intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều kiện hoạt động đại biểu Quốc hội

Xem 1-20 trên 20 kết quả Điều kiện hoạt động đại biểu Quốc hội
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá những kết quả đã được, những tồn tại và hạn chế từ thực tiễn hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, từ đó tác giả đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

  pdf121p mucong999 04-03-2021 8 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2018 trình bày các nội dung chính sau: Quyền con người trong cách mạng công nghiệp lần thứ bốn, bảo đảm điều kiện hoạt động cho đại biểu Quốc hội, nhà nước pháp quyền với môi trường pháp lý kinh doanh, trách nhiệm giải trình trong quản trị công ty ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viankanra2711 11-09-2020 14 2   Download

 • Đại biểu Quốc hội do cử tri bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Để đại biểu Quốc hội thực hiện được sứ mệnh của mình trước nhân dân thì nhất thiết phải có các điều kiện phù hợp để đại biểu Quốc hội làm việc. Điều này góp phần đến quyết định hiệu quả công việc cũng như vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội trước nhân dân và xã hội.

  pdf5p viankanra2711 11-09-2020 21 0   Download

 • Trong điều kiện này, khi phần lớn các đại biểu Quốc hội nước ta đang làm việc theo chế độ không chuyên trách, hầu hết các dự án luật được giao cho các bộ, ngành soạn thảo, thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các văn bản luật do Quốc hội thông qua.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 18 0   Download

 • Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND ban hành quy định về một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

  doc2p tomtit999 12-06-2020 11 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ban hành quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

  doc7p tommuni999 10-06-2020 15 0   Download

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ban hành về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

  doc11p solacduy999 22-04-2020 28 0   Download

 • Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 ban hành quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;...

  pdf4p nghivanquyet0908 24-11-2017 46 0   Download

 • Bài giảng Các điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động của ĐBQH (đại biểu Quốc hội) hoạt động và một số chế độ chính sách của ĐBQH bao gồm những nội dung về văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đảm bảo hoạt động và chế độ chính sách của ĐBQH; điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội; một số chế độ chính sách của ĐBQH.

  ppt11p cocacola_02 25-09-2015 64 4   Download

 • Bài giảng Các kỹ năng của ĐBQH trong hoạt động tham vấn do Lương Phan Cừ biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số kỹ năng của đại biểu Quốc hội trong tham vấn như kỹ năng xác định vấn đề tham vấn; kỹ năng điều hành khi tham vấn; kỹ năng lắng nghe và đối thoại; kỹ năng tương tác với các bên liên quan trong tham vấn.

  ppt7p cocacola_02 25-09-2015 61 2   Download

 • "Các tổng công ty 90, 91 phải có một chiến lược phát triển lâu dài, ít nhất là đến năm 2001, không có chiến lược thì như là đi mà không nhìn thấy đường ", đó là lời phát biểu của thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Tổng công ty Nhà nước nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các Tổng công ty diễn ra trong hai ngày 23-24.8.1999, tại Hà Nội. Đây cũng là nhận định đúng đắn và yêu cầu cấp bách đối với khu vực kinh tế Nhà...

  pdf26p songngu1311 05-12-2012 126 31   Download

 • Thị trường chứng khoán (TTCK) được xem là đặc chưng cơ bản,là biểu tượng của nền kinh tế hiện dại.Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế,phù hợp với các diều kiện kinh tế chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhà nước ta xác định TTCK là …

  pdf51p intel1212 05-12-2012 108 10   Download

 • Trong bối cảnh chung hiện nay, mọi quốc gia đều có sự tham gia vào quá trình phân công lao động khu vực và thế giới. Nhận thức được tầm quan trong của vấn đề tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng đã khẳng định: " Kiên trì chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả". Việt Nam là một nước nông nghiệp có điều kiện tự nhiên thích hợp tiềm lực lao động thích hợp với việc...

  pdf96p thuytienvang_1 29-10-2012 136 26   Download

 • Hoạt động thực tiễn các trại sáng tác điêu khắc quốc tế vừa qua của chúng ta chưa đủ tầm, đủ mạnh, còn nhiều bất cập:... Nổi cộm nhất không ít trại chưa tư vấn và mời được các nhà điêu khắc tiêu biểu trong và ngoài nước. Một nhân tố quyết định đến chất lượng tác phẩm hiện diện trong trại hay việc qui hoạch vườn tượng chiếm lĩnh không gian cụ thể nào trong không gian kiến trúc đô thị?! Trại sáng tác điêu khắc quốc tế là sản phẩm của thời kỳ đất nước đổi mới,...

  pdf8p gietnggiandoi 25-09-2012 51 4   Download

 • Chân dung họa sĩ lúc trẻ Tên khai sinh Nguyễn Sáng Sinh 1923 Tiền Giang Mất 1988 Thành phố Hồ Chí Minh .Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động sơn dầu và sơn mài Đào tạo Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ Giải thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Sáng (1923-1988) là một danh họa của Việt Nam, có nhiều đóng góp tiêu biểu cho hội họa hiện đại Việt Nam. Ông sinh tại làng Điều Hoà, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc Thành phố Mỹ Tho , tỉnh Tiền Giang). Ông là hoạ sĩ có tư tưởng, giải quyết vấn đề xã hội lớn lao, gay...

  pdf7p chuyenphimbuon 08-09-2012 108 9   Download

 • Định hướng đổi mới PPDH đã được khẳng định trong “Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X” của Đảng Cộng Sản Việt Nam là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới tổ chức cơ cấu, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”[28]. Trong luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tháng 12 năm 1998 ở mục 2 trong điều 4 cũng nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự...

  pdf79p cancer23 02-08-2012 136 29   Download

 • Tại phiên họp đầu tiên ngày 2/3/1946 Quốc hội khóa I đã thông qua bản Tuyên ngôn của Quốc hội Việt Nam. Đây là văn kiện chính trị, pháp lý quan trọng chứa đựng những nội dung mang tính nguyên tắc xác định phương hướng hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Tuyên ngôn của Quốc hội không chỉ là một văn kiện có tính lịch sử mà còn có giá trị trường tồn, là ngọn cờ tư tưởng cho các thế hệ đại biểu Quốc hội nghiên cứu, học tập và vận dụng trong điều kiện mới. ...

  pdf14p hoa_bachhop 26-02-2012 62 7   Download

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang; Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 17 tháng 11 năm 2009 theo Tờ trình số 192/DHCDBT/2009 ngày 02 tháng 11 năm 2009. Tổng số cổ đông gửi thư biểu quyết là 942 người, tương ứng với với số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.770.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.45%/Vốn điều lệ....

  pdf2p muaythai9 18-11-2011 77 2   Download

 • Thị trường chứng khoán (TTCK) được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế, phù hợp với các điều kiện kinh tế - chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế, trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các kinh nghiệp và mô hình TTCK trên thế giới, Việt Nam đã quyết định thành lập TTCK với những đặc thù riêng biệt: Thành lập 2 trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) ở Thành...

  pdf67p condaucon 26-07-2011 99 24   Download

 • Nghị quyết TW2 ngày14 tháng 09 năm 2005, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định một số vấn đề chủ yếu:" Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh và bền vững…"....

  pdf21p toyotayaris 06-08-2010 251 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều kiện hoạt động đại biểu Quốc hội
p_strCode=dieukienhoatdongdaibieuquochoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2