intTypePromotion=3

Dịch vụ công ích đô thị

Xem 1-20 trên 117 kết quả Dịch vụ công ích đô thị
 • Công văn 1218/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xây dựng

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 157 19   Download

 • Thông tư 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

  pdf7p myngoc 13-08-2009 327 75   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ; QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẢM BẢO DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf31p bupbebaggo 15-01-2013 61 4   Download

 • Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 12 0   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh khánh hòa về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của ubnd tỉnh Khánh Hòa.

  doc2p thiennga_12 19-03-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thi trình bày về định giá sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị và định giá sản phẩm xây dựng. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Đô thị và những ngành có liên quan.

  pdf90p 951864273 15-05-2012 220 72   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THANH TOÁN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

  pdf42p chuon-chuon 18-01-2012 189 38   Download

 • Công văn 592/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức công tác dịch vụ công ích đô thị

  doc1p danguyen 19-08-2009 52 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG TRONG ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf2p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 39 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf7p duanon 20-12-2011 72 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p naubanh_chung 23-01-2013 40 5   Download

 • THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

  pdf12p thanlannho 02-06-2011 51 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG VÀ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC TRONG DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p denlong_do 27-10-2011 53 2   Download

 • Mục đích trước tiên của đề tài nhằm hệ thống hóa lý luận về dịch vụ môi trường trên cơ sở lý luận khoa học.

  pdf3p nguyentienphong1802 29-05-2017 10 1   Download

 • Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND Quy định giá sản phẩm công ích dịch vụ môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

  pdf40p 0162987154 16-11-2017 31 1   Download

 • Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2012.

  pdf14p huongruoutinhnong123 27-03-2014 42 0   Download

 • Quyết định số 2836/QĐ-UBND ban hành sửa đổi một số nội dung của đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị ban hành kèm theo quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  doc3p trangan_123 03-03-2018 13 0   Download

 • Thông tư 17/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị

  doc5p thienthan 19-08-2009 95 8   Download

 • Người ta rất ít nghi ngờ về tính hữu dụng và đáng ao ước của các hệ thống thu phí dịch vụ công ích đô thị có cơ sở rộng đang ngày một tiến triển. Việc áp dụng các loại phí dịch vụ được thiết kế thích hợp hay, một cách tổng quát hơn, việc thu hồi chi phí dịch vụ đô thị từ những người thụ hưởng, có thể đóng góp cho việc cải thiện sự phân bổ nguồn lực bên trong nội bộ và giữa các khu vực thành thị. ...

  pdf40p maikitucxa135a 30-07-2011 78 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
673 lượt tải

p_strKeyword=Dịch vụ công ích đô thị
p_strCode=dichvucongichdothi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản