intTypePromotion=1
ADSENSE

Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời

Xem 1-20 trên 1168 kết quả Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời
 • Sách "Đất nước Việt Nam qua các đời" này chỉ nhằm phục vụ những yêu cầu trực tiếp của việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam đề ra những vấn đề có thể nói là sơ bộ, từ đó mà hiểu thêm được về phương diện địa lý những sự kiện quan trọng của thông sử Việt Nam. Chủ yếu là nghiên cứu phần địa lý hành chính để nhận định cương vực của nhà nước và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời.

  pdf275p la_lan1 27-03-2013 339 155   Download

 • Bài viết Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Quá trình 40 năm (1975-2015) trình bày những nội dung: Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng qua báo cáo Chính trị các kỳ đại hội Đảng , Cương lĩnh phát triển đất nước và qua các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; Đổi mới chính sách đối với một số tôn giáo mang tính đặc thù; Thành tựu và bài học kinh nghiệm của tiến trình đổi mới quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p hokhaikyky 17-04-2018 154 9   Download

 • Bộ sưu tập gồm các bài giáo án Địa lý 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập được thiết kế và biên soạn chi tiết dành cho quý bạn đọc tham khảo. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh nắm được những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới của nước ta. Hiểu được tác động của bối cảnh thế giới và khu vực đối với công cuộc Đổi mới. Thành tựu đạt được của nước ta trong quá trình hội nhập. Biết được một số chính sách để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc Đổi mới và hôi nhập của nước ta.

  doc6p lienvo_12 03-04-2014 238 10   Download

 • Để giúp các em học sinh nắm vững được kiến thức, quý thầy cô giáo có thể tham khảo các bài giảng Địa lý 12 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu được cách vẽ lược đồ Việt Nam bằng việc sử dụng hệ thống ô vuông (hệ thống kinh vĩ tuyến). Xác định được vị trí địa lí nước ta và một số đối tượng địa lí quan trọng. Vẽ được tương đối chính xác lược đồ Việt Nam (phần trên đất liền) và một số đối tượng địa lí.

  ppt15p hongvang_26 18-03-2014 118 9   Download

 • Bài viết "Thực trạng hoạt động giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với Ngân hàng Thương mại" trình bày sơ lược kết quả đạt được trong quá trình giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với Ngân hàng Thương mại, một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf6p sontungantv 28-04-2016 74 4   Download

 • Bài viết này phân tích quá trình thực hiện chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 1986 đến nay, trên cơ sở đó nêu lên một số vấn đề đặt ra liên quan như: việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; một vài bất cập trong quá trình thực hiện chính sách của Nhà nước đối với Tin Lành trên địa bàn này.

  pdf13p bautroibinhyen16 16-02-2017 32 2   Download

 • Trong gần nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Campuchia đã đàm phán, ký kết được nhiều văn kiện pháp lý để giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ. Trên cơ sở các văn kiện này, hai nước cũng đã triển khai công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền từ đầu năm 1986. Tính đến hết năm 2019, Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công tác phân giới, cắm mốc.

  pdf15p nguathienthan6 06-07-2020 17 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự hình thành và phát triển của chế định pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất qua các thời kỳ lịch sử ở Việt Nam. Đây là một chế định quan trọng trong cả pháp luật dân sự, luật đất đai và luôn có tác động lớn đến đời sống xã hội Việt Nam, được các nhà nước kế tiếp nhau hết sức quan tâm. Bài viết góp phần chỉ ra sự vận động và ở mức độ nhất định lý giải vấn đề pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở nước ta trong lịch sử và hiện tại.

  pdf8p 035522894 01-04-2020 21 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và những biến đổi trong văn hóa Việt Nam để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển nền văn hóa Việt Nam cũng như những đặc điểm về văn hóa cổ truyền của các miền đất nước và cả sự biến đổi của nó.

  doc11p thuyvanht 17-07-2010 2043 993   Download

 • Bối cảnh đổi mới, cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội: 30/04/1975: đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nh ất, độc l ập, dân chủ và giàu mạnh. Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Bối cảnh trong nước và quốc tế vào cuối những năm 70 đầu 80 của thế kỉ XX diễn biến phức tạp.

  doc133p minhha47 21-10-2010 665 237   Download

 • Kể từ 2002, ở Việt Nam đã xuất hiện thâm hụt thương mại gia tăng mang tính chất hệ thống, đến nay đã đạt đến mức cao trong lịch sử. Thâm hụt thương mại mang tính cơ cấu là gánh nặng lớn đối với Cán cân Thanh toán (BOP) của quốc gia, và kết quả là cán cân vãng lai đã rơi vào tình trạng thâm hụt trong những năm gần đây. Mặc dù tình hình BOP của Việt Nam không bị coi là đáng báo động, nhưng thực trạng này yêu cầu cần phân tích sâu sắc về các...

  doc80p tranvcuongbt 24-03-2011 271 119   Download

 • Cùng nắm kiến thức bài thuyết trình với đề tài "Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát về đất nước Việt Nam, văn hóa trong giao tiếp và đời sống, văn hóa trong đàm phán kinh doanh ở Việt Nam.

  ppt40p hoangdajja 07-06-2014 686 71   Download

 • Việt Nam – một đất nước nhỏ bé đã trải qua bao cuộc chiến tranh mới có được sự phát triển như ngày nay. Trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước lớn trên thế giới được quan tâm hơn bao giờ hết, đặc biệt là mối quan hệ với Mỹ.

  pdf18p chaen_12 10-12-2013 164 34   Download

 • Các chương trình chăm sóc trẻ trong trường mầm non đã được nghiên cứu từ những năm 80 của thế kỉ XX và được thực hiện trong phạm vi toàn quốc. Ngành giáo dục mầm non đã trải qua một thời kì dài xây dựng và phát triển. Qua mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, các loại chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non đã lần lượt ra đời, đáp ứng các yêu cầu đổi mới của đất nước.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 135 25   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại trình bày về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt89p cocacola_08 20-11-2015 127 18   Download

 • Mục tiêu chính của luận văn là phân tích làm rõ hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, qua đó làm nổi bật vai trò của thông tin đối ngoại và quản lý công tác này trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p khetien888 08-02-2017 74 11   Download

 • Bài viết phân tích tính hợp pháp và hợp lý của cầm cố quyền sử dụng đất ở nước ta thông qua việc tiếp cận các quy định của pháp luật hiện hành về cầm cố, đồng thời đưa ra các cơ sở khoa học để khẳng định cầm cố quyền sử dụng đất là phương thức cần được thừa nhận một cách minh bạch như đối với các loại tài sản khác.

  pdf10p estupendo5 30-08-2016 59 9   Download

 • Thực tế phát triển đất nước những năm qua cho thấy, bên cạnh những nhân tố thuận lợi là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước, vẫn còn tồn tại những yếu tố ngăn cản sự phát triển bền vững đất nước, ngăn cản việc thực hiện mục tiêu trên. Bài viết này tập trung nghiên cứu, chỉ ra một số yếu tố là điểm yếu cản trở sự phát triển.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 68 5   Download

 • Nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước lớn là sợi chỉ đỏ định hướng hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf9p visamurai2711 23-07-2019 43 4   Download

 • Xây dựng nhân cách con người Việt Nam và các vai trò của gia đình: Phần 1 trình bày các nội dung về con người và vấn đề xã hội hóa, vai trò gia đình và sự hình thành nhân cách, sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, gia đình Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc (1945-1975) và sự rèn luyện nhân cách người chiến sĩ cách mạng, anh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p viryucha2711 25-04-2019 38 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời
p_strCode=datnuocvietnamquacacdoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2