intTypePromotion=1
ADSENSE

Dòng vào ra

Xem 1-0 trên 0 kết quả Dòng vào ra
 • Kết thúc chương, bạn có có thể : Đề cập đến các khái niệm về Stream. Mô tả các lớp InputStream và OutputStream. Mô tả vào ra mảng Byte. Thực hiện lọc và đệm vào/ra. Dùng lớp RandomAccesFile. Mô tả vào/ra chuỗi và ký tự. Dùng lớp PrinterWriter.

  doc22p stardust_tqh 08-10-2010 97 19   Download

 • Trong buổi học trước, chúng ta đã học về cách tạo các luồng đồng bộ. Ngăn chặn các luồng truy nhập đồng thời các đối tượng dùng chung. Toàn bộ tiến trình này được quản lý bởi cơ chế đợi thông báo (waitnotify). Phương thức wait() báo cho dòng gọi từ bỏ monitor và nhập vào trạng thái ngủ cho đến khi các luồng khác sử dụng xong monitor và gọi phương thức notify(). Phương thức notify() và notifyAll() tạo ra thông báo cho các luồng khác đã gọi phương thức wait() trên cùng đối tượng. Trong bài học trước, chúng ta cũng học về các điều...

  doc22p googlebest 16-11-2010 103 17   Download

 • Những tri thức Thiên văn học và Lịch pháp ra đời vào loại sớm nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông. Nó gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nông dân thời đó. Họ quan sát thiên văn để biết được thời điểm thích hợp để cày cấy. Dần dần, con người nhận ra rằng Mặt Trời, Mặt Trăng và những vì sao di chuyển theo một đường nhất định trên bầu trời, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình "Văn hóa cổ đại Phương Đông - Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt10p marblegem 09-09-2015 2186 126   Download

 • I. Phương pháp vào/ra dữ liệu bằng ngắt 1. Khái niệm ngắt Ngắt là khả năng dừng chương trình chính đang chạy để thực hiện một chương trình khác gọi là chương trình con xử lý ngắt. Khi CPU đang thực hiện chương trình chính đến dòng lệnh thứ n ngẫu nhiên ngoại vi thứ i xin phục vụ bằng cách phát ra tín hiệu IRQ(i) (Interrupt Request) đến CPU. Nói chung, CPU khi nhận được yêu cầu xin phục vụ của các ngoại vi nó sẽ thực hiện: •Ngừng xử lý chương trình chính. •Cất ngữ cảnh của chương trình hiện tại vào Stack mem. •Tìm địa chỉ...

  ppt76p tuanlinh8488 10-03-2011 566 71   Download

 • Bài giảng Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản Tin học 11 của một số giáo viên thiết kế sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo trong việc thiết kế slide giảng dạy. Qua bài học, học sinh biết thêm về cấu trúc của thủ tục vào ra, hiểu được khái niệm và chức năng của lệnh xuất dữ liệu. Với những bài giảng trong bộ sưu tập này, các bạn có thể tham khảo để tiết kiệm thời gian thiết kế bài giảng. Các bạn đừng bỏ lỡ các bài giảng này, hãy tham khảo để có những tiết học thú vị, sinh động.

  ppt15p 11hongphuc 07-03-2014 266 52   Download

 • 4.1 Mô tả chân của 8051. Mặc dù các thành viên của họ 8051 (ví dụ 8751, 89C51, DS5000) đều có các kiểu đóng vỏ khác nhau, chẳng hạn như hai hàng chân DIP (Dual In-Line Pakage) dạng vỏ dẹt vuông QFP (Quad Flat Pakage) và dạng chíp không có chân đỡ LLC (Leadless Chip Carrier) thì chúng đều có 40 chân cho các chức năng khác nhau như vào ra I/0, đọc , ghi , địa chỉ, dữ liệu và ngắt.

  doc10p daotrunghieuhl 25-05-2010 79 18   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu liên kết hệ thống: Thực hiện chương trình; ngắt (Interupt); hoạt động vào-ra; phần mềm máy tính: Dữ liệu và giải thuật; chương trình và ngôn ngữ lập trình;... được trình bày cụ thể trong bộ bài giảng Tin học đại cương: Phần I (Chương 3, Phần 2) do TS.Nguyễn Bá Ngọc biên soạn.

  ppt48p codon_02 21-11-2015 53 2   Download

 • Bài viết đề xuất hệ thống điều khiển robot xe đạp dựa trên phương pháp tuyến tính hóa vào-ra. Robot xe đạp là hệ phi tuyến, đa biến. Hai tín hiệu vào của hệ là momen bánh lái và động năng. Hai tín hiệu ra là góc bánh lái và góc nghiêng của xe.

  pdf7p angicungduoc11 18-04-2021 4 0   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý được chia thành 5 chương trình bày về tổng quan hệ vi xử lý, các đơn vị xử lý trung tâm, bộ nhớ trong của hệ vi xử lý, các chip khả lập trình, thiết bị vào ra của hệ vi xử lý. Mời các bạn đón đọc.

  doc157p phamhongvinh 10-11-2009 2049 843   Download

 • Các led đơn nối với các cổng vào ra của ATMEGA16L(PORTAPORTB- PORTC-PORTD). Để led sáng cần đưa mức logic của các chân IO của AVR lên mức cao(5V), để led tắt đưa các chân IO của AVR xuống mức thấp.

  pdf30p cuong_cdt1 07-06-2010 202 83   Download

 • Chương trình Java nhận và gửi dữ liệu thông qua các đối tượng là các thực thể thuộc một kiểu luồng dữ liệu nào đó. Luồng (stream) là một dòng dữ liệu đến từ một nguồn (source) hoặc đi đến một đích (sink). Nguồn và đích có thể là tệp (file), bộ nhớ, một tiến trình (process), hay thiết bị (bàn phím, màn hình, …)

  pdf45p ntgioi120406 03-12-2009 192 52   Download

 • Lập trình cho cổng vào ra I/O

  pdf9p nhan1234 20-10-2009 133 35   Download

 • Đại cương: - Trong cơ thể con người tỷ lệ cân đối của dịch khác nhau phụ thuộc vào tuổi, người béo, gầy, chiều cao... - Tất cả các dịch quan trọng trong cơ thể (dung dịch muối...) được chuyển hóa thành các thành phần điện giải ion (-) và (+) phối hợp cho đến khi cơ thể có sự cân bằng và dịch đó chuyển dộng liên tục trong cơ thể giúp cho việc vận chuyển chất dinh dưỡng tới nuôi tế bào và đưa chất thải bỏ ra ngoài tế bào....

  pdf8p womanhood911_07 05-11-2009 210 30   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Lại về Giang Tây, ôi 36 năm thuở trước, ba năm ở Giang Tây, lần thứ hai vào Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông mời quân sư, nhân sự quốc vụ viện, Mao Viễn Tân là ai, năm 1976, lần thứ hai ra khỏi Trung Nam Hải, sự bất quá tam, lần thứ ba ra Trung Nam Hải. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p tramnamcodon_10 01-06-2016 135 20   Download

 • Luồng là một dòng chảy của dữ liệu được gắn với các thiết bị vào ra. hai loại luồng: luồng nhập gắn với các thiết bị nhập tư màn hình, máy scan, file; luồng xuất gắn với các thiết bọ xuất như màn hình máy in file....Việc xử lý vào ra thông qua luồng giúp cho lập trình viên không phải quan tâm đến bản chất của thiết bị ra vào.

  pdf49p trung254 19-09-2012 104 17   Download

 • Câu 321: Vì sao trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn đảo cực? a/ Do K+ đi ra nhiều, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt trong tích điện âm. b/ Do K+ đi vào còn dư thừa, làm mặt trong màng tế bào tích điện dương, còn mặt ngoài tích điện âm. c/ Do Na+ ra nhiều, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt trong tích điện âm. d/ Do Na+ đi vào còn dư thừa, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt trong tích...

  pdf8p heoxinhkute13 25-04-2011 145 8   Download

 • Ch−¬ng 6 Vμo ra D÷ liÖu b»ng c¸ch th¨m dß 1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vμo/ra d÷ liÖu Sau khi ®· tr×nh bμy vÒ c¸c m¹ch th−êng dïng cho viÖc phèi ghÐp CPU víi thiÕt ngo¹i vi ta sÏ tiÕn hμnh nghiªn cøu c¸c ph−¬ng thøc ®iÒu khiÓn viÖc trao ®æi d÷ liÖu. C¸c m¹ch phèi ghÐp vμo/ra ®· tr×nh bμy tr−íc ®©y cã thÓ ®−îc øng dông ®Ó phôc vô cho môc ®Ých nμy. Nãi chung ng−êi ta ph©n biÖt ra 3 ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vμo/ra d÷ liÖu: • • • vμo/ra d÷ liÖu ®iÒu khiÓn...

  pdf5p minhtin911 13-06-2011 102 6   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra (I/O) trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, lớp java.io.File, dòng nhập xuất (I/O Stream), các dòng nhập xuất theo byte, các dòng nhập xuất theo ký tự, nhập xuất đối tượng, tập tin truy cập ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p doinhugiobay_14 16-02-2016 70 3   Download

 • Dự án: Áp dụng quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới trình bày nội dung về chính sách của Nhà nước trong thúc đẩy sự tham gia và ra quyết định của người dân vào CT Nông thôn mới; ác thuận lợi, khó khăn tại địa phương trong việc áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới; kế hoạch áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới của Dự án PCM 2 (2015-2016),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p vietphanvn 24-05-2018 26 3   Download

 • Bài viết đưa ra một số kinh nghiệm gắn kết cộng đồng vào hoạt động của bảo tàng phương Tây và bước đầu đề xuất cách thức tiếp cận cộng đồng đối với các bảo tàng ở Việt Nam.

  pdf7p cumeo4000 05-08-2018 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
207 tài liệu
1101 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dòng vào ra
p_strCode=dongvaora

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2