intTypePromotion=1
ADSENSE

Định hướng dạy học

Xem 1-20 trên 6257 kết quả Định hướng dạy học
 • Bài giảng "Hóa công 1: Chương 3 - Thủy động lực học của chất lỏng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lưu lượng và vận tốc chuyển động của chất lỏng; Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lên độ nhớt; Chất lỏng phi Newton; Chế độ chuyển động của chất lỏng; Thí nghiệm của Reynold xác định chế độ chuyển động của chất lỏng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  ppt20p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa học 2: Chương 7 - Động hóa học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Một số khái niệm; Định luật tác dụng khối lượng; Thuyết va chạm hoạt động; Thuyết phức chất hoạt động; Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf52p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Chương 2 - Cân bằng hóa học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về cân bằng hóa học. Hằng số cân bằng; Phương trình đẳng nhiệt Van’t –Hoff; Mối liên hệ giữa các cách biểu diễn hằng số cân bằng; Cân bằng hóa học của các phản ứng dị thể; Cân bằng hóa học trong hệ thực; Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học; Các phương pháp xác định hằng số cân bằng.

  pdf27p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý: Chương 1 - Nhiệt động hóa học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm; Nguyên lý I; Định luật Hess; Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt; Nguyên lý II; Thế nhiệt động; Thế hoá học. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf34p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Khảo sát ảnh hưởng bã mật đường lên sự sinh trưởng và khả năng tích lũy astaxanthin của tảo Haematococcus pluvialis" đã sử dụng bã mật đường – một loại chất rắn từ mật đường cô đặc làm môi trường cung cấp các chất dinh dưỡng sạch nuôi cấy tảo. Kết quả cho thấy, bã mật đường có ảnh hưởng lên sự sinh trưởng và khả năng tích lũy astaxanthin của tảo Heamatococcus pluvialis... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây!

  pdf8p phuong62310 31-01-2023 2 1   Download

 • "Khảo sát hoạt tính kháng Candida albicans của phối hợp cao Trầu không (Piper betle L. Piperaceae) và tinh dầu Bách lí hương (Thymus vulgaris L. Lamiaceae)" cho thấy phối hợp cao Trầu không – tinh dầu Bách lí hương (1 mg : 4 μL) có hiệu quả cộng lực kháng C. abicans trên mô hình in vitro và mô hình tính thấm qua móng ex vivo. Đồng thời, bằng mô hình gây nhiễm móng ex vivo, nghiên cứu cũng đã xác định được phối hợp cao Trầu không 0,156 % (w/v) và tinh dầu Bách lí hương 0,625 % (v/v) có khả năng diệt nấm C. albicans ATCC 10231.

  pdf8p phuong62310 31-01-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu đơn lớp phân tử diazonium trên nền graphite bằng phương pháp cấy ghép điện hóa" trình bày phương pháp biến tính bề mặt vật liệu graphite nhiệt phân định hướng (HOPG) - một loại vật liệu đa lớp của graphene bằng phân tử 3,5-bis-tert-butylbenzenediazonium (3,5-TBD). Các nhóm chức tert-butyl gắn trên các vị trí 3,5 của vòng benzen làm cho các gốc aryl tự do sau khi hình thành không tương tác với những phân tử đã cấy ghép mà ưu tiên tạo liên kết với bề mặt điện cực HOPG để tạo thành màng đơn lớp phân tử.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Tổng hợp và thử hoạt tính in vitro kháng nấm, kháng khuẩn của hợp chất đồng (II) xitrat, định hướng làm chế phẩm phòng bệnh trên cây trồng" đã được tổng hợp thành công trong dung môi nước. Các yếu tố cho quá trình tổng hợp là nhiệt độ và tỷ lệ mol của các chất phản ứng đã được nghiên cứu. Cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây nhé các bạn!

  pdf6p phuong62310 31-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết "Vấn đề hội nhập quốc tế của các tạp chí khoa học ở Việt Nam hiện nay" có mục tiêu là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hướng tới hội nhập quốc tế của các tạp chí khoa học. Như thế nào là một tạp chí định hướng hội nhập quốc tế, thực trạng hiện nay của các tạp chí khoa học ra sao, giải pháp nào thúc đẩy các tạp chí khoa học hội nhập quốc tế là những nội dung được bài viết đề cập dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành" được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 463 SV khoa Dược thông qua khảo sát trực tiếp bằng bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết tại đây!

  pdf9p phuong62310 30-01-2023 7 1   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ôxy hoá lipid trong quá trình lên men đậu nành bởi vi khuẩn Bacillus subtilis" được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố (pH, nhiệt độ và thời gian lên men) trong quá trình lên men đậu nành bởi vi khuẩn Bacillus subtilis tới sự ôxy hoá lipid. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết tại đây.

  pdf5p phuong62310 30-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết Tổ chức dạy học dự án cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học chia sẻ các giai đoạn hướng dẫn và định hướng sinh viên xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học gồm ba giai đoạn với những yêu cầu về sản phẩm cần đạt ở mỗi giai đoạn.

  pdf6p vidumbledore 19-01-2023 12 1   Download

 • Bài viết Tích hợp Toán với Vật lí trong dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10 đề cập đến một số quan điểm về tích hợp, đặc điểm và vai trò của tích hợp, quy trình dạy học tích hợp Toán với Vật lí trong chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10 cũng như tổ chức cách dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10.

  pdf6p vidumbledore 19-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương 3: Khung định hướng và các vấn đề cơ bản trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: yếu tố thúc đẩy tăng trưởng logistics và quản lý chuỗi cung ứng; khung quản lý logistics và chuỗi cung ứng; các vấn đề cơ bản trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Việc giảng dạy yếu tố tình huống truyện trong các truyện ngắn “Vợ nhặt”, “Chiếc thuyền ngoài xa” và “Những đứa con trong gia đình” cần thiết phải được có một vị trí xứng đáng khi tiến hành phân tích các tác phẩm này ở chương trình Ngữ văn 12 Nâng cao. Việc giảng dạy đó nhất thiết phải gắn liền với việc trang bị cho học sinh những kiến thức lí luận đơn giản nhưng sâu sắc về tình huống truyện. Nếu không, những bài giảng về tác phẩm sẽ đặt học sinh vào thế phải chấp nhận một cách thụ động. Và do vậy, học sinh cũng sẽ dễ dàng quên nhanh những loại kiến thức mang tính áp đặt như vậy.

  pdf14p phuong3659 11-01-2023 58 2   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh" được nghiên cứu với mục đích khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học và quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường THCS tại TP. Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường THCS TP.

  pdf43p phuong3659 11-01-2023 6 1   Download

 • Giáo trình "Kỹ năng và phương pháp dạy học nghề" là một bộ phận của Bộ môn “Lý luận dạy học”, nhằm cung cấp cho người học các kiến thức khoa học về lý luận thiết kế dạy học, kỹ năng dạy học nghề, phương pháp dạy học, cũng như lý thuyết về kiểm tra đánh giá thành tích học tập của người học, đồng thời là những định hướng giúp người học có thể thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ dạy học sau này.

  pdf59p phuong3659 11-01-2023 11 1   Download

 • Giáo trình "Lôgic học - Tổng cục Dạy nghề" cung cấp những kiến thức cơ bản về Lôgíc hình thức, giúp người học hiểu được các hình thức và quy tắc, quy luật chi phối sự phát triển của tư duy con người. Từ đó nâng cao trình độ tư duy, tạo ra thói quen suy nghĩ lôgíc, nâng cao tính chính xác trong ngôn từ. Đồng thời định hướng và chỉ đạo đúng đắn hoạt động của mỗi con người... Cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình tại đây nhé các bạn

  pdf56p phuong3659 11-01-2023 8 1   Download

 • Giáo trình "Phương tiện dạy học" dùng đào tạo giáo viên dạy nghề là một bộ phận tất yếu hợp thành các môn sư phạm nghề. Nội dung tập tài liệu này nhằm định hướng vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu khai thác, sử dụng các phương tiện dạy học sao cho có hiệu quả, đồng thời góp phần hình thành năng lực sư phạm nghề của người giáo viên, đây là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích với những giáo viên dạy nghề và các cán bộ quản lý quá trình đào tạo trong trường Trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình tại đây.

  pdf29p phuong3659 11-01-2023 8 1   Download

 • Giáo trình "Phương tiện dạy học" dùng đào tạo giáo viên dạy nghề là một bộ phận tất yếu hợp thành các môn sư phạm nghề. Nội dung tập tài liệu này nhằm định hướng vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu khai thác, sử dụng các phương tiện dạy học sao cho có hiệu quả, đồng thời góp phần hình thành năng lực sư phạm nghề của người giáo viên, đây là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích với những giáo viên dạy nghề và các cán bộ quản lý quá trình đào tạo trong trường Trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình tại đây.

  pdf35p phuong3659 11-01-2023 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định hướng dạy học
p_strCode=dinhhuongdayhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2