intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa bàn tỉnh lai châu

Xem 1-20 trên 224 kết quả Địa bàn tỉnh lai châu
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là đề xuất các giải pháp cơ bản, có thể được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong giai đoạn tới. Mời các bạn tham khảo!

  doc10p dangthuhieu 21-01-2019 51 7   Download

 • Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 23 0   Download

 • Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc1p daovanmanh_123 03-03-2018 21 0   Download

 • Luận án bao gồm 4 chương với các nội dung tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; cơ sở lý luận về phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương; thực trạng phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu; phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân bổ, cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  pdf194p kequaidan6 15-07-2020 15 5   Download

 • Luận án xác lập được khung lý luận và căn cứ thực tiễn để đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc33p kequaidan6 15-07-2020 10 2   Download

 • Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở tài nguyên và môi trường; trưởng phòng, phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường và tương đương thuộc ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh lai châu ban hành kèm theo quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu

  doc3p kieuvinha000 14-10-2019 7 1   Download

 • Mục đích của đề tài sáng kiến kinh nghiệm " Thực trạng và một số giải pháp tăng cường năng lực quản lý tài chính trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo Dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu" là đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản cho thủ trưởng kế toán các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p sutihana 29-11-2016 140 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf9p oggianoel 09-01-2013 32 2   Download

 • Thông Pà Cò hay còn gọi là Thông Quảng Đông ( Pinus kwangtungensis) là một loài thực vật cổ, đặc hữu của miền bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa, được phát hiện lần đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình vào những năm 1980.Loài thông năm lá này có sự phân bố tự nhiên rải rác tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn (Nguyễn Tiến Hiệp et al.,2004).Thông Quảng Đôn...

  doc42p tintin2810 22-02-2013 69 13   Download

 • Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  doc7p bumbumkin 23-06-2014 50 2   Download

 • Quyết định 33/2013/QĐ-UBND quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc2p bumbumkin 23-06-2014 34 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 27 0   Download

 • Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc24p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu về việc quy định thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 320/2019/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2019 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc8p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc17p soninhduc999 26-11-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

  doc3p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc6p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
816 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Địa bàn tỉnh lai châu
p_strCode=diabantinhlaichau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2