Đề cương toán giải tích

Xem 1-20 trên 274 kết quả Đề cương toán giải tích
 • Hướng dẫn sinh viên đọc giáo trình Đây là giáo trình Giải tích 2 dành cho sinh viên ngành Toán hay ngành Toán Tin. Nội dung đề cập đến một số khái niệm cơ bản nhất về dãy và chuỗi hàm, không gian Rn , tính liên tục, đạo hàm và tích phân Riemann của hàm nhiều biến thực. Để đọc được giáo trình này sinh viên cần có kiến thức căn bản của Giải tích 1 (phép tính vi tích phân hàm thực một biến thực) và Đại số tuyến tính (e.g. ánh xạ tuyến tính, ma trận, ..)....

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 663 214   Download

 • Đây là giáo trình Giải tích 1 dành cho sinh viên năm thứ nhất ngành Toán hay ngành Toán Tin. Nội dung đề cập đến một số khái niệm cơ bản nhất của giới hạn dãy và chuỗi số thực, tính liên tục, phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến số thực. Để đọc được giáo trình này sinh viên chỉ cần biết chút ít lý thuyết tập hợp và ánh xạ, cùng với một vài lý luận logic toán căn bản (e.g. qui tắc tam đoạn luận, phương pháp phản chứng, phương pháp qui...

  pdf12p iiduongii9 09-05-2011 444 171   Download

 • Đây là giáo trình Giải tích 2 dành cho sinh viên ngành Toán hay ngành Toán Tin. Nội dung đề cập đến một số khái niệm cơ bản nhất về dãy và chuỗi hàm, không gian Rn , tính liên tục, đạo hàm và tích phân Riemann của hàm nhiều biến thực. Để đọc được giáo trình này sinh viên cần có kiến thức căn bản của Giải tích 1 (phép tính vi tích phân hàm thực một biến thực) và Đại số tuyến tính (e.g. ánh xạ tuyến tính, ma trận, ..). Giáo trình được trình bày theo lối...

  pdf0p 123968574 22-06-2012 518 170   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình giải tích 3', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 123968574 22-06-2012 294 95   Download

 • Giải tích 2 là học phần tiếp theo dành cho sinh viên năm nhất thuộc các nhóm ngành khối kĩ thuật...

  pdf0p endikey 13-05-2011 181 83   Download

 • Đề cương chi tiết bài giảng Giải tích 1 sẽ cung cấp cho học viên các thông tin quan trọng của môn học, giúp học viên nắm bắt được lịch học cũng như các kiến thức được học của môn học. Tài liệu hữu ích cho học viên bộ môn Toán, khoa Công nghệ thông tin của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

  pdf146p truongphuong170194 22-08-2015 195 65   Download

 • Việc khảo sát tích phân suy rộng phụ thuộc tham số loại 2 được thực hiện hoàn toàn tương tự như loại 1, từ định nghĩa các khái niệm đến các tính chất. Do đó, trong mục này, ta chỉ khảo sát tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 162 50   Download

 • Định nghĩa tích phân 2-lớp: 1.1.1 Khái niệm về miền đo được: Miền đa giác là miền đo được (có diện tích). Giả sử D là một miền phẳng bị chặn, được giới hạn bởi một hay một số hữu hạn đường cong Jordan đóng. Gọi Q là một miền đa giác chứa trong D, S(Q) là diện tích của nó. Gọi Q’ là một miền đa giác chứa D, S(Q’) là diện tích của nó. Giả thiết thêm biên của D và biên của Q, Q’ không có điểm chung. Tập hợp các miền đa giác Q, Q’...

  pdf50p can_loc 24-07-2012 141 43   Download

 • Để việc tự học có kết quả tốt sinh viên nên tham khảo thêm một số tài liệu khác có nội dung liên quan (đặc biệt là phần hướng dẫn giải các bài tập). Khó có thể nêu hết tài liệu nên tham khảo, ở đây chỉ đề nghị các tài liệu sau (bằng tiếng Việt)

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 139 40   Download

 • heo định lý hàm ẩn, có thể giải u, v theo x, y ở lân cận x = 1, y = −1, u = 1, v = −1. Còn ở lân cận x = 0, y = 1, u = 0, v = 0 thì sao? ∂u tại x = 1, y = −1, và tại x = 0, y = 1 (nếu tồn tại). Tính ∂x b) Khi nào thì từ phương trình f (x, y) = x2 + y2 − 1 = 0, có thể giải y = g(x). Tính đạo hàm g dựa vào công thức vi...

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 130 31   Download

 • Ví dụ. Dùng khai triển Taylor tính giới hạn. 1 a) Tính x→+∞(x − x2 ln(1 + )). lim Nhận xét. Các giới hạn ở ví dụ trên có thể dùng qui tắc L’Hospital sau đây (tuy nhiên tiến hành qui tắc này ở ví dụ b) sẽ phức tạp hơn). rất hữu ích. 4.2 Qui tắc L’Hospital. Để tính giới hạn các dạng vô định

  pdf12p iiduongii9 09-05-2011 134 27   Download

 • Công thức đổi biến nêu mối quan hệ của sự thay đổi thể tích của một hình A khi qua phép biến hình g (phép đổi biến). Về mặt địa phương độï co dãn hình chính là định thức của đạo hàm Dg . Cụ thể, ta có: g : U −→ Rn thuộc lớp C 1 trên tập mở U ⊂ Rn . Giả sử A là tập đo được có bao đóng A ⊂ U , sao cho g là 1-1 và det Dg = 0 trên A. Khi đó nếu f : g(A) −→ R khả tích, thì...

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 110 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề hình học giải tích không gian', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p abcdef_6 02-07-2011 85 24   Download

 • ừ định lý trên ta có thể xem tích phân như giới hạn của tổng. Cụ thể, ta có f ∈ R[a, b]. Cho một dãy (Pn )n∈N các phân hoạch của [a, b], sao cho |Pn | → 0 (khi n → ∞). Khi đó f = lim S(f, Pn , ξn ) = lim U (f, Pn ) = lim L(f, Pn ) Nhận xét. Cho f ∈ R[a, b]. Với mỗi n ∈ N, phân hoạch đều [a, b] thành n đoạn, và trên mỗi đoạn chọn điểm đầu mút. Lập tổng Riemann tương ứng

  pdf12p iiduongii9 09-05-2011 79 23   Download

 • Áp dụng định lý giá trị trung bình cho hàm 1 biến g(t) = f(x + th) và công thức đạo hàm hợp, chứng minh mệnh đề trên. Trường hợp ánh xạ, i.e. khi m 1, không thể có dạng đẳng thức như định lý trên. Nói chung không thể tìm được giá trị trung bình để có được đẳng thức. Chẳng hạn, hàm f : R → R2, f(x) = (x2, x3). Khi đó phương trình sau là vô nghiệm

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 109 23   Download

 • Ví dụ. Dựa vào các x i trên có thể biểu diễn thành chuỗi lũy thừa các hàm khác: chuỗ 2 a) Hàm erf (x) = e−t dt không là hàm sơ cấp. Để biểu diễn hàm này dưới dạng 0 chuỗi lũy thừa ta dựa vào biểu diễn của ex với x = −t2

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 80 22   Download

 • Ngoài ra dạng vi phân cũng là khái niệm thích hợp đểå tích phân trường vector trên đa tạp sẽ được đề cập đến ở chương sau. Chương này xét đến các dạng vi phân và các phép toán trên chúng.

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 106 21   Download

 • Đề cương chi tiết bài giảng Giải tích 2 sẽ cung cấp cho học viên các thông tin quan trọng của môn học, giúp học viên nắm bắt được lịch học cũng như các kiến thức được học của môn học. Tài liệu hữu ích cho học viên bộ môn Toán, khoa Công nghệ thông tin của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

  pdf141p truongphuong170194 22-08-2015 62 20   Download

 • với g là hàm lớp C p ở một lân cận U của a . Vậy ϕ : U → Rn , ϕ(x ) = (x , g(x )) là một tham số hoá của M tại a. Ví dụ. Trong R3 . a) Mặt cầu S 2 cho bởi phương trình: F (x, y, z) = x2 + y2 + z 2 − 1 = 0. Dễ kiểm tra F (x, y, z) = (2x, 2y, 2z) = (0, 0, 0) trên S 2 . Vậy S 2 là đa tạp khả vi chiều (= mặt cong trơn). b) Đường tròn C cho bởi hệ phương trình sau

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 97 19   Download

 • Bài toán 1. Những hàm nào có nguyên hàm? Bài toán 2. Tìm nguyên hàm của một hàm đã cho. Nhận xét. Ở phần sau sẽ chứng minh mọi hàm liên tục là có nguyên hàm. 1 Hàm f (x) = (x sin ) có nguyên hàm nhưng không liên tục. x Hàm f (x) = sign(x) không có nguyên hàm (tại sao?). Bài toán đầu sẽ được xét ở phần sau. Sau đây là các qui tắc chính để tìm nguyên hàm.

  pdf12p iiduongii9 09-05-2011 91 15   Download

Đồng bộ tài khoản