intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương hệ điều hành

Xem 1-20 trên 429 kết quả Đề cương hệ điều hành
 • Đề cương bài giảng "Tin học (Trình độ CĐ/TC)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính; nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng; trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, phần mềm tiện ích, tiếng Việt trong máy tính, máy in;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p lacvuchi 09-09-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giác ngộ lôgic nhị phân âm dương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biết mình - hiểu người, hài hòa cuộc sống; Đại cương về linh khu thời mệnh lý; Linh khu đồ bức ký họa giản đơn chân dung người; Thuật điều hành của dương tán - âm tụ trên linh khu đồ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf320p vimaryamnawaz 04-08-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu "Ứng dụng mô hình thực tế ảo tăng cường (AR) vào thiết kế cẩm nang sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật" là phân tích và thiết kế mô hình ứng dụng thực tế ảo tăng cường cho cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, tập trung vào các nội dung về Khoa Hệ thống thông tin và câu lạc bộ trong Khoa Hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p minhlong26052001 08-08-2022 25 1   Download

 • Giáo trình "Tin học đại cương" được biên soạn nhằm mang lại cho sinh viên các kiến thức cơ bản cũng như các kĩ năng cần thiết của Tin học như: khái niệm chung về máy tính điện tử, sự hoạt động của hệ điều hành, các kĩ năng cơ bản để soạn thảo và tính toán, cũng như các hiểu biết chung về mạng máy tính và Internet. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 3 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf105p ryomaechizen 01-07-2022 20 1   Download

 • Giáo trình "Tin học đại cương" được biên soạn nhằm mang lại cho sinh viên các kiến thức cơ bản cũng như các kĩ năng cần thiết của Tin học như: khái niệm chung về máy tính điện tử, sự hoạt động của hệ điều hành, các kĩ năng cơ bản để soạn thảo và tính toán, cũng như các hiểu biết chung về mạng máy tính và Internet. Phần 2 của giáo trình có nội dung gồm chương 4 và chương 5, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 22 1   Download

 • Pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hay thừa nhận, điều chỉnh những mối quan hệ trong xã hội. Thực hiện ý chí của giai cấp thống trị và đảm bảo trật tự xã hội. Cùng tham khảo nội bài giảng sau đây để nắm chi tiết về Pháp luật đại cương.

  ppt9p dongcoxanh25 22-06-2022 34 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các quy định của pháp luật về chế độ đại diện giữa vợ và chồng; phân tích làm rõ những vấn đề lý luận của quan hệ đại diện giữa vợ và chồng; nghiên cứu việc áp dụng các quy định pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng trong thực tiễn và phát hiện những vướng mắc, bất cập trong khi áp dụng pháp luật; từ những nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề đại diện giữa vợ và chồng ở nước ta để tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật trong vấn đề này.

  pdf110p badbuddy05 21-02-2022 29 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ về mặt lý luận quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; đồng thời thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong thời gian qua, làm rõ những bất cập, vướng mắc làm hạn chế đến hiệu quả quan hệ hoạt động tố tụng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kiến nghị đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm phát huy, tăng cường quan hệ hoạt động giữa các cơ quan tư pháp trong tố tụng hình sự.

  pdf94p badbuddy04 11-02-2022 14 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quan hệ lao động và sự điều chỉnh của pháp luật về quan hệ lao động; thực trạng quan hệ lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập về mặt pháp luật và thực tiễn thi hành và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp FDI góp phần tăng cường hiệu quả quản lý bằng pháp luật của Nhà nước đối với quan hệ lao động trong các doanh nghiệp FDI.

  pdf119p badbuddy04 11-02-2022 25 2   Download

 • Cuốn sách Pháp luật đại cương được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên có sự hiểu biết và nắm bắt một cách có hệ thống những vẫn đế cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng. Giúp cho sinh viên có điều kiện dễ dàng tiếp cận với các môn học khác có liên quan đến pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf119p caphesuadathemtieu 06-01-2022 22 6   Download

 • (NB) Giáo trình “Tin học” được biên soạn với mục đích giúp bạn đọc, sinh viên, học sinh có những kiến thức nhất định về môn Tin học, nhằm sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng và ứng dụng Tin học trong công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu học tập, vận dụng để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Giáo trình gồm có 2 phần, phần 1 sau đây sẽ cung cấp những kiến thức đại cương về Tin học như thông tin, dữ liệu, máy tính và hệ điều hành Windows XP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p cucngoainhan5 08-12-2021 19 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về Tin học; Hệ điều hành trên máy tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; Ứng dụng của máy tính để xử lý văn bản; Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p tomjerry009 11-12-2021 46 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương do Lê Thị Thu biên soạn, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Đại cương về Tin học; Hệ điều hành trên máy tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; Ứng dụng của máy tính để xử lý văn bản; Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính; Giới thiệu mạng máy tính.

  pdf110p tomjerry009 11-12-2021 36 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Sử dụng máy tính cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính; Làm việc với Hệ điều hành; Quản lý thư mục và tệp; Một số phần mềm tiện ích; Sử dụng tiếng Việt; Sử dụng máy in. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p caphesuadathemhanh 03-12-2021 42 0   Download

 • Bài giảng Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Thể chế hóa hoạt động an toàn thông tin; Môi trường pháp lý hiện tại về an toàn thông tin; Đảm bảo điều kiện vận hành thể chế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf15p vimarkzuckerberg 05-11-2021 8 0   Download

 • Nhiễm khuẩn bệnh viện là hậu quả không mong muốn trong thực hành khám bệnh, chữa bệnh. Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng sử dụng thuốc kháng sinh, kéo dài ngày nằm viện cho người bệnh, gia tăng chi phí điều trị và tăng tỷ lệ tử vong. Phần 1 trình bày các hướng dẫn thực hành hiệu quả trong khử khuẩn - tiệt khuẩn, cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và xử lý chất thải y tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf113p vibigates 04-11-2021 26 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài này giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nâng cao và phát huy tính dân chủ trong nhà trường. Thực hiện dân chủ trong nhà trường tốt xây dựng được mối quan hệ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Xây dựng bầu không khí dân chủ trong nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường mà ở đó các thành viên trong tập thể sư phạm phải nghiêm túc chấp hành thực hiện, góp phần xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh.

  doc16p caphesuadathemtac 02-11-2021 33 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích thiết kế và đánh giá khả năng chịu tải trong công trình cầu trên các dòng điện thoại thông minh. Phần mềm có khả năng phân tích và tính toán các loại cầu như: Cầu dầm thép liên hợp và không liên hợp, cầu bê tông cốt thép chữ I, chữ T và cầu dầm bản; Sử dụng các số liệu đo đạc kiểm định thực tế hiện trường như: Ứng suất-biến dạng, chuyển vị và cường độ vật liệu nhằm mục đích phân tích khả năng chịu tải thực tế các cầu cũ thông qua hệ số Rating Factor (AASHTO).

  pdf3p vivacation2711 23-10-2021 40 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Quản lý điều dưỡng (Dành cho đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng) cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác điều dưỡng - Hộ sinh giai đoạn 2012 – 2020; Hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam; Chức năng và nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng các cấp;...

  pdf48p caphesuadathemduong 20-10-2021 29 4   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương nhằm trang bị cho sinh viên bậc đại học Trường Đại học Thái Bình có đầy đủ kiến thức về Tin học nói chung và đặc biệt về kỹ năng thực hành, tư duy lập trình, chúng tôi biên soạn tập bài giảng Tin học đại cương để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

  pdf183p conbongungoc09 05-10-2021 71 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đề cương hệ điều hành
p_strCode=decuonghedieuhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2