Dịch vụ xk

Xem 1-11 trên 11 kết quả Dịch vụ xk
 • Để đẩy mạnh hoạt động XK dịch vụ, việc nhận thức đầy đủ những cơ hội và thách thức trong quá trình triển khai cam kết của Việt Nam về tự do hóa thương mại dịch vụ là yêu cầu có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Bài viết nêu lên những cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của khu vực dịch vụ Việt Nam và những thách thức đối vơi Việt Nam trong xuất khẩu dịch vụ.

  pdf4p lalala06 30-11-2015 28 2   Download

 • Công văn 4351/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dịch vụ XK

  pdf2p minetuyen 15-08-2009 33 1   Download

 • Công văn 3587/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dịch vụ XK

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 45 1   Download

 • . Giao hàng XK cho cảng: - Giao Danh mục hàng hoá XK ( Cargo List) và đăng ký với phòng điều độ để bố trí kho bãi và lên phương án xếp dỡ - Chủ hàng liên hệ với phòng thương vụ để ký kết hợp đồng lưu kho, bốc xếp hàng hoá với cảng - Lấy lệnh nhập kho và báo với hải quan và kho hàng, - Giao hàng vào kho, bãi của cảng.

  pdf0p fpt_12 23-05-2013 85 38   Download

 • 1.1 Khái niệm - Thuế thu vào HH – DV: thuế gián thu, đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường PL thuế thu vào HH – DV? Thuế thu vào HH – DV gồm: thuế XK – NK, thuế TTĐB, thuế GTGT

  ppt44p nuber_12 26-08-2013 42 6   Download

 • 1.1 Khái niệm - Thuế thu vào HH – DV: thuế gián thu, đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường PL thuế thu vào HH – DV? Thuế thu vào HH – DV gồm: thuế XK – NK, thuế TTĐB, thuế GTGT

  ppt28p nuber_12 26-08-2013 34 5   Download

 • NT là PTTT, trong đó, nhà XK sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho NH phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua NH thu hộ cho nhà NK để được TT, chấp nhận HP hay chấp nhận các ĐK và điều khoản khác.

  ppt40p anhdungro 11-01-2011 218 96   Download

 • Đặc điểm của thuế quan  Thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, dịch vụ XNK qua các cửa khẩu và biên giới quốc gia (không đánh vào hàng hóa, dịch vụ lưu chuyển trong nội địa quốc gia).  Thuế quan là công cụ bảo vệ những lợi thế và hạn chế những bất lợi trong cạnh tranh thương mại của quốc gia.  Đối với XK: giảm thuế XK để khuyến khích XK những mặt hàng có lợi thế  Đối với NK: bảo hộ, chống hành vi bán phá giá, trả đũa thmai…...

  pdf31p cancer23 20-08-2012 214 38   Download

 • I - DỊCH VỤ: - Chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu thô, XK nông sản nhiệt đới . - Nơi tiêu thụ hàng hoá cho các nước TB nhập khẩu máy móc , thiết bị ,…

  doc6p thientam1001 13-09-2010 93 6   Download

 • B, GTSX ngành thủy sản, nông lâm - Trong đó DNNVV C, GTSX ngành Dịch vụ - Trong đó DNNVV 4. Tổng mức bán lẻ HHDV trên địa bàn - Trong đó DNNVV 5. Kim ngạch XK HHDV trên địa bàn - Trong đó DNNVV 40.600 6.Tổng thu ngân sác trên địa bàn ( đã loại trừ tiền SDĐ, vay để đầu tư CSHT) - Trong đó DNNVV 7. Tổng số Lao động làm việc Người trên địa bàn - Trong đó DNNVV 135.000

  pdf16p lavie8 27-07-2011 32 4   Download

 • Xuất khẩu (XK) là một trong những hoạt động kinh tế trọng yếu của bất kỳ quốc gia nào dù là phát triển hay đang phát triển. Việc thực hiện XK hay phát triển xuất khẩu sẽ tác động lμm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới và góp phần cải thiện thu nhập cho ng−ời lao động.

  pdf192p thannong1311 14-09-2012 28 9   Download

Đồng bộ tài khoản