intTypePromotion=1

Địa lý ngành trồng trọt

Xem 1-20 trên 46 kết quả Địa lý ngành trồng trọt
 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo bộ sưu tập bài giảng Địa lý ngành trồng trọt môn Địa lý 10 cho việc giảng dạy và học tập được tốt nhất. Bài học cung cấp các kiến thức để giúp học sinh nắm được đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố cây trồng chủ yếu trên thế giới. Biết được vai trò và hiện trạng phát triển của ngành trồng rừng. Xác định được trên bản đồ những khu vực phân bố các cây lương thực chính.

  ppt59p lienvo_12 26-03-2014 330 43   Download

 • Tuyển chọn các giáo án được biên soạn chi tiết bài Địa lý ngành trồng trọt dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Thông qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh trình bày được vai trò,đặc điểm sinh thái, sự phân bố các cây lương thực chính và cây công nghiệp chủ yếu. Trình bày được vai trò của rừng, tình hình trồng rừng.

  doc7p hongvang_26 19-03-2014 338 21   Download

 • Bài giảng Địa lý ngành trồng trọt trình bày vai trò của cây lương thực trong ngành trồng trọt, các loại cây lương thực, đặc điểm sinh thai các loài cây lương thực, sản phẩm của cây lương thực và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf36p hoa_loaken91 02-06-2014 72 15   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Địa lý ngành trồng trọt, các cây lương thực chính, các cây công nghiệp chủ yếu, tình hình trồng rừng, vai trò của rừng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf30p hpnguyen18 03-07-2018 12 2   Download

 • Vai trò của ngành trồng trọt: I- Cây lương thực: 1- Vai trò - Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

  doc8p beu1001 23-09-2010 423 32   Download

 • Bộ sưu tập giáo án Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. Bao gồm các bài giáo án được biên soạn chi tiết với nội dung bài học, giúp học sinh củng cố và bổ sung kiến thức lí thuyết về ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi. Rèn luyện kĩ năng xử lí bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ (tính cơ cấu phần trăm).

  doc5p quehuong_22 25-03-2014 505 16   Download

 • Để giúp học sinh có nắm vững kĩ năng Địa lý, quý thầy cô giáo có thể tham khảo bộ sưu tập giáo án bài Thực hành Phân tích sự chuyển cơ cấu ngành trồng trọt. Bài thực hành Địa lý 12 sẽ giúp các em có thêm kiến thức về Phân tích số liệu. Ngoài ra học sinh còn chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu NN. Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ tăng trưởng.

  doc6p thanhnhan_287 21-02-2014 580 66   Download

 • Bộ sưu tập tổng hợp các giáo án bài Địa lý ngành chăn nuôi được thiết kế chi tiết dành cho các thầy cô giáo và học sinh tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Bài học sẽ giúp học sinh trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của các ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trình bày được vai trò của ngành thủy sản, tình hình nuôi trồng thủy sản. Có kĩ năng sử dụng bản đồ để phân tích và giải thích sự phân bố các vật nuôi.

  doc6p lienvo_12 26-03-2014 318 14   Download

 • Với mục đích đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý bạn đọc, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Thực hành Phân tích sự chuyển cơ cấu ngành trồng trọt. Bài học sẽ giúp cho học sinh củng cố kiến thức đã học về trồng trọt. Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệ, vẽ biểu đồ, rút ra nhận xét. Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra những nhận xét cần thiết. Biết tính toán số liệu và rút ra những nhận xét cần thiết.

  ppt20p hongvang_26 21-02-2014 190 12   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển cũng như vai trò ngành trồng trọt đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng ngành trồng trọt, xác định rõ nguyên nhân của thực trạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, qua đó đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm phát triển ngành trồng trọt của địa phương trong thời gian tới.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 26 4   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Nông nghiệp môn Địa lý 5 được thiết kế chi tiết và đẹp mắt dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo. Thông qua các bài giảng, giáo viên giúp học sinh nêu được vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta trên Lược đồ nông nghiệp Việt Nam. Nêu được vai trò của ngành trồng trọt trong sản xuất nông nghiệp, ngành chăn nuôi ngày càng phát triển.

  ppt26p camvan_45 08-04-2014 219 41   Download

 • Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệu, vẽ biểu đồ. - Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra các nhận xét cần thiết. - Củng cố kiến thức đã học về ngành trồng trọt.

  pdf10p phalinh7 12-07-2011 650 34   Download

 • Bao gồm các bài giảng Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. Các bài giảng được biên soạn bằng powerpoint dành cho bạn đọc rèn kỹ năng sử lý số liệu theo yêu cầu riêng của biểu đồ, kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu (biểu đồ tròn), biểu đồ đường (đồ thị). Rèn kỹ năng đọc biểu đồ, nhận xét và phân tích số liệu.

  ppt12p minhthu_03 25-03-2014 323 19   Download

 • Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Nắm được vai trò, đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố cây trồng chủ yếu trên thế giới. - Biết được đặc điểm sinh thái của một số cây lương thực, cây công nghiệp chủ yếu trên thế giới. - Biết được vai trò và hiện trạng của ngành trồng rừng. - Xác định được trên bản đồ khu vực phân bố chính các cây lương thực.

  pdf10p chenxanh 16-09-2011 114 7   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các tài liệu hay của quý thầy cô và các bạn học sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập giáo án bài Nông nghiệp môn Địa lý 5.

  doc9p camvan_45 08-04-2014 475 69   Download

 • Bộ sưu tập bài giảng Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo. Thông qua các bài giảng trong bộ sưu tập, giáo viên giúp học sinh biết người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác làcư dân chủ yếu của đồng bằng duyên hải miền Trung. Trình bày một số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

  ppt24p camvan_45 14-03-2014 214 32   Download

 • Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta ? - Cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng: giảm tỉ trọng khu vực I (nông- lâm- ngư nghiệp), tăng tỉ trọng khu vực II (công nghiệp và xây dựng), khu vực III (dịch vụ) có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. - Ở khu vực I, cơ cấu chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản.

  doc5p hoanyen 25-07-2012 99 17   Download

 • - Gồm: Trồng trọt và chăn nuôi I. Ngành trồng trọt - Cây lương thực giảm: từ 67.1% xuống còn 60.8% nhưng vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trồng trọt(Trong đó lúa vẫn là cây trồng chính)

  doc12p beu1001 22-09-2010 117 11   Download

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến Thức : - Củng cố và bổ sung kiến thức lí thuyết về ngành trồng trọt và chăn nuôi. Kỹ năng:- Rèn kĩ năng sử lí bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ cụ thể là tính cơ cấu phần trăm, tính tốc độ tăng trưởng lấy gốc 100,0% - Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu hình

  pdf6p abcdef_31 13-09-2011 384 11   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành trồng trọt; đánh giá thực trạng sản xuất, kết quả và hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế trong ngành trồng trọt; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở xã Nam Tân huyện Nam đàn tỉnh Nghệ An.

  pdf38p bautroibinhyen1 02-11-2016 54 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Địa lý ngành trồng trọt
p_strCode=dialynganhtrongtrot

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản