intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Dự án phát triển

Xem 1-20 trên 8236 kết quả Dự án phát triển
 • Luận văn "Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên" trình bày lý luận cơ bản về cho vay theo dự án đầu tư của Nhà nước qua kênh ngân hàng chính sách; thực trạng công tác cho vay theo dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên; giải pháp, kiến nghị hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên.

  pdf120p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận về quan điểm phát triển trong triết học, luận văn trình bày và luận giải thực trạng phát triển của ngành Du lịch ở thành phố Hội An. Từ đó, luận văn "Quan điểm phát triển của triết học với vấn đề phát triển du lịch ở thành phố Hội An" đề xuất phương hướng và biện pháp nhằm vận dụng quan điểm phát triển vào thực hiện tốt hơn vấn đề phát triển ngành du lịch trên địa bàn thành phố Hội An hiện nay.

  pdf104p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975-2010): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, tạo nền tảng vững chắc, đưa thị xã bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển năng động(1991-1995); Xây dựng và phát triển Hội An theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa( 1996-2005); Phấn đấu xây dựng Hội An theo hướng thành phố Sinh thái-Văn hóa-Du lịch (2005-2010). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Vấn đề về vốn và giải ngân vốn trong việc cho vay mua nhà ở xã hội" trình bày các nội dung về: Thực trạng về vấn đề giải ngân vốn nhà ở xã hội hiện nay và công tác thực hiện; Đánh giá quá trình và tiến độ giải ngân cho vay mua nhà ở xã hội; Góp ý về giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện dự án nhà ở xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lekhanhphuong05 21-03-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Đánh giá tác động môi trường trong quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển: Một số bất cập lớn trong thực tiễn ở Việt Nam" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số nét khái quát chung về đánh giá tác động môi trường; Một số bất cập lớn trong thực tiễn thực hiện đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 1   Download

 • Năm 2014, mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

  pdf64p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, những tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh nhưng tiếp tục là năm đất nước đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chủ động thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động.

  pdf68p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu "Cải thiện sinh kế kết hợp với cơ chế chia sẻ lợi ích trong diễn đàn quản lý hợp tác" bao gồm các nội dung sau: Giới thiệu về Hợp phần 3 – dự án SNRM; Hiện trạng ở 7 thôn mục tiêu với trọng tâm là người DTTS; Định hướng sự phát triển của EFLO cho các hộ DTTS ở các thôn mục tiêu; Phát triển các mô hình EFLO; Đánh giá về EFLO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  pdf46p lekhanhphuong05 17-03-2023 3 2   Download

 • Tài liệu "Chuyển nước trong Hạ lưu vực sông Mê Kông & áp lực lên Đồng bằng sông Cửu Long" được tổng hợp từ kết quả chuyến đi, có bổ sung một số thông tin liên quan tới phát triển nông nghiệp và nhu cầu tưới tiêu tại các vùng liên quan trong Hạ lưu vực sông Mê Kông, đồng thời đưa ra một số nhận xét ban đầu cùng với kiến nghị về các hoạt động mà Việt Nam cần xem xét trong hợp tác Mê Kông. Do giới hạn của chuyến khảo sát, báo cáo không bao gồm các nội dung khác như chuyển nước ra ngoài lưu vực và phát triển thủy điện trên sông Mê Kông.

  pdf24p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • "Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020" tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so bình quân cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

  pdf65p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Theo quy hoạch VII về hệ thống điện Việt Nam, trong những năm tới nhu cầu về phát triển năng lượng tái tạo ngày càng lớn do dự án điện hạt nhân không được phê duyệt. Trong số các dạng năng lượng tái tạo thì thủy điện nhỏ cũng sẽ được ưu tiên đầu tư. Bài viết trình bày nghiên cứu lựa chọn mực nước chết cho các trạm thủy điện điều tiết ngày làm việc trong bậc thang.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Sự đa dạng các thực hành nông lâm kết hợp tại Việt Nam" mô tả sự đa dạng về các thực hành canh tác nông lâm kết hợp ở Việt Nam với hi vọng có thể giúp (tái) áp dụng và hỗ trợ phát triển nông lâm kết hợp rộng rãi hơn. ICRAF đã rà soát tài liệu và tổng hợp thông tin về các thực hành nông lâm kết hợp từ các dự án và nghiên cứu khác nhau tại Việt Nam. Với mỗi thực hành nông lâm kết hợp được trình bày trong cuốn sách, các thông tin quan trọng được liệt kê, bao gồm thành phần thực vật, sự phân bố trên toàn quốc, các lợi ích ngắn hạn và tiềm năng lâu dài.

  pdf78p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sự đa dạng các thực hành nông lâm kết hợp tại Việt Nam" tiếp tục trình bày về sự đa dạng của các thực hành nông lâm kết hợp trong các dự án và nghiên cứu của ICRAF; Các thực hành nông lâm kết hợp khác được ghi nhận ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung chi tiết!

  pdf60p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Sơn La được đánh giá là tỉnh “hiện tượng” của kinh tế nông nghiệp khi đã phát triển từ một địa phương có nhiều khó khăn thành vựa cây ăn quả lớn nhất miền Bắc chỉ sau vài năm. Từ kinh nghiệm hỗ trợ người dân canh tác nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu tại ba địa bàn thuộc tỉnh Sơn La, Dự án VOF chia sẻ một số đánh giá và khuyến nghị cho sản phẩm xoài trên con đường xây dựng vị thế của một nông sản bền vững, chất lượng hơn trong ấn phẩm: Hướng đi cho sản xuất và tiêu thụ Xoài ở Sơn La.

  pdf12p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay Hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển nhằm trang bị kiến thức và phương pháp thực hiện lồng ghép quyền trẻ em trong các giai đoạn của chu trình dự án phát triển.

  pdf85p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Đánh giá hiện trạng canh tác và đề xuất một số giải pháp phát triển cây quýt hôi tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đánh giá thực trạng sản xuất và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển giống cây ăn quả có giá trị tại địa phương phục vụ phát triển kinh tế và du lịch của huyện Bá Thước là hết sức cần thiết.

  pdf7p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu Hỏi-đáp tuyên truyền các nghị quyết của trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm các nội dung chính như sau: nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện nghị quyết;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Bài viết Đặc điểm cấu trúc quần thể rau sắng (Melientha suavis pierre) tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng của loài và các dữ liệu có liên quan là cần thiết và góp phần định hướng cho hoạt động bảo tồn và phát triển loài tại đây.

  pdf7p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu tập huấn giáo viên tiểu học hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng internet an toàn và hiệu quả với mục tiêu nhằm trình bày được các công cụ và phương pháp kĩ thuật dạy học các kiến thức nền tảng về an toàn sử dụng mạng và công dân số cho học sinh; Tổ chức được môi trường giáo dục hỗ trợ phát triển sự tự tin, chủ động tham gia học tập của trẻ, đảm bảo các ví dụ/tình huống phù hợp với bối cảnh địa phương và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

  pdf28p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học" trình bày các nội dung: Khái quát về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vận dụng dạy học dự án để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học, vận dụng dạy học kết hợp để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học, vận dụng dạy học trải nghiệm để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học.

  pdf145p starandsky09 08-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự án phát triển
p_strCode=duanphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2