intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảng bộ tỉnh quảng ngãi

Xem 1-20 trên 32 kết quả Đảng bộ tỉnh quảng ngãi
 • Trên cơ sở nguồn dữ liệu trường gió 10 m trên mặt biển với tần suất hàng giờ và trong thời gian 41 năm (1979–2019) của NCEP CFRS, chúng tôi đã sử dụng các hàm phân bố xác suất để nghiên cứu quy luật phân bố trường tốc độ gió tại vùng biển đảo Lý Sơn. Cụ thể đã sử dụng bốn hàm phân bố (phân bố chuẩn, phân bố Gamma, phân bố Weibull và phân bố giá trị cực trị) để ước tính các tham số đặc trưng về hình dạng và tỷ lệ của quy luật phân bố gió tại vùng biển đảo Lý Sơn.

  pdf10p vielonmusk 21-01-2022 6 0   Download

 • Luận văn tiến hành nghiên cứu tình hình kiểm soát chi BHYT tại các cơ sở KCB do BHXH tỉnh Quảng Ngãi thực hiện, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác này. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi BHYT tại các cơ sở KCB, góp phần đảm bảo quỹ BHYT được ổn định, bền vững đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHYT.

  pdf26p tabicani12 21-09-2021 9 3   Download

 • Bài viết đánh giá khả năng phục hồi và quản lý rạn san hô vùng biển ven bờ đảo Lý Sơn trên cơ sở phân tính hiện trạng rạn san hô, giải pháp phục hồi và tính khả thi trong thực thi quản lý; Xây dựng mô hình trồng phục hồi rạn san hô ở Lý Sơn, với quy mô 2ha (trong phạm vi dự án quy hoạch khu bảo tồn biển Lý Sơn) và quản lý hệ sinh thái rạn san hô nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và phục vụ du lịch sinh thái biển.

  pdf6p caygaocaolon12 12-07-2021 14 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về VTHK bằng đường bộ theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. Từ đó, rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân thực hiện pháp luật hiện hành. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm có tính chất định hướng của Đảng và Nhà nước, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về VTHK bằng đường bộ theo tuyến cố định hiện nay từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf26p vica999 05-04-2021 10 0   Download

 • Tạp chí với các bài viết: ảnh hưởng của điều kiện chiết xuất bằng nước với sự hỗ trợ siêu âm đến hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ hải miên Ircinia mutans; nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng cá Nhụ (Eleutheronema rhadinum) tại vùng ven biển Bắc Trung bộ; phân tích khả năng sinh lợi của nghề nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Quảng Ngãi; nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài và chiều rộng tấm tôn bao vỏ tàu thủy đến biến dạng góc, biến dạng dọc khi hàn giáp mối; các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của hạt lúa giống om 4900 theo thời gian bảo quản...

  pdf160p kethamoi5 27-05-2020 31 1   Download

 • Việc nghiên cứu về văn hóa đời sống cộng đồng của cư dân vùng ven biển, vùng biển đảo nói chung và cư dân huyện đảo Lý Sơn nói riêng đang được nhiều ngành khoa học quan tâm. Việc nghiên cứu tục thờ cúng Thiên Y A Na ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiểu rõ tính cách, đặc trưng, các giá trị văn hóa của cộng đồng cũng như để hiểu hơn về lịch sử, môi trường sinh sống của cư dân mà cả đời gắn bó với vùng biển đảo này.

  pdf5p vishizuka2711 03-04-2020 24 2   Download

 • Quyết định số 728/2019/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này Danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc12p kieuvinha000 14-10-2019 4 0   Download

 • Luận văn góp phần bổ sung nhận thức lý luận về vai trò, vị trí, mô hình tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra trong các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội nơi bản thân đang công tác.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 40 3   Download

 • Bài viết trình bày tóm tắt về tình hình trong tháng 9, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi và đã gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ, do vậy tình trạng khô hạn ở các khu vực đã được cải thiện đáng kể. Nền nhiệt độ trung bình trong tháng 9/2015 tiếp tục ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

  pdf11p hanh_tv24 29-03-2019 24 1   Download

 • Qua 2 đợt khảo sát thực địa và phân tích mẫu vật, kết quả bước đầu đã xác định ở vùng rừng Cao Muôn, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 32 loài lưỡng cư thuộc 21 giống, 6 họ, 1 bộ và 51 loài bò sát thuộc 38 giống, 16 họ, 2 bộ. Trong đó, có 21 loài quý hiếm, bao gồm 12 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP (2006), 18 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 8 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2010) và 6 loài đặc hữu của Việt Nam.

  pdf11p thiendiadaodien_9 04-03-2019 29 1   Download

 • Nghiên cứu về thành phần loài chuồn chuồn ở núi Cao Muôn (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những nghiên cứu về đa dạng sinh học đầu tiên vùng này, góp phần bổ sung dẫn liệu đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Ngãi và vùng Trung Trường Sơn. Bài báo này công bố về thành phần loài chuồn chuồn đã được phát hiện ở Cao Muôn, trong đó có các loài bổ sung mới được công bố.

  pdf5p cathydoll3 14-02-2019 31 1   Download

 • Để góp phần đánh giá giá trị sinh học và giá trị đa dạng nguồn gen, bài báo này công bố danh mục thành phần loài cá của 2 xã Ba Nam và Ba Xa dựa trên số mẫu đã được thu thập và phân tích trong năm 2011 và 2012.

  pdf6p cathydoll1 09-01-2019 33 1   Download

 • Khu kinh tế Dung Quất được quy hoạch trở thành khu công nghiệp trọng tâm vùng Trung Trung Bộ nước ta, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về rong biển tại khu vực. Đây là kết quả của hai chuyến khảo sát vào tháng 2 và tháng 9 năm 2012 tại Khu kinh tế Dung Quất trên 8 mặt cắt của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ngãi: “Điều tra, khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học vùng biển Khu kinh tế Dung Quất (kể cả phần mở rộng), đề xuất giải pháp giảm thiểu các tác hại môi trường đến đa dạng sinh học”.

  pdf7p miulovesmile 09-10-2018 40 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu bài viết nhằm đánh giá tính đa dạng các loài bướm thông qua các chỉ số đa dạng cũng như tìm hiểu sự phân bố của chúng ở vùng rừng núi Cao Muôn, góp phần phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái và cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng KBTTN.

  pdf10p jangni9 15-05-2018 54 2   Download

 • Bài báo này đề cập đến việc xây dựng bộ chỉ số tài nguyên nước mặt áp cho lưu vực sông Vệ - tỉnh Quảng Ngãi nhằm đưa ra các thông tin, đánh giá nhanh về tình hình tài nguyên nước mặt, khai thác sử dụng và các vấn đề mà lưu vực đã đang và sẽ gặp phải. Mười ba chỉ số tài nguyên nước mặt được sử dụng và tính toán cho lưu vực sông Vệ ở thời điểm hiện trạng 2013 và dự báo đến năm 2020, một số chỉ số xem xét cả năm và mùa khô và được chia về hai nhóm chính gồm 9 chỉ số thuộc nhóm đánh giá về nguồn nước mặt và 4 chỉ số thuộc nhóm đánh giá về khai thác sử dụng nước mặt.

  pdf10p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 53 2   Download

 • Để đóng góp vào hướng nghiên cứu này, đề tài “Cơ sở khoa học cho định hướng phát triển kinh tế sinh thái tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” được thực hiện nhằm đưa ra được những cơ sở và định hướng phát triển kinh tế sinh thái phù hợp với những điều kiện sẵn có của đảo Lý Sơn góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý tài nguyên môi trường đới bờ vốn còn đang có nhiều bất cập.

  doc32p change14 07-07-2016 52 3   Download

 • Nằm ở vị trí trung độ của cả nước có tổng diện tích tự nhiên chiếm 23% tổng diện tích cả nước gồm 8 tỉnh, thành theo thứ tự Bắc - Nam: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Miền Trung có vị trí chiến lược quan trọng, là đầu mối giao thông của cả nước và khu nực Tiêu vùng sông Mêkông trên hành lang kinh tế Đông -Tây (1.450km).

  pdf3p lalala04 25-11-2015 81 5   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa - Vũng Tàu" được thực hiện nhằm phân loại, đề xuất các dạng mặt cắt ngang hợp lý cho các vùng, xây dựng bộ số liệu điều kiện biển và đưa ra tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Bà Rịa, Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p bethuy1990 20-11-2015 80 7   Download

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các học viện, đại học, cao đẳng nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và gia đình trong việc lựa chọn các trường với ngành nghề đào tạo phù hợp năng lực, nguyện vọng và sở thích. Sau đây là mục lục danh sách các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn Vùng Nam Trung Bộ (gồm 8 tỉnh, thành phố: Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p talata_11 05-05-2015 134 5   Download

 • . www.themegallery.com..TIẾT 76:.VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH. KIỂM TRA BÀI CŨ. 1. Dòng nào sau đây nói đủ nhất về khái niệm đoạn. văn trong văn bản:.  A . Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng. dấu chấm xuống dòng.  B. Thường diễn đạt một ý hoàn chỉnh.  C. là đơn vị trực tiếp tạo thành văn bản.  D . Cả A; B; C..... Company Logo.. www.themegallery.com..TIẾT 76:.

  ppt21p binhminh_11 07-08-2014 264 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đảng bộ tỉnh quảng ngãi
p_strCode=dangbotinhquangngai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2