intTypePromotion=4
ADSENSE

Đặc điểm hợp đồng tín dụng

Xem 1-20 trên 146 kết quả Đặc điểm hợp đồng tín dụng
 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng tại Tòa án cấp sơ thẩm. Trên cơ sở phân tích thực trạng áp dụng các quy định đó trong thực tiễn, chỉ ra những vấn đề phát sinh và bất cập, từ đó đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng tại Tòa án cấp sơ thẩm.

  pdf24p thanhngan29092009 26-09-2018 59 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài "Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng Trung tâm trọng tài thương mại" là để hoàn thiện những quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp HĐTD bằng Trung tâm trọng tài thương mại.

  pdf31p cotithanh321 06-08-2019 59 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại: khái niệm, đặc điểm, thực tiễn áp dụng, trên cơ sở đó chỉ ra nhưng bất cập của pháp luật Việt Nam về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; có đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.

  pdf25p thanhngan29092009 26-09-2018 57 5   Download

 • Nội dung Hợp đồng tín dụng và những vấn đề thực tiễn nêu khái niệm về tín dụng, phân loại tín dụng, trong đó tín Dụng Ngân Hàng – hình thức tín dụng quan trọng nhất, khái niệm về tín dụng ngân hàng, vai trò của tín dụng ngân hàng. Quy trình tín dụng ngân hàng. Khái niệm về hợp đồng tín dụng, đặc điểm của hợp đồng tín dụng, so sánh hợp đồng tín dụng với hợp đồng thương mại. Những biện pháp hoàn thiện pháp luật, những biện pháp đảm bảo thực hiện pháp luật.

  pdf30p wave_12 08-04-2014 516 76   Download

 • Bài giảng Kế toán hoạt động xây lắp giúp sinh viên hiểu được đặc điểm chung hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp, tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, trình bày thông tin về doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng theo VAS.

  pdf7p wide_12 28-07-2014 212 57   Download

 •  Bài giảng "Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp xây lắpvà những quy định của kế toán; kế toán chi phí sản xuất và tính giá  thành sản phẩm xây lắp; kế toán doanh thu, chi phí được trừ của hợp đồng xây dựng; thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p doinhugiobay_10 12-01-2016 74 11   Download

 • Rủi ro tín dịng là những nguy cơ thiệt hại, tổn thất về tài sản đối với ngân hàng thương mại phỏt sinh trong kinh doanh tớn dụng. Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lói của khoản vay, hoặc việc thanh toỏn nợ gốc và lói khụng đúng hạn. Rủi ro tín dụng có những đặc điểm: - Mọi ngõn hàng trong quỏ trỡnh hoạt động của mỡnh đều gặp phải rủi ro, luôn tồn tại với hoạt động tín dụng ngân...

  pdf75p giamdocamnhac 06-04-2013 34 4   Download

 • Luận văn đặt ra vấn đề cần giải quyết đó là: Nêu rõ khái niệm, vai trò, đặc điểm, phân loại, phương pháp và các vấn đề gặp phải khi thực hiện thỏa thuận hợp đồng điện tử; phân tích, nghiên cứu, tìm hiểu một số bài toán về ATTT trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng điện tử, nghiên cứu một số kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong giai đoạn thỏa thuận hợp đồng, xây dựng chương trình thử nghiệm sử dụng các kỹ thuật trên để thực hiện việc giải quyết một số bài toán trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng.

  pdf24p hanh_tv26 03-04-2019 13 1   Download

 • Bài giảng "Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh" cung cấp khá đầy đủ những thông tin liên quan đến pháp luật hợp đồng. Trong đó có các nội dung: Khái niệm, đặc điểm; phân loại; giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt; hợp đồng vô hiệu; trách nhiệm dân sự cho vi phạm hợp đồng.

  pdf150p 7sac_cauvong 24-06-2010 1476 590   Download

 • Sự ra đời và phát triển của tín dụng: Phân công lao động xã hội và sự xuất hiện của quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là cơ sở ra đời quan hệ tín dụng. Hình thức đầu tiên, sơ khai nhất đó là tín dụng nặng lãi, phát triển và phổ biến ở thời kỳ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến. Với đặc điểm lãi suất rất cao, phục vụ cho tiêu dùng trong trường hợp khẩn cấp là chính....

  ppt61p fusi509 18-09-2010 1208 381   Download

 • 1. Căn cứ pháp lýLuật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011). 2. Những vấn đề chung Những nội dung mới chủ yếu về hoạt động của các tổ chức tín dụng được thể hiện rất rõ trong Luật Các tổ chức tín dụng 2010, đặc biệt các quy định nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD). Luật Các TCTD 1997 không quy định phân biệt phạm vi hoạt động của từng loại hình TCTD nên khi triển khai thực hiện đã gặp...

  doc12p cvbn123 31-07-2012 399 98   Download

 • Bài 3 Các điều kiện thanh toán quốc tế qui định trong hợp đồng mua bán ngoại thương thương trình bày về điều kiện về tiền tệ đặc điểm về tình hình tiền tệ.

  pdf128p four_12 20-03-2014 61 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tuyển chọn được các dòng lúa ngắn ngày tiềm năng năng suất cao; đánh giá được đặc điểm quang hợp và nông học của dòng lúa ngắn ngày mới tuyển chọn làm cơ sở cho việc khai thác tiềm năng năng năng suất của các dòng lúa ngắn ngày mới; tìm hiểu được hiệu quả sử dụng đạm trong điều kiện vụ xuân và vụ mùa nhằm cung cấp những thông tin góp phần xây dựng quy trình canh tác hiệu quả đối với các dòng giống lúa ngắn ngày.

  pdf27p change01 06-05-2016 36 6   Download

 • Nội dung chương 3 Kế toán hoạt động xây lắp thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp và những quy định của kế toán, kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán doanh thu, chi phí được trừ của hợp đồng xây dựng, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

  pdf22p wide_12 30-07-2014 136 5   Download

 • Luận văn phân tích những đặc điểm của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng và hiệu lực của hợp đồng này, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng trên thực tế, cũng như việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

  pdf15p truongtien_08 03-04-2018 40 6   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu tuyển chọn được các dòng lúa ngắn ngày có tiềm năng năng suất cao; Đánh giá được đặc điểm quang hợp và nông học của dòng lúa ngắn ngày mới tuyển chọn làm cơ sở cho việc khai thác tiềm năng năng năng suất của các dòng lúa ngắn ngày mới; Tìm hiểu được hiệu quả sử dụng đạm trong điều kiện vụ xuân và vụ mùa nhằm cung cấp những thông tin góp phần xây dựng quy trình canh tác hiệu quả đối với các dòng giống lúa ngắn ngày. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

  pdf202p hpnguyen3 21-03-2018 50 6   Download

 • Bài nghiên cứu này làm rõ những kinh nghiệm quản lý tín dụng đen của Trung Quốc để rút ra bài học phù hợp cho Việt Nam nhằm đối phó với những bất cập mà hoạt động này gây ra cho xã hội và nền kinh tế.

  pdf7p visatori2711 17-04-2019 50 3   Download

 • Ký kết, nội dung hợp đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 3. Các biện pháp chế tài và các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm 4. Hợp đồng vô hiệu và cách xử lý hợp đồng vô hiệu 5. Thời hiệu khiếu nại và khởi kiện Trong quan hệ giao dịch hàng ngày, ngoài hợp đồng lao động (xác lập trong quan hệ mua bán sức lao động), từ 01/01/2006, khi áp dụng Bộ luật dân sự 2005 và Luật thương mại 2005, các giao dịch khác đươc xếp vào một trong hai loại hợp đồng...

  pdf10p anhhoangmeo1 20-11-2011 463 98   Download

 • Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh tranh: Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh mẽ Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu… Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất ít công ty có thể thỏa mãn được yêu cầu để tham gia.Khách hàng thường không có đủ thông tin về thị trường xây dựng....

  ppt29p x_lexuanhao 27-08-2012 184 61   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm 2009 (tiếp theo ) I. 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (gọi tắt là 'Công ty') tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam được thành lập ngày 01/06/1993 theo Quyết định số 2162/QĐ-UB của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sau đó được chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư và Xây...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 193 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm hợp đồng tín dụng
p_strCode=dacdiemhopdongtindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2