Đòn bẩy từ văn hóa doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 29 kết quả Đòn bẩy từ văn hóa doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp (DN) lớn hay nhỏ, sở hữu nhà nước hay tư nhân, trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài, đều phải đối mặt với bài toán hợp tác giữa các cá nhân

  doc2p anvietcanh 15-10-2009 169 88   Download

 • Cân bằng giữa cá nhân và tập thể Trong khi doanh nghiệp nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận, cá nhân có thể có mối quan tâm khác và sẵn sàng hy sinh quyền lợi tập thể để theo đuổi mục đích riêng. Ba đòn bẩy để giải quyết vấn đề hóc búa trên của doanh nghiệp gồm: Văn hóa doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức; và chức năng công việc hàng ngày. Những giá trị, niềm tin mà mọi người làm việc trong doanh nghiệp cùng công nhận và tin tưởng chính là văn hóa doanh nghiệp.

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 203 128   Download

 • Từ đáy lòng, em xin bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến: - Các thầy cô Trường Đại học An Giang đã tận tình truyền đạt kiến thức nền tảng cơ sở, kiến thức chuyên sâu về Kinh Tế Doanh Nghiệp và cà kinh nghiệm sống quý báu, thực sự hữu hữu ích cho bản thân em trong thời gian thực tập và cả sau này. - Thầy Bùi Thanh Quang đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ em từ khi chọn đề tài, cách thức tiếp cận thực tiễn tại đơn vị thực tập đến khi hoàn chỉnh...

  pdf76p greenwind007 17-09-2012 189 87   Download

 • Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp. Biết cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời điểm thích hợp theo yêu cầu thực tế. Biết phân loại các dự án đầu tư, biết căn cứ vào các tiêu chuẩn thích hợp để đánh giá tính hiệu quả của các dự án, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

  pdf143p lizham3 03-08-2013 181 41   Download

 • Ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nguy cơ từ môi trường kinh doanh, và những trở ngại trong nội tại của doanh nghiệp trong việc hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho chủ sở hữu. Một trong những trở ngại đó chính là rủi ro. Rủi ro có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực, nhưng mặt tiêu cực thường được quan tâm hơn.

  doc62p teambqt 17-09-2013 105 34   Download

 • Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thực sự có bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng kể từ khi chính phủ ban hành nghịđịnh về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vào tháng 6/1998, trong đó nêu rõ các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp cổ phần hoá. Nghịđịnh này đã trở thành đòn bẩy đưa lộ trình ở cổ phần hoáđi nhanh hơn.

  pdf16p cugiai1311 01-11-2012 45 13   Download

 • Đối tượng khiếu nại là người xuất khẩu, bên vận tải, công ty bảo hiểm hàng hoá đơn khiếu nại phải kèm theo những bằng chứng về việc tổn thất, hoá đơn, vận đơn đường biển, đơn bảo hiểm. Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần vật tư thiết bị (MESCO) I. Giới thiệu chung về công ty MESCO 1.

  pdf10p ttcao4 04-08-2011 37 3   Download

 • Bài viết Những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trình bày: Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang bước vào thời kỳ kinh doanh thương mại điện tử phát triển bùng nổ, hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế và khu vực với tác động sâu sắc của cuộc cách mạng ứng dụng khoa học công nghệ. Trong bối cảnh đó, hóa đơn điện tử được xem như là một phương thức và giải pháp hiệu quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển,...

  pdf3p dangthitrangtrang 07-05-2018 8 0   Download

 • Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam có đoạn viết “tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế.

  doc52p lythiloan 04-06-2010 754 406   Download

 • Trong cơ chế tập trung hoá vấn đề tiền l ơng cha có sự quan tâm thích đáng, những quan điểm về tiền l ơng bộc lộ những thiếu sót trong nhận thức nhtiền l ơng không phải là giá cả sức lao động, cơ chế phân phối tiền l ơng phụ thuộc vào cơ chế phân phối thu nhập quốc dân. Điều đó cho thấy tiền l ơng trong cơ chế kế hoạch hóa không làm đợc vai trò là đòn bảy của kinh tế của mình.

  pdf82p antigone89 06-02-2012 274 138   Download

 • Hoá đơn kiêm vận chuyển Ngoài các chứng từ mang tính chất bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của nhà nước, trong các doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng dẫn như: (Mẫu 04 – VT) phiếu xuất vật tư kiêm hạn mức,(Mẫu 05- VT) biên bản kiểm nghiệm vật tư, ( Mẫu 07 – VT) phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và các chứng từ khác tuỳ thuộc đặc điểm tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động, thành phầ...

  pdf9p lavie8 27-07-2011 175 50   Download

 • 1.2.1.2.Hạch toán một số trường hợp chủ yếu a.Hạch toán hàng hoá mua ngoài Trường hợp hàng và hoá đơn cùng về,căn cứ vào hoá đơn,doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục kiểm nhận hàng hoá,sau đó lập phiếu nhập kho,kế toán căn cứ vào chứng từ liên quan đến hàng ghi sổ kế toán như sau:(hàng hoá thuộc đối tượng nộp thuế GTGT) Nợ TK156(156.

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 103 38   Download

 • 5.3. Trường hợp bán hàng có phát sinh chiết khấu giảm giá. Do công ty có nhiều khách hàng thường xuyên mua hàng hoá với khối lượng lớn nên để thu hút khách hàng công ty đã có quy định chính sách chiết khấu, giảm giá cho khách hàng tỷ lệ % nhất định trên doanh số mua chưa thuế của khách hàng cụ thể là: Ngày 11/1/2003 công ty bán hàng cho công ty đầu tư & phát triển nhà và công ty chấp nhận giảm giá cho đơn vị này một khoản tiền 4.575.000 đ. Đơn vị này chưa...

  pdf15p ttcao1 28-07-2011 109 37   Download

 • Năm 2002, VINATRANS DANANG đã triển khai thực hiện cổ phần hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước theo Nghị Định 44/1998/NĐ-CP của Chính Phủ.

  pdf12p ttcao2 28-07-2011 84 33   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế phát triển Công nghiệp hóa Hiện đại hóa và Toàn cầu hóa hiện nay, mục tiêu phát triển kinh tế, củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên Thế giới là mục tiêu hàng đầu của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Xuất phát từ mục tiêu đó, nhu cầu về vốn cho nền kinh tế ngày càng lớn và tín dụng Ngân hàng trở thành một kênh cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, là đòn bẩy quan...

  pdf51p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 55 28   Download

 • Doanh nghiệp lớn hay nhỏ, sở hữu Nhà nước hay tư nhân, trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài, đều phải đối mặt với bài toán hợp tác giữa các cá nhân và giữa cá nhân và tập thể. Trong khi doanh nghiệp nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận, cá nhân có thể có mối quan tâm khác và sẵn sàng hy sinh quyền lợi tập thể để theo đuổi mục đích riêng.

  pdf16p ivy1605 11-10-2010 68 21   Download

 • Nội dung: Dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị : bán hàng hoá, thành phẩm. Các nghiệp vụ này mua theo hình thức trả tiền sau, hoặc người mua trả tiền trước. - Phương pháp ghi sổ: Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ Cột B, C: Ghi số hiệu ngày tháng lập chứng từ kế toán Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán Cột 1: Ghi số tiền phải thu của người mua theo doanh số bán hàng....

  pdf12p ttcao2 30-07-2011 60 19   Download

 • * Hàng bán bị trả lại - Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại Nợ TK 157: Hàng Có TK 334: 4,123,800 Sau khi tính lương cho nhân viên phân xưởng,kế toán tiến hành trích BHXH,BHYT,KPKĐ và lên chứng.Dựa vào những sổ cái của các tài khoản 621,622,627 mà kế toán tập hợp được trong thời gian sản xuất đơn đặt hàng,qua đó kế toán sẽ lên chứng từ ghi sổ số....

  pdf10p lavie8 27-07-2011 38 7   Download

 • Đề tài đã khái quát hóa một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; vận dụng lý luận để tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế; bày tỏ ý kiến, đề xuất một số biện pháp khắc phục và rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực tế tại doanh nghiệp.

  pdf102p thangnamvoiva26 21-10-2016 9 3   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố cạnh tranh được đặc biệt chú ý. Các doanh nghiệp với nhiều hình thức sở hữu khác nhau cạnh tranh khốc liệt với nhau để giành chỗ đứng trên thị trường và cùng nhau đạt đến một mục tiêu là lợi nhuận. Lợi nhuận là đòn bảy kinh tế, là yếu tố cơ bản quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Lợi nhuận luôn là động cơ để các doanh nghiệp phấn đấu.

  doc29p minhtri 22-07-2009 700 377   Download

Đồng bộ tài khoản