intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề xuất bổ nhiệm cán bộ

Xem 1-20 trên 260 kết quả Đề xuất bổ nhiệm cán bộ
 • Mời các bạn cùng xem và tham khảo Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ dưới đây để phục vụ cho việc đề xuất bổ nhiệm cán bộ mới trong cơ quan hành chính theo đúng chuẩn và đầy đủ nội dung.

  pdf2p nonla21 30-09-2013 382 16   Download

 • Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ giúp quý vị có mẫu đơn đề xuất bổ nhiệm cán bộ đầy đủ và đúng nội dung nhất. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf2p phunphun 22-09-2018 22 0   Download

 • Tờ trình bổ nhiệm cán bộ được lập ra để gửi đến các bộ cấp trên trước khi có quyết định chính thức cho việc bổ nhiệm cán bộ. Trong mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ có đầy đủ các thông tin từ: thông tin cá nhân, đơn vị, vị trí công tác, thu nhập, vị trí - nhiệm vụ mới, vv. Các thông tin trong tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ được xem và xét duyệt cụ thể để có công văn bổ nhiệm cán bộ ở vị trí mới.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 130 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích một số nhân tố cơ bản tác động đến nhân cách của cán bộ, đảng viên, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng nhân cách của cán bộ, đảng viên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 27 0   Download

 • Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y...

  pdf2p conchokon 22-09-2012 52 1   Download

 • Tong đó, đặc biệt chú trọng công tác tăng cường cán bộ cho cơ sở, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

  pdf192p lanlan38 02-04-2013 115 33   Download

 • Trong giai đoạn phát triển mạnh của đất nước, tình hình giao thông đường bộ ngày càng phức tạp, tai nạn giao thông ngày càng nhiều gây thiệt hại lớn về tài sản tính mạng cho con người cũng như cho toàn xã hội. Để giảm bớt những thiệt hại đó nhằm đảm bảo an toàn cho xã hội đồng thời bảo vệ lợi ích hoạt động kinh doanh, sự xuất hiện của bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới với người thứ 3 là hết sức cần thiết....

  ppt19p thucoi93 20-03-2013 116 26   Download

 • Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ với mục tiêu nhằm vận dụng kiến thức đã được trang bị để phân tích, xử lý tình huống có thực, đã xảy ra trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Từ đó đề xuất những ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các ngành chức năng nhằm tổ chức và thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.

  doc24p levihang 29-05-2016 132 21   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quy hoạch cán bộ diện BTV tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc Bộ đồng bằng Bắc bộ, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh QHCB diện BTV tỉnh, thành ủy quản lý ở vùng này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  doc269p change06 14-06-2016 62 15   Download

 • Tiểu luận cuối khóa: Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công nhân công ty xí nghiệp,... trong hoạt động kinh doanh hiện nay được nghiên cứu nhằm phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò của đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty/ xí nghiệp,... trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất phương hướng, giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ đó phục vụ cho nhiệm vụ đơn vị hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc25p hoachuoi1 30-03-2016 59 6   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, thực trạng tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông. Đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm góp phần phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường THPT tỉnh Hậu Giang.

  pdf8p danhnguyentuongvi 15-12-2018 22 0   Download

 • Theo cách ủy nhiệm thu đã được cơ quan thuế thực hiện tốt hơn do việc phối kết hợp với các cơ quan, các ban ngành khác chặt chẽ hơn, người nộp thuế đã có ý thức cao hơn trong vấn đề nộp thuế thu nhập. Việc quản lý thu thuế thông qua kho bạc nhà nước đã tập trung nguồn thu cho ngân sách nhà nước một cách nhanh chóng, giảm dần tình trạng cán bộ thuế chiếm dụng, xâm phạm tiền thuế, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại, kê khai nộp thuế của từng cá...

  pdf13p ttcao6 24-08-2011 140 50   Download

 • Bộ phận tổ chức: Làm nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về tình hình tổ chức nhân sự, tuyển chọn lao động, đáp ứng với điều kiện sản xuất trong thời kỳ theo yêu cầu hoạt động sản xuất; phòng có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác Đoàn, Đảng; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên và các hoạt động về công tác xã hội của công ty. Qua đó tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng cho các bộ phận và từng cá nhân trong công...

  pdf8p ttcao1 29-07-2011 82 14   Download

 • Mục tiêu chính của luận án nhằm đề xuất tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các tổng công ty xây dựng trong xu thế hội nhập, phát triển bền vững. Vì vậy, mục tiêu cụ thể được đặt ra là: Tổng kết những lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm, các tiếp cận về tổ chức kế toán trách nhiệm trên thế giới nhằm xây dựng những luận cứ khoa học về tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng; đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý trong những năm qua.

  pdf225p change06 14-06-2016 44 7   Download

 • Ô nhiễm nước cấp không chỉ do nguồn nước khai thác mà còn có thể phát sinh trên hệ thống phân phối nước, các chất ô nhiễm tồn tại bên ngoài môi trường đất có thể đi vào môi trường nước bên trong qua các điểm vỡ trên thành ống. Ngay cả khi khoảng cách giữa các đường ống cấp và thoát nước được đặt theo quy định, thì nguy cơ chất ô nhiễm trong dòng chảy rò rỉ từ mạng lưới thoát nước sang ống cấp nước vẫn có thể xảy ra khi tồn tại điểm vỡ và áp suất âm trong ống cấp nước.

  pdf7p danhvi11 04-09-2018 37 2   Download

 • Quyết định số 232/QĐ-UBDT Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp hoàn thiện bộ Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc. Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;...

  pdf3p bachma47 26-12-2017 13 0   Download

 • Phòng ngừa phát sinh chất thải (Waste prevention) Ngăn chặn phát sinh chất thải ngay tại nguồn bằng cách sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu 1 cách có hiệu quả nhất, nghĩa là có thêm một tỷ lệ nguyên vật liệu nữa được chuyển vào thành phẩm thay vì phải loại bỏ. Tiếp cận này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980 với những cách gọi khác nhau như "phòng ngừa ô nhiễm" (pollution prevention), "giảm thiểu chất thải" (waste minimization). Ngày nay, thuật ngữ "sản xuất sạch hơn" (SXSH) được sử dụng phổ biến trên thế giới để chỉ...

  pdf96p dvcthth 05-06-2010 533 334   Download

 • Phần công nghệ của bản thiết kế sơ bộ cần tiến hành theo trình tự sau: 1. Xác định nhiệm vụ và thành phần xí nghiệp. 2. Xác định chế độ làm việc và quỹ thời gian của xí nghiệp. 3. Xác định kế hoạch sản xuất hàng năm và định mức sữa chữa máy, sữa chữa tổng thành 4. Xác định khối lượng công việc hàng năm 5. Xác định công nhân, chỗ làm việc và thiết bị 6. Lựa chọn cơ cấu tổ chức và bản thống kê cán bộ công nhân viên trong biên chế...

  doc81p nguyenchaubuu209 30-05-2012 966 216   Download

 • Bài báo trình bày giải thuật di truyền tự chỉnh bộ điều khiển mờ giữ cân bằng hệ con lắc ngược quay. Khác với đa số các giải thuật quen thuộc, chúng tôi đề xuất phương pháp tự chỉnh bộ điều khiển mở qua hai bước: bước 1 chỉnh hệ quy tắc, bước 2 chỉnh hàm liên thuộc. Bằng cách sử dụng tính đối xứng, tính đầy đủ và tính liên tục của hệ quy tắc chúng tôi đưa ra sơ đồ mã hóa hiệu quả rút ngắn đáng kể chiều dài chuỗi nhiễm sắc thể, nhờ đó thuật toán...

  pdf7p doxuan 05-08-2009 733 210   Download

 • Cán bộ lãnh đạo, hiểu theo nghĩa rộng, gồm những người giữ chức vụ và trách nhiệm cao trong một tổ chức. Họ tham gia định hướng và điều khiển hoạt động của tổ chức ấy. Trong bộ phận cán bộ lónh đạo có một nhóm được gọi là cán bộ chủ chốt. Đây là những cán bộ rất quan trọng, có vai trũ quyết định đến toàn bộ hoạt động của một tổ chức, một doanh nghiệp…. Theo cách hiểu thông thường và khá phổ biến ở nước ta hiện nay, khái niệm cán bộ lónh đạo cũn gắn...

  pdf32p nhattruong 17-07-2009 452 176   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề xuất bổ nhiệm cán bộ
p_strCode=dexuatbonhiemcanbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2