Đầu tư chúng khoá

Xem 1-20 trên 2851 kết quả Đầu tư chúng khoá
 • Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề. 2 Cổ phiếu - Các chỉ số đánh giá giá tri công ty. 3 ̣ Xây dư ̣ng danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 6 Quản lý danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 8 Giới thiêu danh mu ̣c đầu tư. 9 ̣ 10 điều cần biết về đầu tư chưng ́ khoán. 11 Hướng dẫn mua bán chưng khoán. ́ 12 Quy trình đăṭ mô ̣t lênh cua nhà đầu ̣ ̉ tư. 14 Đầu tư vào cổ phiếu: Năm yếu tố....

  pdf745p banhchuoi_1 29-05-2013 115 56   Download

 • Khái quát về phân tích kỹ thuật, ứng dụng phân tích kỹ thuật vào đầu tư chứng khoán ở Việt Nam. Một số giải pháp để ứng dụng hiệu quả phương pháp phân tích kỹ thuật vào đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

  pdf115p nine_12 22-02-2014 46 19   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khóa của thạc sĩ Vũ Quang Kết chương 5 công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo!

  pdf0p trentroicosao 14-03-2014 48 11   Download

 • Bài thảo luận lớn: Đầu tư chứng khoán giới thiệu về Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, hoạt động mở tài khoản và các giấy tờ liên quan, phân tích thị trường chứng khoán và lựa chọn cổ phiếu đầu tư, quá trình đầu tư, kế hoạch tăng vốn, phân tích kỹ thuật.

  doc31p tathihien1992 14-05-2014 48 8   Download

 • Một số vấn đề pháp lí về công ti đầu tư chứng khoán Trong giai đoạn này, các pháp lệnh được áp dụng là Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng (năm 1967), Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản XHCN và Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân (năm 1970),

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 23 3   Download

 • Viện Khoa học kiểm sát – VKSNDTC Bảo vệ nhà đầu tư là vấn đề có tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán còn rất non trẻ như ở nước ta hiện nay, nhất là trong điều kiện chúng ta bắt đầu tham gia WTO đồng nghĩa với sự tham gia của các đối tác rất có tiềm lực và kinh nghiệm từ các nước.

  pdf14p xedapcam 05-05-2010 164 77   Download

 • Đề tài “Nghiên cứu tác động của cơ chế, chính sách công đến việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học và công nghệ” với mục tiêu chung là cung cấp luận cứ khoa học về vai trò của chính sách công trong việc tác động đến hành vi đầu tư vào KH&CN của DN, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chính sách khuyến khích DN đẩy mạnh hoạt động đổi mới và tái đầu tư vào KH&CN.

  pdf100p uocvongxua07 26-08-2015 47 28   Download

 • Theo nhận định của các công ty chứng khoán, trong thời buổi khó khăn như hiện nay thì thị trường vẫn tiềm ấn khá nhiều rủi ro. Vì vậy, để đầu tư cổ phiếu hiệu quả, nhà đầu tư cần thận trọng và tiếp tục bám sát diễn biến của khối ngoại.

  pdf60p insert_12 17-08-2013 112 24   Download

 • Bài giảng Quỹ đầu tư và danh mục đầu tư nhằm trình bày về các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ưu và nhược điểm của chúng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf69p next_12 17-04-2014 91 22   Download

 • Hoạt động đầu tư phát triển thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian đầu tư và phát huy các kết quả đầu tư tương đối dài, phạm vi tác động của đầu tư phát triển rất rộng. Vì vậy trước một hoạt động đầu tư chúng ta phải chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo sự thành công và nâng cao hiệu quả đầu tư.  Việc chuẩn bị đó được thể hiện thông qua quá trình lập các dự án đầu tư....

  ppt49p plzloveme 20-11-2012 128 48   Download

 • Khi bạn đồng thời đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau, sự thua lỗ của một loại chứng khoán chỉ có tác động nhỏ đến toàn bộ danh mục đầu tư, thậm chí nhiều khi bạn có thể bù lỗ bằng lợi nhuận thu được từ các chứng khoán khác trong cùng một danh mục đó. Hiểu một cách khái quát nhất thì danh mục đầu tư là một tập hợp gồm ít nhất hai loại chứng khoán trở lên.

  pdf4p bibocumi4 20-09-2012 68 23   Download

 • Lỗi thứ nhất - Chi rất nhiều tiền cho việc mua sách vở, băng đĩa và tham dự nhiều khoá học về bất động sản nhưng sau đó bỏ hết chúng vào tủ sách và chẳng bao giờ ngó ngàng đến chúng nữa. khi nghe nhiều người muốn trở thành nhà đầu tư bất động sản đã chi rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc để tham dự các khoá học, đầu tư kiến thức nhưng họ chẵng bao giờ dùng đến chúng.để khởi đầu việc đầu tư.

  pdf4p bibocumi6 22-09-2012 70 23   Download

 • Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động tư doanh và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

  pdf101p three_12 26-03-2014 53 21   Download

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: Vận dụng mô hình CAPM để lựa chọn danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giúp cho nhà đầu tư biết đầu tư vào những chứng khoản nào, việc kết hợp và đa dạng hóa danh mục ra sao để thành lập và lựa chọn danh mục tối ưu.

  pdf68p lexuanloi84 11-04-2013 116 18   Download

 • Nghiên cứu khoa học đề tài "Quyết định tài trợ, hành vi định thời điểm thị trường và đầu tư thực" kiểm định xem hai giả thuyết “định thời điểm thị trường” và “đầu tư thực” có tồn tại trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam hay không và liệu rằng “định thời điểm thị trường” thật sự có ý nghĩa trong việc dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán trong trong lai.

  pdf89p khongxinhkhngodep 03-07-2014 50 15   Download

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán được biên soạn một cách hệ thống và khoa học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp, cách xác định giá chứng khoán để đầu tư chứng khoán và các tổ chức liên quan đến thị trường chứng khoán.

  pdf88p lalala02 13-11-2015 38 14   Download

 • Một nhà đầu tư thành công không có nghĩa là phải đúng đắn trong mọi thời điểm. Thường thì cụm từ này có ý nghĩa rằng bạn có thể tận dụng khi bạn đúng và phản ứng kịp thời khi bạn sai.

  pdf8p thoaimy91 13-12-2010 34 8   Download

 • Chìa khoá cho việc đầu tư dài hạn thắng lợi chính là bảo toàn vốn. Warrant Buffet, nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới, đặt ra một nguyên tắc khi đầu tư, không bao giờ để mất tiền. Thực ra cũng khó lòng hoàn toàn tránh được rủi ro khi tham gia đầu tư vào các thị trường, nhưng 5 chiến lược dưới đây sẽ giúp bạn bảo toàn danh mục đầu tư của mình. Đa dạng hoá danh mục bằng những tài sản không liên quan đến nhau .

  pdf5p chimnhaynhot 30-07-2013 46 7   Download

 • Bài nghiên cứu trả lời các câu hỏi: những công ty có biến accruals cao có phải đang chịu áp lực tăng giá cổ phiếu không?, TSSL chứng khoán trong dài hạn của các công ty này cao hay thấp hơn các công ty còn lại?, chính sách mua lại cổ phiếu có khả năng đánh lừa các nhà đầu tư Việt Nam?.

  pdf65p minhmuimui 22-09-2014 33 7   Download

 • Đa số các khoản đầu tư chứng khóan công chúng vào các thị trường mới phát triển có nguồn gốc từ các quỹ lương hưu. • Khối lượng vốn đầu tư được quyết định bởi việc phân bổ tài sản. – Kyø voïng veà möùc sinh lôïi – Lợi ích của đa dạng hóa đầu tư • Đầu tư vào các thị trường mới phát triển được quyết định bởi trọng số của chỉ số thị trường và mức độ cạnh tranh...

  ppt15p thinhlu 28-08-2011 45 6   Download

Đồng bộ tài khoản