Địa bàn tỉnh lai châu

Xem 1-20 trên 123 kết quả Địa bàn tỉnh lai châu
 • Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc1p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Mục đích của đề tài sáng kiến kinh nghiệm " Thực trạng và một số giải pháp tăng cường năng lực quản lý tài chính trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo Dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu" là đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản cho thủ trưởng kế toán các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p sutihana 29-11-2016 34 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf9p oggianoel 09-01-2013 12 2   Download

 • Thông Pà Cò hay còn gọi là Thông Quảng Đông ( Pinus kwangtungensis) là một loài thực vật cổ, đặc hữu của miền bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa, được phát hiện lần đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình vào những năm 1980.Loài thông năm lá này có sự phân bố tự nhiên rải rác tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn (Nguyễn Tiến Hiệp et al.,2004).Thông Quảng Đôn...

  doc42p tintin2810 22-02-2013 44 13   Download

 • Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  doc7p bumbumkin 23-06-2014 17 2   Download

 • Quyết định 33/2013/QĐ-UBND quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc2p bumbumkin 23-06-2014 17 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf27p mungtetmoi 21-01-2013 40 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU ĐẠI ĐIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐIA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf51p hoamai_do 01-02-2013 14 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 25 2   Download

 • Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  pdf10p 0162987154 16-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 8 0   Download

 • Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc97p nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 14/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  pdf3p nghivanquyet0908 24-11-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản