intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương môn tư tưởng hồ chí minh

Xem 1-20 trên 199 kết quả Đề cương môn tư tưởng hồ chí minh
 • Đề cương trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây giới thiệu tới các bạn 217 câu hỏi trắc nghiệm về môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf43p nhunkutevkl 16-11-2021 64 8   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf155p tradaviahe20 12-04-2021 54 6   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf78p tradaviahe16 23-02-2021 224 20   Download

 • Cung cấp cho người học hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh; tiếp tục cung cấp kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tạo lập hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc9p larachdumlanat123 02-11-2020 35 2   Download

 • Mục tiêu của học phần nhằm giúp xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf8p koxih_kothogmih8 01-10-2020 34 1   Download

 • Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (II) nhằm giúp cho sinh viên: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf7p koxih_kothogmih8 01-10-2020 35 1   Download

 • Đề cương ôn tập môn Chính trị có hướng dẫn trả lời trình bày lại hệ thống hóa kiến thức giúp các bạn sinh viên dễ dàng ôn luyện, củng cố kiến thức môn Chính trị, hỗ trợ cho quá trình học tập,thi cử.

  doc7p changlomlinh 10-08-2020 81 7   Download

 • Nữ sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM là những cô giáo tương lai, nếu được trang bị một số kỹ thuật tự vệ của môn võ Karatedo, họ sẽ được cải thiện phần nào thể lực và có thể xử trí linh hoạt những tình huống xấu không may gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, chúng tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài “Lựa chọn một số kỹ thuật karatedo với mục đích tự vệ cho nữ sinh viên năm I Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”.

  pdf9p nanhankhuoctai7 01-07-2020 21 1   Download

 • Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Những vấn đề về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản để giúp các bạn sinh để nắm kiến thức chuẩn bị cho các kì thi sắp đến.

  doc93p truonghavy_2007 16-05-2020 87 17   Download

 • Nội dung của tài liệu cung cấp cho người học: Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc; quan hệ dân tộc trên thế giới; quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Quan hệ dân tộc và Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số; Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

  doc46p khidoichuoi 29-02-2020 130 14   Download

 • Nội dung của đề cương bao gồm: chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo (5 tiết); tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam; một số tôn giáo ở Việt Nam; một số hình thức tín ngưỡng ở Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng.

  doc33p khidoichuoi 29-02-2020 86 7   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày những tri thức cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và công tác xây dựng Đảng; những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCSVN; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; công tác bồi giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

  doc180p khidoichuoi 29-02-2020 90 7   Download

 • Mục tiêu của tài liệu nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguồn gốc hình thành, đặc điểm, bản chất đến các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam.

  doc45p khidoichuoi 29-02-2020 78 1   Download

 • Đề cương ôn tập môn Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 5 câu hỏi lý thuyết, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc19p yendan666 05-11-2018 121 6   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh tế và quản lý kinh tế, quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt46p hpnguyen10 05-05-2018 96 8   Download

 • Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tập hợp các câu hỏi tự luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có hướng dẫn trả lời. Các câu hỏi bám sát nội dung chương trình học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên dễ dàng ôn tập, kiểm tra kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p namnguyenhn 28-07-2017 358 46   Download

 • Đề cương chi tiết học phần "Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin" với mục tiêu giúp sinh viên nắm được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học; xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf21p bienbuondiuem 24-05-2016 178 13   Download

 • Đề cương ôn thi môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập tự luận có đáp án về nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ mối quan hệ giữa các nguồn gốc và khẳng định nhân tố có vai trò quan trọng nhất, những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng giải phóng dân tộc,...

  doc19p tangtinhdc 03-04-2016 187 29   Download

 • Sau đây là Đề cương và đáp án tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị thi môn này. Chúc các bạn học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc43p lalala10 27-01-2016 421 59   Download

 • Mời các bạn sinh viên tham khảo Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị ôn thi môn học đại cương này.

  doc2p lalala10 27-01-2016 290 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đề cương môn tư tưởng hồ chí minh
p_strCode=decuongmontutuonghochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2