giá thực trạng và nguyên nhân suy giảm diện tích rừng khộp ở Tây Nguyên. Số liệu nghiên cứu được điều tra trên 202 ô tiêu chuẩn và thông qua phỏng vấn 150 người đại diện các cơ quan quản lý về lâm nghiệp, cộng đồng và hộ gia đình ở địa phương; 20 cuộc thảo luận nhóm với các đơn vị chủ rừng

  pdf13p vikoenigsegg 26-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Phong trào Đồng Khởi nông thôn đồng bằng Thừa Thiên Huế (nửa sau năm 1964 - đầu năm 1965)" nghiên cứu nhằm khôi phục lại bức tranh về phong trào Đồng Khởi ở nông thôn đồng bằng tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó làm rõ một số nét đặc thù, đồng thời khẳng định vị trí, tầm vóc của phong trào này đối với tiến trình phát triển của cuộc khách chiến chống Mỹ cứu nước ở Thừa Thiên Huế.

  pdf138p bakerboys10 07-09-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Vật lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí; trình bày được quá trình phát triển của Vật lí; phân tích được một số vai trò và ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật; nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau;...

  doc17p manhitieulinh 29-08-2022 33 1   Download

 • Giáo án môn Công nghệ lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 30 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi; phát triển năng lực công nghệ: Kể được tên một số đồ chơi thường gặp; nhận biết và phòng tránh được một số tình huống chơi đồ chơi không an toàn trong cuộc sống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về ham học hỏi; vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống; thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi; rèn năng lực phát triển bản thân, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của việc ham học hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Biến đổi văn hóa truyền thống làng Ngãi Cầu trong quá trình đô thị hóa" tiến hành tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển và các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của làng, thực trạng văn hóa làng Ngãi Cầu dưới tác động của quá trình đô thị hóa nông thôn; làm rõ sự biến đổi văn hóa truyền thống làng Ngãi Cầu trong quá trình đô thị hóa; từ đó đưa ra những giải pháp bước đầu nhằm xử lý mối quan hệ giữa đô thị hoá và biến đổi văn hóa tryền thống làng Ngãi Cầu trong công cuộc đổi mới đất nước.

  pdf155p unforgottennight01 11-08-2022 3 0   Download

 • Đề tài "Nhiếp ảnh Việt nam giai đoạn 1954-1975" nghiên cứu nhiếp ảnh giai đoạn 1954-1975 để làm rõ đây là một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển nhiếp ảnh nước nhà; thông qua việc nghiên cứu để thấy sự ảnh hưởng của nhiếp ảnh đối với cuộc sống, với thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

  pdf131p bakerboys09 01-08-2022 10 2   Download

 • Bài viết Đổi mới công tác giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng công nghiệp 4.0, những ảnh hưởng của cuộc cách mạng này đối với công tác giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn học, thích ứng với sự phát triển của thời đại.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 13 2   Download

 • Cuốn sách Cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần; sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ.

  pdf135p runordie4 05-07-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp lịch sử Việt Nam (Tập 3)" tập trung trình bày những sự kiện lịch sử với tư cách là những bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa trong một giai đoạn phát triển nhất định. Các sự kiện này thường là các trận đánh quyết định làm thay đổi cục diện lịch sử, là các cuộc nổi dậy của nông dân chống lại triều đình phong kiến, đặc biệt xuất hiện rất nhiều vào thế kỉ XVIII. Sách gồm nhiều tập, trình bày các sự kiện lịch sử theo năm tháng dưới dạng các câu hỏi đáp.

  pdf129p vigeneralmotors 11-07-2022 6 0   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, Giáo dục Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai; Trong đó, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm là một trong những phương pháp giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 11 1   Download

 • Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ đã tạo ra rất nhiều cơ hội và cả những thách thức cho các trường đại học nói chung và các trường đại học ngoài công lập nói riêng. Để tồn tại và phát triển bền vững, đòi hỏi các trường đại học ngoài công lập phải đặc biệt quan tâm tới chất lượng đào tạo. Muốn làm được điều này, các trường đại học ngoài công lập cần đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo qua đó đề ra phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh luôn theo đuổi khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để thực hiện khát vọng đó, Hồ Chí Minh coi việc việc phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực có vị trí quan trọng hàng đầu. Bài viết "Phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh" tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển đất nước và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 9 0   Download

 • Xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, “người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” là khát vọng cháy bỏng, là lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là điểm mấu chốt, cốt lõi, xuyên suốt đồng thời phản ánh tính toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về thuỷ lợi trong tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính sau: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết đất nước; Huy động sức mạnh toàn dân làm thuỷ lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thủy lợi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 17 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu sự nghiệp bảo tàng ở nước Nga" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bảo tàng học với tư cách là bộ môn khoa học; hoạt động nghiên cứu khoa học của bảo tàng, bổ sung kho bảo tàng, kho - nền tảng của cuộc sống bảo tàng,…. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf384p bakerboys06 08-06-2022 16 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách Phương pháp thuyết phục quyền năng - Sử dụng sức mạnh thôi miên để thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc trình bày các nội dung: Thuyết phục là gì, phát triển khả năng, làm thế nào để trở thành một bậc thầy về thuyết phục, nền tảng của thuyết phục, những giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p bakerboys06 08-06-2022 12 1   Download

 • Huyện Vĩnh Linh sau ngày tái lập (1990), Đảng bộ và nhân dân Huyện quyết tâm đưa quê hương thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, sớm trở thành một địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới. Những thành tựu nổi bật về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; đời sống người dân nâng cao. Với những thành tích xuất sắc đạt được Vĩnh Linh đã được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” (2011).

  pdf5p vipatriciawoertz 02-06-2022 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cuộc triển lãm
p_strCode=cuoctrienlam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2