intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều hành giá bán xăng dầu

Xem 1-20 trên 35 kết quả Điều hành giá bán xăng dầu
 • Quyết định 79/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu

  doc2p nguyendung 13-08-2009 94 21   Download

 • Bài viết Thực trạng điều hành giá xăng dầu ở Việt Nam và gợi ý chính sách trình bày phân tích thực trạng điều hành giá xăng dầu của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua kể từ khi Nghị định số 83/20I4/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực, từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chính sách giá đối với mặt hàng xăng dầu nhằm bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p dangthitrangtrang 07-05-2018 35 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 78/2008/qđ-btc về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawttnh18 19-11-2009 46 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công điện số 8261/bct-tttn về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do bộ công thương điện', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawttnh18 19-11-2009 59 3   Download

 • Quyết định 78/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu

  doc3p nguyendung 13-08-2009 107 13   Download

 • Công văn số 1798/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p lanhuann 16-05-2020 7 0   Download

 • Công văn số 2587/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p lanhuann 16-05-2020 4 0   Download

 • Công văn số 3006/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p lanhuann 16-05-2020 3 0   Download

 • Công văn số 3397/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p lanhuann 16-05-2020 2 0   Download

 • Công văn số 343/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 944/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p gusushuangbi 24-05-2020 6 0   Download

 • Công văn số 7785/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 8258/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 4286/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 0 0   Download

 • Công văn số 4720/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 0 0   Download

 • Công văn số 5531/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 2 0   Download

 • Công văn số 6012/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 2 0   Download

 • Công văn số 2647/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p yuziyuan 23-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 3006/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p yuziyuan 23-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 3466/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p yuziyuan 23-06-2020 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều hành giá bán xăng dầu
p_strCode=dieuhanhgiabanxangdau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2