intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảm bảo cải cách chất lượng

Xem 1-20 trên 78 kết quả Đảm bảo cải cách chất lượng
 • trước tiên là tình trạng chạy theo phát triển qui mô đào tạo mà bỏ rơi chất lượng, mặc dù trên lý thuyết Bộ GD-ĐT luôn đề cao phương châm phát triển qui mô nhưng không làm giảm chất lượng cả hệ thống. Thực chất phương châm nói trên nêu ra chỉ để làm yên lòng dư luận xã hội trước những lo ngại, phê phán về phát triển qui mô vượt quá thực lực của ngành! Làm sao chất lượng đào tạo vẫn giữ vững, nếu không phải là giảm sút khi số lượng sinh viên trong khoảng 15...

  pdf3p bibocumi18 07-12-2012 58 4   Download

 • 1.4. Các xu hướng đảm bảo TOP chất lượng Theo dòng phát triển, lịch sử đảm bảo chất lượng trãi qua các giai đoạn sau : 1.4.1. Đảm bảo chất lượng dựa trên sự kiểm tra: Kiểm tra sản phẩm sau khi sản xuất là cách tiếp cận đảm bảo chất lượng đầu tiên. Ở Nhật, người ta đã từ bỏ cách tiếp cận nầy rất sớm. Trong khi đó, ở các nước phương Tây nhiều người vẫn cho rằng kiểm tra kỹ thuật có nghĩa là đảm bảo chất lượng. Phòng kiểm tra kỹ thuật thường được tổ chức là...

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 335 125   Download

 • II. CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TOP 2.1. Khái niệm Theo ISO 9000, “ Cải tiến chất lượng là những hoạt động được tiến hành trong toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động và quá trình để tạo thêm lợi ích cho cả tổ chức và khách hàng của tổ chức đó.” Theo Masaaki Imai, “ Cải tiến chất lượng có nghĩa là nỗ lực không ngừng nhằm không những duy trì mà còn nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm”. Có hai phương cách khác hẳn nhau để đạt được bước tiến triển về...

  pdf5p kim_ha_nul 09-09-2010 235 78   Download

 • Chương 4 Các phương pháp cải tiến chất lượng trình bày về các khái niệm Kaizen, Kaizen là gì? “Kai” có nghĩa là thay đổi, “Zen” có nghĩa là tốt hơn thay đổi cho tốt hơn, cải tiến liên tục Một cách cơ bản.

  pdf38p four_12 20-03-2014 207 48   Download

 • Bài giảng Quản lý chất lượng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng, mô hình chất lượng, đảm bảo chất lượng, nguyên nhân cần có chất lượng và cải tiến chất lượng, cách tiếp cận chất lượng, nguyên tắc chất lượng, phương pháp chất lượng, chu trình cải tiến chất lượng.

  ppt66p cocacola_02 21-09-2015 134 19   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu là cải thiện chất lượng công tác kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia, từ đó đảm bảo công tác thu thuế một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p bautroibinhyen5 01-12-2016 38 13   Download

 • ĐN: là tất cả các thao tác quản lý, đảm bảo và kiểm tra nhằm bảo tồn, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ một cách kinh tế nhất có tính đến yêu cầu của khách hàng. • Các hoạt động đó bao gồm:Ki m tra ch ể ất lượng: là tất cả các hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với sản phẩm so sánh với những yêu cầu đã đặt ra trước.

  ppt10p nhocbuonthich 06-05-2013 40 5   Download

 • 1. Khái niệm sản phẩm. Theo C.Mác: Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng để phục vụ cho việc làm thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong nền kinh tế thị trường, người ta quan niệm sản phẩm là bất cứ cái gì đó có thể đáp ứng nhu cầu thị trường và đem lại lợi nhuận. Theo TCVN 5814: sản phẩm là “kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình” (Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng- Thuật ngữ và định nghĩa- TCVN 6814-1994). Có nhiều cách phân loại...

  pdf21p abcdef_37 12-10-2011 195 66   Download

 • Đôi khi lượng khí ít hơn và thay vào đó một lượng nhỏ acid formic. 2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men lactic Trong quá trình muối chua phải luôn tạo điều kiện cho lên men lactic phát triển, đồng thời phải hạn chế tối đa các điều kiện lên men tạp có hại. Để đảm bảo cho điều kiện lên men lactic là tốt nhất, thì chịu tác động của nhiều yếu tố.

  pdf10p zues01 15-06-2011 246 51   Download

 • Để đảm bảo sự phát triển, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu về kinh nghiệm CCHC của các quốc gia Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Cu Ba (là những quốc gia có tương đối nhiều điểm tương đồng với nước ta về...

  pdf25p dontetvui 20-01-2013 125 40   Download

 • Hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự nói chung, thủ tục xét xử sơ thẩm nói riêng là một phần rất quan trọng và cấp thiết trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta. Tư tưởng đổi mới thủ tục tố tụng hình sự theo hướng dân chủ, bình đẳng, bảo đảm để người tham gia tố tụng có điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong tố tụng hình sự, tăng cường tranh tụng... được thể hiện cụ thể trong...

  pdf7p bon_gu 03-10-2012 107 20   Download

 • Khái quát Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: a. Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp; b. Nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống này, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng...

  pdf10p and_12 14-08-2013 102 20   Download

 • Bài viết thông tin về việc áp dụng ISO hành chính và các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng hoạt động công vụ, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân.

  pdf5p nguathienthan6 06-07-2020 19 3   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng thực hành quyền công tố (THQCT) của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm, đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng THQCT của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.

  pdf167p sohucninh321 09-07-2019 27 2   Download

 • Đánh giá nhân viên là khâu kiểm tra, giám sát quy trình, năng lực làm việc của nhân viên dựa trên các tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng. Nhằm biết được nhân viên đó có đảm bảo hiệu quả công việc hay không, đã đạt được những tiêu chí đã đề ra hay không? Việc này giúp nhà quản lý đưa ra kế hoạch dễ dàng nhằm cải thiện chất lượng trong công việc một cách tốt nhất như: Năng lực hoàn thành công việc, thái độ trong quá trình làm việc.

  doc4p lanyuann 05-03-2020 26 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn là đưa ra một số giải pháp nhằm đảm bảo áp dụng có kết quả việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; góp phần vào quá trình cải cách bộ máy hành chính nhà nước nói chung và Ủy ban nhân dân cấp xã có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

  pdf143p vica999 05-04-2021 0 0   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đội ngũ công chức hành chính nhà nước có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc qảu lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội và bảo đảm nền hành chính quốc gia hoạt động liên tục. Chúng ta tiến hành đổi mới toàn diện...

  pdf49p nhattruong 16-07-2009 1619 757   Download

 • Bài viết đề cập đến chiến lược phát triển của VMS- Mobifone thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thông tin di động Việt nam. Trên cơ sở phân tích năng lực hiện có của Công ty về cơ sở hạ tầng mạng lưới và vấn đề cung cấp dịch vụ, tác giả đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng, dung lượng mạng lưới và phát triển dịch vụ gia tăng giá trị nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của VMS- Mobifone. ...

  pdf5p phalinh18 18-08-2011 221 102   Download

 • Được ban hành lần đầu tiên năm 1996 và sau một số lần sửa đổi, bổ sung, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động xây dựng, giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, làm cho chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, thậm chí có những văn bản tồn tại trong thời gian tương đối dài trước khi bị...

  pdf11p dontetvui 20-01-2013 92 15   Download

 • Trong các hình thức hợp tác giữa các bên quan hệ lao động (QHLĐ), thương lượng là hình thức cơ bản và quan trọng đặc biệt, đòi hỏi những điều kiện và cơ chế thực thi thích hợp, bởi lẽ chất lượng của thương lượng quyết định chất lượng của thỏa ước tập thể (TƯTT) và sẽ có tác động thường xuyên, lâu dài đến môi trường lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sản xuất của đơn vị sử dụng lao động. Việc thương lượng phải đảm bảo tính tự nguyện và bình đẳng, hai bên...

  pdf13p dontetvui 20-01-2013 61 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đảm bảo cải cách chất lượng
p_strCode=dambaocaicachchatluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2