intTypePromotion=1
ADSENSE

Định giá dựa trên chi phí

Xem 1-20 trên 156 kết quả Định giá dựa trên chi phí
 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 6 Giúp bạn xác định giá dựa trên chi phí và lợi nhuận mục tiêu. N goài ra bạn còn xác định được giá dựa trên nhu cầu thị trường và giá cạnh tranh .

  pdf41p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 103 25   Download

 • Chiến lược định giá cho sản phẩm hay dịch vụ là một phần quan trọng trong các hoạt động marketing hỗn hợp nhưng thường ít được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Việc định giá có một tác động rất lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên tham khảo để nâng cao kỹ năng học tập.

  pdf4p qsceszwadx 27-09-2012 146 27   Download

 • Các khái niệm chính Phương pháp thu nhập: là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong tương lai có thể nhận được từ việc khai thác tài sản thành giá trị hiện tại của tài sản (quá trình chuyển đổi này còn được gọi là quá trình vốn hóa thu nhập) để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. Tỷ suất chiết khấu: là một phân số dùng để chuyển đổi dòng thu nhập dự tính trong tương lai thành giá trị hiện tại...

  pdf83p leetinh 23-10-2012 387 66   Download

 • Ví dụ đưa ra để tính toán trong phần 10 dựa trên các kỹ thuật phân tích ở phần 9 nhưng với mức độ phức tạp hơn

  pdf8p trinhnk 16-07-2010 144 60   Download

 • Dựa trên chi phí quá khứ: tổng hợp các khoản chi phí đã phát sinh trong quá trình xây dựng. Dựa trên chi phí thay thế, tái tạo: áp dụng đối với TSVH có thể nhận dạng được và có thể tạo ra một sự thay thế cho nó

  pdf3p bttanh4084857 20-12-2010 211 57   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: Hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm Liệt kê và giải thích bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá. Hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên chi phí. Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên nguyên vật liệu và thời gian lao động. Thảo luận những vấn đề liên quan khi định giá cho sản phẩm mới. ...

  pdf23p little_angel_0590 30-03-2011 77 12   Download

 • Bài 9 Phân tích chi phí & quyết định về giá thuộc bài giảng kế toán quản trị, mục tiêu học tập của bài này nhằm hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm, liệt kê và giải thích bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi nhuận, thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên chi phí,...

  pdf38p kevinle124 30-05-2014 57 7   Download

 • Chương 6 giúp người học hiểu về "Định giá trong thực tiễn". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Bản chất của giá cả, các chính sách giá của doanh nghiệp độc quyền, phân tích phương pháp định giá dựa trên chi phí, các chính sách giá để tạo được ưu thế chiến lược.

  pdf18p sangbanmai_0906 17-01-2018 16 1   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: Hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm Liệt kê và giải thích bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá. Hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên chi phí. Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên nguyên vật liệu và thời gian lao động. ...

  pdf23p newbievnx 16-03-2011 579 121   Download

 • Mục tiêu Hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm Liệt kê và giải thích bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá. Hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên chi phí. Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên nguyên vật liệu và thời gian lao động. Thảo luận những vấn đề liên quan khi định giá cho sản phẩm mới. Mô tả những ràng buộc của luật pháp đối với việc định giá...

  pdf26p gau_baloo 27-08-2010 250 111   Download

 • Hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đã tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt .... giữa các doanh nghiệp ,sự cạnh tranh chủ yếu xoay quanh vấn đề về chất lượng và giá cả sản phẩm .Chúng ta biết rằng giá thị trường của sản phẩm được xác định dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết tạo ra sản phẩm .Tuy nhiên giá cả sản phẩm do doanh nghiệp định ra dựa trên cơ sở hao phí ,lao động cá biệt thực tế của từng doanh nghiệp .Nếu...

  pdf58p meomayhamchoi 29-06-2011 94 18   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu việc vận dụng phương pháp ABC nhằm quản lý tốt nhất chi phí tại các dây chuyền sản xuất. Quản trị chi phí sản xuất tốt sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá nguồn lực tiêu hao tại các nhà máy sản xuất. Vận dụng phương pháp ABC nhằm cung cấp cho nhà quản lý một cái nhìn sâu sắc để quản lý nhiều vấn đề trong quá trình sản xuất, giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giảm chi phí sản xuất và sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất.

  pdf4p viboruto2711 21-05-2019 24 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm vào việc nghiên cứu quy trình nghiên cứu thuế và cách vận dụng quy trình nghiên cứu thuế vào việc hoạch định thuế. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính dựa trên cơ sở phỏng vấn chuyên sâu, đồng thời truy cập cơ sở dữ liệu các văn bản pháp luật là phương pháp thu thập dữ liệu của bài viết. Nghiên cứu này bắc nhịp cầu nối giữa việc nghiên cứu theo mô hình lý thuyết và việc nghiên cứu thuế cho việc hoạch định thuế.

  pdf9p vihitachi2711 03-05-2019 23 1   Download

 • Trên thế giới, các nhà khoa học nghiên cứu và phát hiện ra mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế. Tư duy trong việc thực hiện chi phí giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và đạt tối đa hóa lợi nhuận là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp tổ chức và cá nhân trong xã hội. Nó không chỉ đánh giá được việc quản lý hiệu quả của doanh nghiệp, tổ chức mà còn giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định nhanh chóng dựa vào việc thực hiện chi phí...

  doc59p bantotcuatoi_0506 20-05-2010 946 314   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình nguyên tắc phương pháp thẩm định giá - phần cuối . Phương pháp chi phí giảm giá 3.1 Cơ sở lý luận - Dựa trên giả định rằng giá trị của tài sản cần định giá có thể được đo bằng chi phí làm ra một tài sản tương tự và coi đây như là một vật thay thế. - Dựa chủ yếu vào nguyên tắc thay thế. 3.2 Trường hợp áp dụng - Định giá các tài sản không có chức năng sinh lời, các tài sản chuyên dùng, đơn chiếc; - Định...

  pdf5p tiennuhoiai 02-07-2010 451 234   Download

 • Cơ sở lý luận của phương pháp này là giá trị thị trường của 1 tài sản bao gồm tất cả giá trị hiện tại của tất cả các khoản lợi nhuận tương lai có thể nhận được từ tài sản. Phương pháp thu nhập dựa trên cơ sở chuyển đổi 1 dòng thu nhập hàng năm thành 1 tổng số vốn. Quá trình chuyển đổi các dòng thu nhập trong tương lai thành giá trị vốn hiện tại như là 1 quá trình vốn hóa và nó được thể hiện đơn giản như sau: Giá trị vốn = Thu nhập...

  pdf6p cctaichinh 10-09-2010 420 190   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp như hiện nay, các Doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định chiến lược đế khẳng định sự tồn tại và phát triển trên thương trường. Khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp được dựa trên nhiều yếu tố nhưng trong đó giá cả là một trong những yếu tố quyết định lớn nhất. Khi quyết định đầu tư một dự án nào đó, Doanh nghiệp phải cân nhắc đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điều này có nghĩa là...

  doc119p nhaquantritaiba 15-06-2011 326 154   Download

 • Chi phí tiêu chuẩn (định mức chi phí) được thiết lập cho từng khoản mục chi phí sản xuất, dựa trên tiêu chuẩn về lượng và tiêu chuẩn về giá: Tiêu chuẩn về lượng (standard quantity); Tiêu chuẩn về giá (standard price).

  ppt41p newbievnx 06-03-2011 222 74   Download

 • Phân tích hoạt động kinh doanh phải cố gắng lượng hoá bằng cách dựa trên những dữ liệu được thu thập ( ngành thống kê) xây dựng thành các phương trình (ngành toán học kinh tế ) để kiểm chứng tính xác thực của lý thuyết và những sai biệt do các yếu tố không nhìn thấy, không thể giải thích khác (ngành kinh tế lượng) trước khi sử dụng chúng để phân tích dự báo. Mỗi nội dung phân tích đều có ý nghĩa đối với việc hình thành chiến lược kinh doanh lâu dài,...

  pdf23p ngocchi111 27-12-2010 197 66   Download

 • Giả định của mô hình CAPM • • Các nhà đầu tư ghét rủi ro, ra quyết định dựa trên suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn của suất sinh lợi . Thị trường hoàn hảo: vay và cho vay với lãi suất phi rủi ro, không có chi phí giao dịch, tất cả các tài sản đều có thể được chia nhỏ và mua bán trên thị trường, có thể bán khống, không có thuế, thông tin miễm phí

  pdf10p gianghce 13-11-2012 155 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định giá dựa trên chi phí
p_strCode=dinhgiaduatrenchiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2