Danh hiệu vinh dự nhà nước

Xem 1-20 trên 25 kết quả Danh hiệu vinh dự nhà nước
 • Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước , Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 545 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thực hiện chế độ ưu đãi đối với người được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “bà mẹ việt nam anh hùng”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p suphubeo 31-10-2010 92 6   Download

 • Ngân hàng câu hỏi ôn thi trình độ Đại học môn Nghi thức nhà nước nhắm kiểm tra, đánh giá trình độ của sinh viên về những kiến thức lí luận cơ bản trong Nghi thức Nhà nước bao gồm kiến thức về các loại biểu tượng quốc gia, các nghi thức trong công sở, nghi thức tổ chức các buổi mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ trao tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước và các nghi thức trong giao tiếp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p changcunngoc94 05-05-2014 99 15   Download

 • PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 112 3   Download

 • Số hồ sơ TTHC T-VPH-058597-TT Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng Nội dung sửa đổi, bổ sung 1. Thành phần hồ sơ: Bổ sung: *Đối với hồ sơ đề nghị danh hiệu Anh hùng - 5 bộ bản chính đóng quyển và 25 bộ bản photocopy. Thay : - Bản tóm tắt thành tích là 27 bản(không ký xác nhận). Riêng với phong tặng danh hiệu anh hùng gồm 05 bộ bản chính và 40 bộ bản photocopy.

  pdf4p duakimconuong 16-11-2011 33 2   Download

 • PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 35 2   Download

 • Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 2.

  pdf2p truongan 10-07-2009 676 72   Download

 • Nghị định 154/2004/NĐ-CP về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh11 19-11-2009 172 32   Download

 • Nghị quyết số 670A/NQ/HĐNN7 về việc bổ sung vào Điều 3 của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước do Hội đồng nhà nước ban hành

  pdf1p lawvhxh17 19-11-2009 56 6   Download

 • Nghị định số 176-CP về việc thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 85 5   Download

 • Pháp lệnh số 36-L/CTN về việc quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 78 3   Download

 • Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8 về việc Phân công ký các quyết định của Hội đồng Nhà nước tặng thưởng các loại huân chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước do Hội đồng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 51 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

  pdf6p emvaolop1 24-10-2014 33 1   Download

 • Nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong nghị định này.

  pdf13p thanhpham11 11-03-2014 48 1   Download

 • Quy định chung: a. Đối với mỗi hình thức đề nghị khen thưởng, tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng đều phải có Báo cáo thành tích chi tiết và Báo cáo tóm tắt thành tích. Các mẫu Báo cáo tại các phụ lục của Thông tư chỉ mang tính đề cương, tổng hợp chung cho cả các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. b. Đối với đề nghị danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thực hiện theo mẫu biểu của cơ quan Nhà...

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 87 9   Download

 • Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7 về việc quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf3p lawttyt12 30-11-2009 56 1   Download

 • Kế hoạch Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ hai năm 2018 nhằm mục đích: Xét chọn, tôn vinh cá nhân có đủ phẩm chất, đạo đức, có cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf3p hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • Tiết 57: Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm. tác. Phan Bội Châu..I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Thấy được nét mới mẻ về nội dung trong một số tác phẩ thơ Nôm viết.theo thể thất ngô bát cú Đường luật của văn học yêu nước và cách mạng đầu.thế kỷ XX qua một số tác phẩm tiêu biểu của Phân Bội Châu ... - Cảm nhận đượcvẻ đẹp và tư thế của người chí sĩ yêu nước, nghệ thuật.

  doc12p ducviet_58 07-08-2014 242 29   Download

 • Phú Thọ được coi là trung tâm du lịch về cội nguồn của đất nước, trong đó, di tích Lịch sử Đền Hùng và hát Xoan được vinh danh là di sản văn hóa của cả nước. Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ không những là động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ mà còn hiệu ứng tương hỗ rất lớn, tạo thành một thế mạnh không những cho tỉnh mà còn cho toàn vùng, góp phần phát triển kinh tế cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

  pdf5p bevi123 06-11-2015 55 11   Download

 • Họa sĩ Vũ Giáng Hương là nữ Phó Giáo sư đầu tiên của giới mỹ thuật Việt Nam; Bà là một nhà giáo ưu tú hết lòng chăm lo cho các thế hệ sinh viên và là một trong ba nữ họa sĩ trên 51 họa sĩ, nhà điêu khắc nhận được giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Những danh hiệu cao quý trên đã thực sự tôn vinh đóng góp của bà trong sự nghiệp đào tạo và sáng tạo nghệ thuật (nói rộng ra đây là một nhà lãnh đạo quản lý hội đủ...

  pdf5p gian_anh 07-10-2012 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản