Đặc điểm fdi

Xem 1-20 trên 27 kết quả Đặc điểm fdi
 • Bài viết Một số đặc điểm chính của FDI vào ASEAN giai đoạn 2000 - 2010 và giải pháp chính sách nêu lên tình hình và một số đặc điểm chính của FDI khào khu vực ASEAN; một số giải pháp chính sách nhằm thu hút FDI vào ASEAN nói chung và VN nói riêng.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 31 3   Download

 • Theo nguồn quốc tế: Khái niệm của IMF: FDI là một hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của một nền kinh tế khác nền kinh tế nước chủ đầu tư

  doc11p truongng7878 18-05-2011 1866 307   Download

 • 1. Khái niệm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh và trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tận dụng ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý,…nhằm mục đích thu lợi nhuận....

  doc6p binh_qt92 26-05-2011 455 190   Download

 • Bài viết FDI và nguy cơ phân hóa kinh tế Việt Nam nêu lên trường hợp một số nước thu hút FDI thành công, đặc điểm những nước thành công trong việc thu hút FDI, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 7 1   Download

 • Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 1: Đầu tư gián tiếp nước ngoài trình bày về khái niệm về đầu tư gián tiếp ngoài, đặc điểm của FPI, những ưu điểm của đầu tư gián tiếp ngoài, những hạn chế của đầu tư gián tiếp ngoài, hình thức FII cụ thể tại Việt Nam, phân biệt FDI và FPI.

  pdf6p thin_12 23-07-2014 232 38   Download

 • Khái niệm, bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI 1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm về đầu t Đầu t nói chung là sự sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tơng lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt đợc các kết quả đó. Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên, sức lao động hoặc trí tuệ....

  pdf51p kimku11 25-10-2011 85 34   Download

 • Đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu các đặc điểm kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào các yếu tố tạo nên tiềm năng trong việc thu hút vốn, các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút vốn FDI, phân tích và đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI của tỉnh, cùng với phương hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI...

  doc79p cubi2016 16-08-2016 35 11   Download

 • Bài giảng Đầu tư quốc tế do Nguyễn Duy Đạt biên soạn với các nội dung chính được trình bày: Tổng quan về đầu tư quốc tế, đặc điểm của ODA, các hình thức FDI, môi trường đầu tư quốc tế, chính sách về đầu tư quốc tế,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 26 2   Download

 • _Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển qua hai giai đoạn :giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh và giai đoạn CNTB độc quyền.Tự do cạnh tranh phát triển đến một trình độ nào đó sẽ dẫn tới độc quyền và CNTB độc quyền Nha Nước chính là hình thức phát triển cao hơn của CNTB độc quyền. II. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc

  pdf38p cugiai1311 01-11-2012 190 43   Download

 • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ( FDI : FOREIGN DIRECT INVESTMENT ) I. Đầu tư nước ngoài và các loại hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1. Khái niệm về đầu tư nước ngoài Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do hoàn toàn thống trị là việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước kém phát triển hơn. Nhưng đến cuối thế kỷ 20, với sự hình thành các tổ chức độc quyền, thì trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện thêm hình thức...

  pdf13p ttcao2 28-07-2011 80 38   Download

 • I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FDI 1. Khái niệm, bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI 1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm về đầu t Đầu t nói chung là sự sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tơng lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt đợc các kết quả đó. Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên, sức lao động hoặc trí tuệ. ...

  pdf10p kimku9 29-08-2011 109 31   Download

 • 1. Bản chất và đặc điểm của FDI 1.1 Bản chất FDI Trong hợp tác đầu tư quốc tế thường có nhiều nguồn vốn khác nhau. Nhìn chung, vốn nước ngoài đầu tư vào trong nước bằng hai con đường: đường công cộng (official) và đương tư nhân hoặc thương mại (commercial). Hình thức chủ yếu của đường công cộng là viện trợ, bao gồm viện trợ không hoàn lại và cho vay dài hạn với lãi suất thấp từ các tổ chức quốc tế hoặc chính phủ của các nước tiên tiến.

  pdf13p ttcao2 28-07-2011 65 26   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trình bày lý luận cơ bản về thu hút FDI của một quốc gia, thực trạng thu hút FDI vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời kì 1988-2008, giải pháp tăng cường thu hút FDI của CHDCND Lào.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 72 26   Download

 • I. Đặc điểm kinh tế – xã hội- tiềm năng và triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào cămpuchia 1. Đặc điểm kinh tế và xã hội Việc mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển kinh tế trong nước, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách đối với Cămpuchia.

  pdf10p ttcao3 04-08-2011 59 16   Download

 • Bạn đã bao giờ thử đặt ra câu hỏi rằng tại sao tất cả các quốc gia trên thế giới từ những nước phát triển đến những nước đang và kém phát triển đều muốn thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài không? Để trả lời câu hỏi này trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu xem đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI )là khoản đầu tư vào tư bản thuộc quyền sở hữu và được điều ...

  pdf64p vaio1111 04-09-2012 45 9   Download

 • Chương 2 của bài giảng trình bày về các hình thức đầu tư quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu rõ khái niệm, đặc điểm của các hình thức FDI, FPI, tín dụng tư nhân quốc tế, ODA, OA; phân tích tác động của mỗi hình thức đối với chủ đầu tư và bên tiếp nhận đầu tư;... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf69p nganga_04 27-09-2015 41 8   Download

 • Đề cương Chuyên đề thực tập: Tăng cường xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hoá thực hiện nghiên cứu tổng quan về các lý luận và thực trạng xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu kinh tế và đi sâu vào vấn đề thực trạng tại khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. Đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Nghi Sơn trong giai đoạn 2016-2020.

  doc32p trananh2212 29-06-2016 39 8   Download

 • Bài viết Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hình thức của nó trong thực tiễn trình bày về khái niệm về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các hình thức của FDI trong thực tiễn, vai trò của FDI đối với sự phát triển của các KCN nói chung.

  pdf5p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 17 2   Download

 • Xu hướng gia tăng dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của các nền kinh tế đang phát triển trình bày nội dung về một số đặc điểm nổi bật của dòng vốn FDI đến từ các nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam với chiến lược phát triển mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p dienham63 10-12-2015 31 1   Download

 • Bài viết Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trình bày thực trạng đình công tại các khu công nghiệp hiện nay, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; lý giải nguyên nhân và một số hạn chế trong việc quản lý nhà nước về đình công. Qua đó, tác giả bài viết đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên,...

  pdf4p tranminhluanluan 28-05-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản