Định mức chi tiêu tài chính

Xem 1-20 trên 1245 kết quả Định mức chi tiêu tài chính
 • Chế độ, định mức chi tiêu tài chính tại quy định này phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) bao gồm:

  pdf8p conchokon 24-09-2012 52 1   Download

 • Quyết định 63/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội

  pdf7p lythong 18-08-2009 199 27   Download

 • Quyết định 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội

  pdf6p mychau 18-08-2009 136 19   Download

 • Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf9p 0162987154 16-11-2017 2 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf7p naubanh_tet 01-02-2013 27 4   Download

 • Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND ban hành về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

  doc30p nghiquyet01 20-11-2017 2 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p naubanh_tet 01-02-2013 23 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH NAM ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

  pdf6p naubanh_tet 01-02-2013 32 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH NINH THUẬN

  pdf5p noel_vui 13-11-2012 27 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf10p noel_vui 13-11-2012 27 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH BẮC GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf7p noel_vui 13-11-2012 36 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf9p noel_vui 13-11-2012 22 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf7p stingdautaydo 05-12-2012 17 2   Download

 • Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Tháp.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 52 1   Download

 • Bài giảng Những quy định pháp lý về tài chính - ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về tài chính, pháp luật về ngân sách Nhà nước, ngân sách và quỹ ngân sách Nhà nước, quy định hệ thống ngân sách Nhà nước, tiêu chí - định mức - phân bổ và chi ngân sách,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt28p cocacola_03 05-10-2015 35 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf7p cunghoangdao 28-12-2012 32 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CỦA TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p naubanh_tet 01-02-2013 19 4   Download

 • Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp bằng ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

  pdf6p lawttnh11 13-11-2009 31 3   Download

 • Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf6p lawttnh13 13-11-2009 40 3   Download

Đồng bộ tài khoản