intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm của bazơ

Xem 1-18 trên 18 kết quả Đặc điểm của bazơ
 • Bài nghiên cứu này cho thấy các phối tử chứa hidrocacbon đa vòng thơm sẽ có những đặc điểm và ứng dụng nổi bật của các PAH. Hơn nữa, bazơ Schiff là phối tử chứa nhiều tâm phối trí như N, O, S, P nên chúng có khả năng tạo phức rất đa dạng với các kim loại chuyển tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p interstellar 18-09-2021 0 0   Download

 • Trong báo cáo này, tổng hợp silica mesoporous với cấu trúc khối không liên tục của đối xứng la3d bằng cách sử dụng hỗn hợp hỗn hợp bazơ tribolymer (E02oP07oE02o) có sẵn trên thị trường cho cấu trúc hướng trong dung dịch nước đã được nghiên cứu. Sau đó, khối la3d mesoporous silica molecular sàng được sửa đổi với oxit hỗn hợp Ni-Ti và đặc điểm cấu trúc của chúng được xác định bằng nhiễu xạ tia X, hấp thụ nitơ vật lý, TEM và hoạt tính xúc tác của chúng trong pha khí phản ứng oxy hóa của LPG đã được nghiên cứu.

  pdf5p cumeo4000 01-08-2018 55 1   Download

 • Qua thống kê và các nghiên cứu cho thấy các phối tử chứa hidrocacbon đa vòng thơm sẽ có những đặc điểm và ứng dụng nổi bật của các PAH. Hơn nữa, bazơ Schiff là phối tử chứa nhiều tâm phối trí như N, O, S, P nên chúng có khả năng tạo phức rất đa dạng với các kim loại chuyển tiếp. Vì vậy, các phức bazơ Schiff dựa trên cơ sở PAH sẽ có cấu trúc rất đa dạng và có những đặc điểm quang lý nổi bật. Với những lý do trên, đề tài được thực hiện.

  doc105p change13 07-07-2016 65 2   Download

 • Chương 10 cung cấp đến người học các nội dung như sau: Các dung dịch axit, bazơ, muối trong nước và đặc điểm của chúng; sự điên ly và các thuyết điện ly; các yếu tố ảnh hưởng đến độ điện ly; cách xác định độ điện ly;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p namthangtinhlang_00 28-10-2015 51 7   Download

 • Bộ sưu tập giáo án Hóa học 12 bài 9 gồm các tài liệu được thiết kế và biên soạn sẵn, dành cho quý giáo viên và học sinh cùng tham khảo. Qua bài học Amin giáo viên giúp học sinh hiểu được khái niệm, phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay thế và gốc - chức). Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, độ tan) của amin. Hiểu được tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong nước.

  doc10p dungdoan_27 09-04-2014 577 49   Download

 • Các bài giảng Hóa học 12 bài 9 trong bộ sưu tập là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Thông qua bài Amin học sinh hiểu khái niệm, phân loại, danh pháp (gốc - chức và thay thế), đồng phân. Đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, độ tan) của amin. HS hiểu tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong dd nước.

  ppt24p thevinh_52 17-03-2014 257 37   Download

 • Nội dung chương 7 gồm có: Các dung dịch Axit, Bazơ, muối trong nước và những đặc điểm của chúng, lý thuyết điện li Arrhenius và Kablucôp, độ điện ly,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt42p trentroicosao 11-03-2014 369 47   Download

 • Phương pháp lai axit nucleic - Khái niệm đầu dò: Các đầu dò là những mảnh DNA được đánh dấu, có khả năng nhận biết một chuỗi DNA hoặc RNA đồng đẳng qua lai hóa. - Đặc điểm của đầu dò: Là một đoạn axit nucleic (DNA hoặc RNA) sợi đơn. Đầu dò phải bổ sung các bazơ nitơ, đối song song với đoạn axit nucleic cần nhận biết.

  pdf6p butmaulam 23-09-2013 78 5   Download

 • - Đặc điểm của phản ứng: + Chất tham gia phải ở trạng thái dung dịch (tan được trong nước) + Chất tạo thành (Sản phẩm thu được) phải có ít nhất một chất không tan hoặc một chất khí hoặc một chất điện li yếu. + Chú ý các muối kim loại mà oxit hay hiđroxit có tính chất lưỡng tính phản ứng với dung dịch bazơ mạnh.

  doc144p lamtk92 04-09-2013 205 70   Download

 • Mỗi trình tự ADN có thể đọc theo ba khung đọc khác nhau, phụ thuộc vào bazơ nào được chọn làm bazơ khởi đầu. Trên mỗi phân đoạn ADN mạch kép về lý thuyết có thể có tối đa sáu khung đọc mở (RF) khác nhau. Đoạn trình tự nằm giữa một bộ ba khởi đầu và một bộ ba kết thúc tương ứng cùng khung đọc được gọi là khung đọc mở (ORF = open reading frame). Đặc điểm này được dùng để xác định các trình tự ADN mã hoá protein trong các dự án giải mã hệ gen. .Tính...

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 157 9   Download

 • Các nguyên lý cơ bản của phiên mã và dịch mã Gen cung cấp bản hướng dẫn để tế bào tổng hợp nên các protein đặc thù. Tuy vậy, gen không trực tiếp tạo nên protein. Cầu nối giữa ADN và sự tổng hợp protein là axit nucleic ARN. Chúng ta đã biết ARN có cấu trúc hóa học giống ADN, trừ hai đặc điểm: i) nó chứa đường ribose thay cho đường deoxyribose, và ii) nó mang bazơ nitơ loại uracil chứ không phải loại thymine. Vì vậy, nếu như các loại nucleotit chạy dọc mạch ADN có các bazơ...

  pdf5p butmauvang 29-08-2013 91 5   Download

 • Các chất xúc tác bazơ rắn đã được nghiên cứu từ hơn 30 năm trước. Ngày nay, nhiều phản ứng được xúc tác bằng các bazơ rắn đã được hiện thực hóa trong công nghiệp hữu cơ. Tầm quan trọng của chất xúc tác đó chủ yếu là ở khả năng tái sử dụng, dễ dàng tinh chế các sản phẩm, giảm thiểu các chất thải... Sự phát triển các chất xúc tác bazơ rắn và những phản ứng được xúc tác bằng bazơ rắn đang tiếp diễn. Hiệu quả của các chất xúc tác bazơ rắn chắc chắn mỗi...

  pdf6p bibocumi6 22-09-2012 140 19   Download

 • Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được: - Khái niệm, phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay thế và gốc - chức). - Đặc điểm cấu tạo phân tử , tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, độ tan) của amin. Hiểu được: - Tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong nước. Kĩ năng - Viết công thức cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo. - Quan sát mô hình, thí...

  pdf5p paradise5 13-12-2011 144 5   Download

 • Khái niệm, phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay thế và gốc - chức). - Đặc điểm cấu tạo phân tử , tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, độ tan) của amin. Hiểu được: - Tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong nước.

  pdf6p paradise5 13-12-2011 157 4   Download

 • Điều đáng lưu ý là trong phạm vi mỗi gen nhất định, luôn chỉ có một mạch ADN được làm khuôn để phiên mã. Một phân tử mARN chỉ có trình tự bổ sung với mạch làm khuôn ADN theo nguyên tắc kết cặp của các bazơ, chứ không giống hệt mạch làm khuôn này. Sự kết cặp giữa các bazơ là giống nhau trong sao chép ADN và phiên mã, chỉ có đặc điểm khác là U thay thế cho T là thành phần bazơ của ARN; ngoài ra các nucleotit của ARN mang thành phần đ−ờng là ribose...

  pdf5p poseidon09 10-08-2011 60 7   Download

 • Về mặt cấu trúc hoá học,ARN cũng là một chất cao phân tử(polime),cũng gồm nhiều nucleotit gắn với nhau như trong một sợi đơn của phân tử ADN,và hình thành một chuỗi đơn polinucleotit. So sánh với ADN thì ARN khác với 3 đặc điểm: -Một là,đường pentozơ của ARN là đường ribozơ(C5H10O5),không còn là đường đeooxiribozơ như trong ADN. -Hai là,trong ARN có 1 trong 4 bazơ nitơ khác với ADN.

  pdf10p heoxinhkute5 16-11-2010 178 16   Download

 • ARN là loại acid nucleic có những đặc điểm về thành phần, cấu tạo giống ADN nhưng cũng có những đặc trưng riêng. Thành phần ARN chứa riboza thay vì dezoxiribo ở ADN. Bazơ nitơ của ARN, ngoài những thành phần giống ADN, còn có U đặc trưng riêng của ARN, T cũng có trong thành phần của ARN.

  pdf7p heoxinhkute5 09-11-2010 220 21   Download

 • Cấu tạo ADN (aciddezoxiribonucleic) * Đặc điểm cấu tạo AND. Phân tử ADN được tạo ra từ hai chuỗi polynucleotide - hai chuỗi này xếp song song và ngược chiều nhau. Sự đối song của phân tử ADN bảo đảm có sự liên kết bổ sung giữa hai chuỗi qua các bazơ nitơ. Bazơ nitơ quay vào phía giữa hai chuỗi nên hai chuỗi phải ngược chiều nhau. Sự đối song cũng đảm bảo sự ổn định cho cấu trúc phân tử ADN. ...

  pdf9p heoxinhkute5 09-11-2010 144 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm của bazơ
p_strCode=dacdiemcuabazo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2