intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đẩy mạnh sản xuất

Xem 1-20 trên 1849 kết quả Đẩy mạnh sản xuất
 • Khóa luận tốt nghiệp "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Quốc tế Bắc Việt Nam" trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Việt Nam, đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p daonhiennhien 03-07-2024 3 2   Download

 • Bài viết làm rõ những kết quả đạt được của tỉnh Lai Châu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023; phân tích những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chương trình, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh đến hết năm 2025.

  pdf8p viwalton 02-07-2024 5 2   Download

 • Bài viết "Phát triển khu công nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay: Lợi ích và khó khăn" sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính nhằm đạt đƣợc ba mục tiêu cụ thể: (i) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về khu công nghiệp xanh; (ii) Đánh giá lợi ích và khó khăn trong thực hiện phát triển khu công nghiệp xanh ở Việt Nam; (iii) Đề xuất một số khuyến nghị để đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp xanh ở Việt nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 6 0   Download

 • Bài viết "Phát triển du lịch bền vững thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long" phân tích thực trạng phát triển du lịch vùng trước tác động của biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp ứng phó để đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững nhằm đưa vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực sự phát huy tiềm năng, lợi thế thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Khai thác giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Hà Giang trong bối cảnh hội nhập" đã đưa ra 4 giải pháp: (i) Phát triển du lịch thông minh; (ii) Đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng, phương tiện truyền thông; (iii) Tập huấn về công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm và (iv) Minh bạch và ổn định giá nhằm phát triển du lịch Hà Giang bền vững trong bối cảnh hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 4 0   Download

 • Kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế, trong khi vẫn bảo vệ môi trường sống xanh, sạch và bền vững, bảo đảm công bằng về mặt xã hội. Trong những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xanh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần sớm tìm giải pháp khắc phục.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 16 2   Download

 • Nghiên cứu về công nghệ in 3D đã được tiến hành từ những năm 1970 để sử dụng cho việc sản xuất các bộ phận được chế tạo theo yêu cầu riêng. Tuy vậy, thuật ngữ in 3D chỉ thực sự ra đời vào năm 1995 bởi GS Ely Sachs tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) - người đã nghiên cứu sửa đổi máy in phun thành máy đùn ra loại dung dịch liên kết và hóa rắn. Hiện nay, có hơn 18 phương pháp in 3D, mỗi phương pháp có nhiều sửa đổi, cho phép sản xuất các sản phẩm tùy chỉnh bằng nhiều loại vật liệu. Dưới đây là một số tiến bộ mới nhất về công nghệ in 3D.

  pdf3p dianmotminh02 03-05-2024 6 1   Download

 • Bài viết trình bày những đặc trưng cơ bản thực hiện kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp với phát triển bền vững ở Việt Nam; Thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp Việt Nam; Đánh giá hiện trạng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay; Các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp Việt Nam.

  pdf13p viellison 06-05-2024 6 2   Download

 • Đề tài "Hoạt động chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế của một số công ty bất động sản niêm yết tại Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm khái quát và đánh giá được thực trạng của việc chào bán TPCĐ ra TTQT của một số công ty BĐS niêm yết tại Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh triển khai các hoạt động chào bán TPCĐ ra TTQT của một số công ty BĐS niêm yết tại Việt Nam.

  pdf78p khanhchi2510 23-04-2024 3 2   Download

 • Bài viết đưa ra các gợi ý cần rà soát, ban hành chính sách tài chính xanh riêng biệt cho lĩnh vực nông nghiệp xanh hướng đến xuất khẩu, đưa ra các biện pháp hỗ trợ thu hút nguồn tài chính xanh riêng cho lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm nông sản để giảm phụ thuộc vào nguồn tài chính nhà nước.

  pdf13p longtimenosee09 08-04-2024 2 2   Download

 • Thực trạng phát triển ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phương thức sản xuất chủ yếu vẫn là gia công xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế thấp, công nghệ lạc hậu gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Trước những yêu cầu đó, để cải thiện giá trị gia tăng cũng như giữ vững được vị thế xuất khẩu của ngành dệt may, việc phát triển tín dụng xanh để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may là điều cần thiết.

  pdf8p longtimenosee09 08-04-2024 3 1   Download

 • Bài viết tiến hành khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, nghiên cứu những điểm mạnh và hạn chế trong phát triển du lịch cộng đồng làng Mường, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp hợp lí như xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, phát triển sản phẩm du lịch… có tính thực tiễn và khoa học, góp phần phát triển du lịch cộng đồng nơi đây.

  pdf13p gaupanda028 22-04-2024 3 3   Download

 • Nghiên cứu đã chỉ ra một số dấu hiệu phổ biến, giúp các học giả cảnh giác, chứ không phải là điều kiện đủ, trước một tạp chí “predatory journal”. Nghiên cứu này khuyến nghị rằng cần có những tiêu chí tốt hơn để đánh giá về chất lượng các tạp chí, cần đẩy mạnh truyền thông về đạo đức nghiên cứu, đạo đức xuất bản để giúp các học giả, các tổ chức khoa học công nghệ nhận ra, hiểu rõ hơn và có những hành vi phù hợp với sự tồn tại của các thực thể “săn mồi” trong xuất bản khoa học.

  pdf12p gaupanda017 08-03-2024 8 2   Download

 • Bài viết trình bày một số khía cạnh về các giải pháp nâng cao năng lực khoa học và công nghệ (KH&CN) nội sinh quốc gia để góp phần thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh CNH, HĐH trên nền tảng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST).

  pdf15p vibego 02-02-2024 7 1   Download

 • Cuốn sách Nông dân kể chuyện làm giàu bao gồm 62 bài viết về một số tấm gương nông dân điển hình, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, mạnh dạn tìm hướng đi mới trong sản xuất để vươn lên làm giàu cho gia đình, làm giàu cho quê hương, có tác động lan tỏa, khích lệ, động viên các hội viên nông dân khác học tập và làm theo, nhất là trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật mới vào quá trình canh tác, sản xuất.

  pdf40p mucnang555 02-02-2024 7 2   Download

 • Mục đích của bài báo sử dụng lý luận xuất khẩu hàng hóa, sử dụng dữ liệu thống kê và phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp với chuyên gia để phân tích, đánh giá việc nhận diện, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của hoạt động xuất khẩu hàng mang thương hiệu Việ, từ đó đưa ra những kết luận và giải pháp đối với nhà nước và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng mang thương hiệu Việt trong bối cảnh hiện tại.

  pdf17p gaupanda011 10-01-2024 5 3   Download

 • Để đẩy mạnh sản phẩm rau quả an toàn nhằm thâm nhập vào thị trường cần phải thông qua hợp tác marketing trong nông nghiệp. Trở ngại lớn đối với các hình thức hợp tác trong nông nghiệp là giải quyết đầu ra cho sản phẩm (như rau quả). Nghiên cứu được thực hiện thông qua nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Đối tượng tham gia khảo sát là các nông dân sản xuất rau quả với 228 mẫu.

  pdf10p vimarillynhewson 02-01-2024 7 2   Download

 • Từ tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch sinh thái và thực trạng hoạt động du lịch ở đảo Quan Lạn, bài viết đề xuất mô hình du lịch sinh thái cộng đồng với ba hợp phần: hợp phần quản lí, hợp phần sản phẩm và hợp phần vận hành phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa của đảo Quan Lạn, phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn, góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái ở đảo Quan Lạn phát triển bền vững.

  pdf8p phuong798 26-12-2023 8 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái tại quần thể danh thắng Tràng An – Ninh Bình" nhằm đánh giá được tài nguyên và cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch sinh thái tại quần thể danh thắng Tràng An – Ninh Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đông thời bảo tồn di sản thiên nhiên đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái.

  pdf134p boghoado01 05-12-2023 15 6   Download

 • Bài viết nhằm đánh giá những thành công bước đầu trong quá trình chuyển đổi nền sản xuất “nâu” sang nền sản xuất “xanh” của nước ta, đồng thời phân tích những thách thức và trở ngại, từ đó đưa kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất xanh ở nước ta.

  pdf3p visystrom 22-11-2023 5 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1228 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2