intTypePromotion=1
ADSENSE

Định luật Boyle Mariotte

Xem 1-14 trên 14 kết quả Định luật Boyle Mariotte
 • Bài thuyết trình Vật lý nhóm 4 tập hợp các bài tập và đáp án các câu hỏi liên quan đến: định luật Boyle - Mariotte, định luật Sác - lơ, phương trình trạng thái của khí lí tưởng; phần hai là lý thuyết phần Chất rắn với các nội dung chính: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình, tinh thể và mạng tinh thể, vật rắn đơn tinh thể và vật rắn đa tinh thể, chuyển động nhiệt ở chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành Vật lý.

  ppt17p thuynhu2810 26-04-2014 149 15   Download

 • Kiến thức Hiểu định luật Boyle – Mariotte và vẽ được đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất theo nhiệt độ trên đồ thị. 2. Kỹ năng - Quan sát và theo dõi thì nghiệm, từ đó rút ra định luật Boyle – Mariotte. - Vận dụng được định luật để giải thích các hiện tượng thực tế và giải các bài toán liên quan. - Biết vẽ đồ thị biểu diễn quá trình đẳng nhiệt trên các hệ trục tọa độ khác nhau. - Có thái độ khách quan, kiên nhẫn khi theo dõi và tiến...

  pdf4p vnexpress1209 19-12-2010 139 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'định luật boyle – mariotte', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p traxanh0123 21-09-2011 142 7   Download

 • Quan sát và theo dõi thí nghiệm, tứ đó suy ra định luật Boyle Mariotte. Biết vận dụng định luật để giải thích hiện tượng khi bơm khí ( bơm xe đạp) và giải bài tập. - Biết vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất và nhiệt độ trên đồ thị

  pdf7p abcdef_51 18-11-2011 86 2   Download

 • Kiến thức Hiểu định luật Boyle – Mariotte và vẽ được đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất theo nhiệt độ trên đồ thị. 2. Kỹ năng - Quan sát và theo dõi thì nghiệm, từ đó rút ra định luật Boyle – Mariotte. - Vận dụng được định luật để giải thích các hiện tượng thực tế và giải các bài toán liên quan.

  pdf4p abcdef_51 18-11-2011 82 2   Download

 • Chương 6 "Chất khí" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập và lý thuyết tóm tắt về thuyết động học phân tử chất khí, cấu tạo chất, định luật Boyle-Mariotte, định luật Charles, nhiệt độ tuyệt đối, phương trình trạng thái của khí lý tưởng, định luật Gay Lussac,...

  doc7p chelsea256 16-03-2016 68 4   Download

 • Kiến thức - Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái. 2. Kỹ năng - Từ phương trình trạng thái suy ra các phương trình ứng với các quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích. - Vận dụng phương trình trạng thái của...

  pdf5p vnexpress1209 19-12-2010 358 39   Download

 • Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái.

  pdf5p abcdef_51 18-11-2011 231 39   Download

 • Kiến thức - Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái.

  pdf6p traxanh0123 21-09-2011 405 30   Download

 • Đối với hỗn hợp đồng đều các khí lý tưởng không có phản ứng hóa học với nhau có thể coi tương đương với một chất khí lý tưởng đồng nhất, có thể sử dụng được các định luật Boyle - Mariotte và Gay - lussac cũng như các phương trình trạng thái. Nhưng cần thay vào các đại lượng tương đương của hỗn hợp trên cơ sở biết được các số lượng và tỷ lệ hỗn hợp của các khí thành phần....

  pdf0p ngoctan_cntn 16-10-2012 123 14   Download

 • Biết cách tổng hợp kết quả của định luật Boyle – Mariotte và Charles để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của 3 đại lượng : Thể tích, áp suất và nhiệt độ của một lượng khí xác định. Biết cách suy ra quy luật của sự phụ thuộc thể tích một lượng khí có áp suất không đổi vào nhiệt độ của nó, dựa vào phương trình trạng thái.

  pdf9p abcdef_51 18-11-2011 163 12   Download

 • Trong quá trình DH, hoạt động chính của GV là điều khiển định hƣớng, tổ chức hoạt động học tập cho HS, hoạt động chính của HS là tích cực, tự lực, chủ động tìm tòi tri thức. Tuy nhiên, chất lƣợng thu lƣợm đƣợc kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, sự phát triển nhận thức phụ thuộc vào mức độ tích cực của HS trong quá trình học tập.

  pdf134p greengrass304 11-09-2012 120 43   Download

 • Đối với hỗn hợp đồng đều các khí lý tưởng không có phản ứng hóa học với nhau có thể coi tương đương với một chất khí lý tưởng đồng nhất, có thể sử dụng được các định luật Boyle-Mariotte va2 Gay-lussac cu4ng nhu7 ca1c phu7o7ng tri2nh tra5ng thai,,,

  pdf0p thetrach91 09-10-2012 116 27   Download

 • Định nghĩa và các khái niệm: – Là loại khí không có sự tương tác giữa các phân tử, xem như thể tích bằng 0, luôn nghiệm đúng các định luật thực nghiệm. – Các thông số trạng thái và phương trình trạng thái: Phương trình trạng thái biểu diễn mố liiên hệ giữa các thông số trạng thái, thường dùng 3 thông số: nhiệt độ, áp suất và thể tích CHƯƠNG 1: KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC 1.1.2. Các định luật thực nghiệm Boyle Mariotte Charles Gay Lussac pV = const hay p1V1 = p2V2 Avogadro  hệ quả Phương trình trạng thái khí...

  pdf26p paradise_12 04-01-2013 1540 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định luật Boyle Mariotte
p_strCode=dinhluatboylemariotte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2