intTypePromotion=1
ADSENSE

Đời sống và sự phát triển

Xem 1-20 trên 4028 kết quả Đời sống và sự phát triển
 • Giáo trình Ngư nghiệp đại cương cung cấp một số kiến thức như: Các định nghĩa căn bản trong nuôi trồng thủy sản; Lịch sử phát triển, hiện trạng và vai trò của nghề cá; Khái quát về đặc tính môi trường ao nuôi cá; Khái quát về đời sống cá thể thuỷ sinh vật; Những nguyên lý căn bản trong nuôi cá; Một số mô hình nuôi thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p namkimcham25 03-10-2022 5 0   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh" được nghiên cứu nhằm đánh giá năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các em học sinh THPT. Góp phần mở rộng tầm nhìn, làm phong phú kinh nghiệm cuộc sống, phát huy năng lực tư duy và nâng cao sự hiểu biết về văn hóa, xã hội của các quốc gia, dân tộc trên thế giới cũng như hiểu biết sâu hơn về văn hóa và xã hội của chính dân tộc mình, đặt nền tảng cho việc tiếp tục học ở các cấp học cao hơn, học tập suốt đời và sự phát triển toàn diện của học sinh.

  doc28p ngphuong321 30-09-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Địa lý lớp 10 bài 40 "Địa lý ngành thương mại" giúp các em học sinh Kiến thức biết được vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và đối với việc phục vụ đời sống của nhân dân, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Hiểu được những nét cơ bản của thị trường thế giới và biến động của nó trong những năm gần đây, những tổ chức thương mại lớn trên thế giới hiện nay. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  doc5p ngphuong321 30-09-2022 4 1   Download

 • Pụt là một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người Tày ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Đây là một thể loại văn nghệ có tính tổng hợp, những bài ca có tính nghi lễ. Cuốn sách Pụt Kỳ Yên được nhóm tác giả biên soạn nhằm giới thiệu, bảo tồn những nét đặc sắc trong đời sống của dân tộc Tày. Pụt Kỳ Yên được sáng tác theo thể thơ 5 chữ, đôi khi xen kẽ 6 chữ 7 chữ hoặc cũng có thể là 8, 9 chữ. Sự linh hoạt chuyển đổi về số lượng câu, chữ và đặc biệt ở cách gieo vần trong từng câu đã góp phần mở rộng, phát triển và làm phong phú thêm giai điệu, tiết tấu của Pụt.

  pdf309p runordie8 05-09-2022 8 1   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học" của GV. Hoàng Thị Kim Liên biên soạn với mục đích giúp các bạn sinh viên có kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai đoạn phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Cùng với đó, các bạn sẽ nâng cao khả năng luận chứng được khách thể và đối tượng nghiên cứu của một khoa học và một vấn đề nghiên cứu, phân biệt được những vấn đề chính trị - xã hội trong đời sống hiện thực. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf60p phuongnguyen1704 18-09-2022 17 3   Download

 • Bài viết Nội thất Nhật Bản: Truyền thống và hiện đại phân tích sự phát triển và đổi mới của nội thất Nhật Bản dưới góc độ lịch sử và các nghiên cứu so sánh giữa một số quốc gia từ hai khía cạnh: Văn hóa sống của người Nhật và sự phát triển của thiết kế nội thất Nhật Bản.

  pdf7p vihennessey 26-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Sự sẵn lòng chi trả cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ lục bình chuẩn hoá OCOP của người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ phân tích thị hiếu và các yếu tố ảnh hưởng đến thị hiếu của người dân Thành phố Cần Thơ nhằm xác định mức sẵn lòng chi trả cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình để góp phần đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến sản phẩm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông hộ sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình được ổn định hơn.

  pdf16p vihennessey 26-09-2022 10 1   Download

 • Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Phần 1 gồm có những nội dung: Chương 1 – Nông thôn nông nghiệp nước ta và đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương 2 – Khảo sát một số lĩnh vực trong đời sống văn hóa — xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 3 – Văn hóa làng xã trong việc xây dựng đời sống, kinh tế - xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; Chương 4 – Làng nghề, một yếu tố văn hóa truyền thống trong sự phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf73p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên, luận văn "Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học An Giang" đề xuất các biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian tới, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng cũng như cả nước nói chung.

  pdf114p bakerboys10 07-09-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy; đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy; vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của con người và xã hội loài người thời nguyên thủy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 50 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh kể tên và nhận biết được một số dạng năng lượng quen thuộc và một số nguồn năng lượng quan trọng (năng lượng không tái tạo, các năng lượng tái tạo...); lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng; biết được vai trò của năng lượng đối với đời sống và sự phát triển; các nguồn năng lượng thông dụng là có hạn;...

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 9 1   Download

 • Giáo án môn Sinh học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được đối tượng, các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học; trình bày được mục tiêu môn Sinh học; phân tích được vai trò của sinh học đối với đời sống hàng ngày, với sự phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề toàn cầu; trình bày được định nghĩa về phát triển bền vững, vai trò của sinh học với sự phát triển bền vững môi trường sống;...

  doc44p manhitieulinh 29-08-2022 57 2   Download

 • Giáo án môn Vật lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí; trình bày được quá trình phát triển của Vật lí; phân tích được một số vai trò và ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật; nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau;...

  doc17p manhitieulinh 29-08-2022 33 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sơ lược các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy; trình bày được những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của xã hội nguyên thủy; nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như xã hội loài người; nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam;...

  pdf7p gianghavan18 18-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được cơ sở hình thành các nề văn minh cổ trên đất nước Việt Nam; trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam; liên hệ để thấy được sức sống trường tồn và ý nghĩa, vai trò của những thành tựu văn minh đó đối với việc phát triển của quốc gia Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p gianghavan18 18-08-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Đời sống văn hóa tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa" trình bày lý luận cơ bản về văn hóa, đời sống văn hóa, cấu trúc đời sống văn hóa, vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và khái quát về xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; khảo sát và đánh giá thực trạng đời sống văn hóa ở xã Hoằng Quý từ năm 2005 đến năm 2014, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

  pdf119p unforgottennight01 11-08-2022 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kinh tế - Xã hội, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông - lâm nghiệp sau khi giao tại xã Tư nghĩa - huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng" là đề xuất được các giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm sử dụng hiệu quả đất lâm nông nghiệp sau khi giai tại xã nhằm góp phần vào sự phát triển và cải thiện đời sống người dân đồng thời đảm bảo được môi trường sinh thái, bền vững.

  pdf102p bakerboys09 01-08-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Diễn xướng Châu Vân trong đời sống văn hóa của nhân dân Nam Định" trình bày khái quát nguồn gốc, lịch sử phát triển và những hình thức, đặc điểm diễn xướng chầu văn ở Nam Định. Từ đó nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp cho vấn đề kế thừa và phát triển diễn xướng chầu văn hiện nay.

  pdf142p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Đề tài "Truyện tranh - Manga Nhật Bản và những bài học rút ra cho Việt Nam" tìm hiểu nguồn gốc lịch sử, tính văn học, thẩm mỹ và các giá trị văn hóa của truyện tranh - manga Nhật Bản, để cùng bạn độc Việt Nam hiểu rõ hơn về manga và vai trò của nó trong đời sống sinh hoạt, cũng như trong sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.

  pdf94p bakerboys09 01-08-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Minh Thành - Hưng Yên - Quảng Ninh" nghiên cứu những vấn đề liên quan đến quản lý, SDĐ đai trên địa bàn xã, nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả SDĐ, góp phần vào sự phát triển và cải thiện đời sống người dân, đồng thời đảm bảo được môi trường sinh thái bền vững.

  pdf118p bakerboys09 01-08-2022 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đời sống và sự phát triển
p_strCode=doisongvasuphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2